Print this page

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów II roku studiów IIo Wydziału Nauk o Zdrowiu,
kierunek:
fizjoterapia

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć: 

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

Termin zaliczenia: 

05-16.12.2016 g. 15:00 (3 próby)
09-20.01.2017 g. 15:00 (1 próba)

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki
tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Źródła informacji, multiwyszukiwarka, e-książki i e-cazsopisma
Moduł 2. Bazy danych
oraz dostęp do nich: Medline - najważniejsza baza
               z zakresu medycyny,
Evidence Based Medicine i jej źródła
Modul 3. Źródła internetowe, w tym kryteria oceny ich wiarygodności,
               źródła ogólnodostępne m.in. biblioteki cyfrowe, idea Open Access,
               Ukryty Internet oraz wyszukiwarki naukowe
Moduł 4. Publikacje i publikowanie: typy publikacji i ocena ich wiarygodności,
               elementy prawa autorskiego, opis bibliograficzny i bibliografia załącznikowa,
               program Mendeley
Moduł 5. O pracach magisterskich, w tym Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

Uwaga: Celem doskonalenia, podczas odbywania zajęć, umiejętności korzystania z baz danych, m.in. PBL i Medline, udostępnianych w sieci uczelnianej (w tym z komputerów w Bibliotece), wskazanym jest uzyskanie zdalnego dostępu do zasobów Biblioteki poprzez serwer proxy. Umożliwi to pracę z bazami z komputerów domowych

Autorzy:
mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr Elżbieta Kraszewska

mgr Mirosława Modrzewska