Print this page

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej

Fakultatywne zajęcia dydaktyczne
realizowane przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
rok akademicki 2015/2016

Uwaga: treść zajęć będzie dostępna w semestrze letnim

Zajęcia dla studentów III roku studiów Wydziału Lekarskiego GUMed,
kierunki: lekarski, lekarsko-stomatologiczny

Informacje ogólne o przedmiocie

Wymiar zajęć:
Forma zajęć:

Forma zaliczenia:
Warunki zaliczenia:


Termin zaliczenia:

15 godzin
wykład online (5 godzin)
seminaria (10 godzin) w grupach w Pracowni Multimedialnej BG
zaliczenie bez oceny
zapoznanie się z treścią szkolenia oraz prawidłowe rozwiązanie testu, tj. udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi

Kontakt:

  • konsultacje: Czytelnia Informacji Naukowej BG, biblinf@gumed.edu.pl,
    tel. (58) 349 10 45, GG: 993803, osobiście w godzinach pracy Biblioteki
  • kłopoty z logowaniem się do testu: Sekretariat Biblioteki Głównej,
    biblsekr@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 40, osobiście w godz. 10:00-15:00

Treść zajęć:

  1. Część teoretyczna: informacja i jej źródła, podstawowe pojęcia z zakresu bibliografii, bazy danych i ich elementy
  2. Źródła elektroniczne i dostęp do nich: multiwyszukiwarka, katalogi, e-książki, e-czasopisma, bazy danych, w tym Polska Bibliografia Lekarska, Medline oraz Scopus, zasady Evidence Based Medicine i jej źródła, bazy własne Biblioteki, źródła internetowe: kryteria oceny ich wiarygodności, źródła ogólnodostępne, w tym biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki naukowe
  3. Publikacje i publikowanie czyli bibliografia w praktyce: typy publikacji i ocena ich wiarygodności, opis bibliograficzny różnych typów publikacji, bibliografia załącznikowa, program EndNote

Uwaga:
Do prawidłowego wypełnienia testu niezbędne jest korzystanie z baz, które dostępne są w sieci uczelnianej (m.in. z komputerów w Bibliotece) oraz z komputerów domowych poprzez serwer proxy - zamów usługę zdalnego dostępu do baz danych

Autor:
mgr Elżbieta Kraszewska

Redakcja:
mgr inż. Anna Grygorowicz