Print this page

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej (WZNIM)

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów II st. Wydziału Nauk o Zdrowiu
kierunek fizjoterapia (II st. II r.)

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć: 

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

Termin zaliczenia: 

semestr zimowy:
I termin: od 05.12.2018 do godz.15:00 dn.28.12.2018 - dostępne 3 próby
II termin (poprawkowy)
od 08.01. 2019 do godz.15:00 dn. 22.01.2019 - dostępna 1 próba

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki
tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Źródła informacji
Moduł 2. Multiwyszukiwarka

Moduł 3. E-książki i e-czasopisma
Moduł 4. Bazy danych
Moduł 5. Źródła internetowe
Moduł 6. Publikacje i publikowanie
Moduł 7.
O pracach magisterskich
Moduł 8. Test

Uwaga: Aby móc korzystać z omawianych w szkoleniu baz danych także z komputerów domowych,  wskazanym jest uzyskanie zdalnego dostępu do zasobów Biblioteki poprzez serwer proxy.

Autorzy:
mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr Elżbieta Kraszewska

mgr Mirosława Modrzewska