Print this page

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej (WZNIM)

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów II roku studiów IIo Wydziału Nauk o Zdrowiu,
kierunek:
fizjoterapia

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć: 

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

Termin zaliczenia: 

od 05.12. do godz.15:00 dn.18.12.2017 - dostępne 3 próby
od 09.01. do godz.15:00 dn. 22.01.2018 - termin poprawkowy, dostępna 1 próba

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki
tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, GG 9938031

Treść zajęć:
Moduł 1. Źródła informacji, multiwyszukiwarka, e-książki i e-czasopisma
Moduł 2. Bazy danych
oraz dostęp do nich: Medline - najważniejsza baza
               z zakresu medycyny,
Evidence Based Medicine i jej źródła
Modul 3. Źródła internetowe, w tym kryteria oceny ich wiarygodności,
               źródła ogólnodostępne m.in. biblioteki cyfrowe, idea Open Access,
               Ukryty Internet oraz wyszukiwarki naukowe
Moduł 4. Publikacje i publikowanie: typy publikacji i ocena ich wiarygodności,
               elementy prawa autorskiego, opis bibliograficzny i bibliografia załącznikowa,
               program Mendeley
Moduł 5. O pracach magisterskich, w tym Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

Uwaga: Aby móc korzystać z omawianych w szkoleniu baz danych także z komputerów domowych,  wskazanym jest uzyskanie zdalnego dostępu do zasobów Biblioteki poprzez serwer proxy.

Autorzy:
mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr Elżbieta Kraszewska

mgr Mirosława Modrzewska