catalogue online
Library online

New acquisitions 2016-11-29

we encourage you to visit exhibitions of new acquisitions in the Library's collection (Polish and other language books) presented in the Main Library Catalogue Hall


if you are interested what new items have been acquired by the Library, study the list below:


  • 2017
  • May
  • June
  • July
  • August
  • September
  • October
  • November
  • December
Kręgosłup w stresie / Andrzej Rakowski. cop. 2017.
Atlas chorób tarczycy / Luis Raul Lepori ; [tłumaczenie Dariusz Kędziora, Iwona Wnętrzak]. cop. 2016.
Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej / pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Andrzeja Guzowskiego, Grzegorza Bejdy, Agnieszki Lankau. 2016.
Uczę się ciebie, człowieku... : z praktyki psychologa / Bogusław Borys. 2016.
Techniki powięziowe i membranowe : podręcznik do kompleksowego leczenia układu tkanki łącznej / Peter Schwind ; [tłumaczenie na j. polski Joanna Byrka-Polańska, Natasza Moszkowicz, Adam Polański, Przemysław Sekuła]. 2016.
Architektura żywej powięzi człowieka : pozakomórkowa matryca i komórki przedstawione przez endoskopię / Jean-Claude Guimberteau, Colin Armstrong ; przedmowa Thomas W. Findley, Adalbert I. Kapandji ; [tłumaczenie z języka angielskiego Mariusz Kurkowski]. cop. 2016.
Masaż : teoria i praktyka : podręcznik dla masażystów i fizjoterapeutów / Monika Gwardzik. 2016.
Pielęgniarstwo geriatryczne / Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Anna Wojtczak. 2017.
Wiosna Promocji Zdrowia : VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2016 : "Neo-stop, czyli jak kontrolować niekontrolowane - onkologia okiem studentów" : III Studencka Konferencja Medyczna / redakcja naukowa: Magdalena Macko, Ewa Puszczałowska-Lizis. cop. 2017.
Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2017 / pod redakcją naukową Janusza Książyka ; Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci we współpracy z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskim Towarzystwem Neonatologicznym. 2017.
Clinical assessment recommendations / editor Joy MacDermid ; production editors Gary Solomon, Kristin Valdes. cop. 2015.
Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej / Włodzimierz Łobodziec ; [współautor rozdziału 9 Jan Gawełko]. 2016.
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. pod redakcją Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej. 2017.
Transplantacja - nowe życie : informator dla rodzin pacjentów z niewydolnością nerek / opracowanie: Alicja Dębska-Ślizień, Andrzej Chamienia, Dariusz Zadrożny, Justyna Bigda, Grażyna Moszkowska, Anna Milecka ; konsultacja: Bolesław Rutkowski. 2016.
Zastosowanie technologii obrazowania 3D w opiniowaniu medyczno-sądowym / Krzysztof Maksymowicz. 2016.
Forensic science : a multidisciplinary approach / edited by Evgeny Katz and Jan Halámek. cop. 2016.
The HPLC expert : possibilities and limitations of modern high performance liquid chromatography / edited by Stavros Kromidas. cop. 2016.
Medyczne skutki terroryzmu / Przemysław Guła, Kuba Jałoszyński, Paweł Tarnawski. 2017.
Radioterapia śródoperacyjna / redaktorzy wydania: Dawid Murawa, Wojciech P. Polkowski. 2016.
250 badań laboratoryjnych : kiedy zlecać, jak interpretować / René Caquet ; tłumaczenie z języka francuskiego Agnieszka Tomaszewska. 2017.
Malaria : profilaktyka i leczenie / Anna Kuna, Agnieszka Wroczyńska, Leszek Mayer. cop. 2016.
Cukrzyca : personalizacja terapii i opieka nad pacjentem / redakcja naukowa Ewa Pańkowska. 2017.
Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi : konsensus Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej / redaktorzy wydania: Zbigniew I. Nowecki, Arkadiusz Jeziorski. 2016.
Mięsaki kości / redaktor wydania: Piotr Rutkowski. 2016.
Zioła w medycynie : choroby układu pokarmowego / Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Arkadiusz Ciołkowski. 2017.
Pomoc psychologiczna chorym somatycznie : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Lidia Zabłocka-Żytka, Ewa Sokołowska. 2016.
Hipoglikemia / redakcja naukowa Waldemar Karnafel ; autorzy: Waldemar Karnafel, Ewa Pańkowska, Albert Syta. 2017.
Traumatologia narządu ruchu : biologia i biomechanika leczenia / redakcja naukowa Wojciech J. Marczyński ; [autorzy Ariane Asmus i 72 pozostałych]. 2017.
Błędy medyczne - odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej : jak w 2017 roku uniknąć kosztownych pułapek / [Agnieszka Sieńko ; aktualizacja Dorota Kaczmarczyk]. 2017.
BHP w podmiotach leczniczych / Anna Maria Słowińska. 2017.
Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Stanisław J. Rysz. 2017.
Chirurgia i estetyka twarzy / Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna. 2017.
Atlas cukrzycy / Luis Raul Lepori ; [tłumaczenie Grażyna Wojno]. cop. 2017.
Regeneracja tkanek przyzębia / Małgorzata Pietruska ; współpraca: Ewa Dolińska, Jan Pietruski. cop. 2017.
Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii. pod redakcją Juliana Malickiego i Krzysztofa Ślosarka. 2016.
Przewodnik po osteopatii wisceralnej. Torsten Liem, Tobias K. Dobler, Michel Puylaert (red.) ; autorzy rozdziałów: R. Breul, H. Hahn von Dorsche, T. K. Dobler, C. Fossum, P. Van Den Heede, Sander Kales, T. Liem, M. Puylaert, U. Senger, G. Wagner ; słowem wstępnym opatrzył Jean-Pierre Barral ; [tłumaczenie Błażej Gadziński]. cop. 2017.
Przypadki mogące sprawiać trudności diagnostyczne / pod redakcją Dariusza Moczulskiego ; [autorzy Artur Bachta, Marek Bolanowski, Marlena Broncel, Szymon Brzósko, Rafał Dąbrowski, Marta Dobras, Marek Hartleb, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Piotr Jędrusik, Jerzy Kozielski, Ewa Magdalena Koźmińska, Robert Kruszewski, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Joanna Kur-Zalewska, Beata Naumnik, Anna Raczkiewicz, Alicja Rydzewska-Rosołowska, Piotr Smolewski, Justyna Swarowska-Knap, Marek Waluga, Magdalena Witkowska, Jerzy Ziętek, Michał Żorniak]. 2016.
Jak rozstrzygnąć problem hematologiczny nie będąc hematologiem? / Kazimierz Sułek, Anna Torska. 2017.
Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego / Magdalena Kludacz-Alessandri. 2017.
Uroginekologia : schorzenia dna miednicy / pod redakcją Ewy Barcz. 2017.
Stany nagłe w geriatrii / Iona Murdoch, Sarah Turpin, Bree Johnston, Alasdair MacLullich, Eve Losman ; redakcja wydania polskiego Tomasz Kostka ; [tłumaczenie z języka angielskiego Rafał Śmietana]. cop. 2017.
Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej / [autorzy: Ryszard Piotrowicz, Anna Jegier, Dominika Szalewska, Jadwiga Wolszakiewicz, Ewa Piotrowicz, Edyta Smolis-Bąk, Piotr Dylewicz, Zbigniew Eysymontt, Michał Gałaszek, Małgorzata Łazorczyk, Izabela Przywarska, Jerzy Rybicki, Ewa Straburzyńska-Migaj, Jan Tylka, Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, Aleksandra Wilczek-Banc. 2017.
Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. 2017.
Zrozumieć zespół jelita nadwrażliwego i dyspepsję czynnościową / Alvin Newman ; [tłumaczenie: Paweł Petryszyn, Aleksandra Staniak, Anna Susło]. cop. 2017.
Przewlekła niewydolność serca : kompendium 2016 : według aktualnych wytycznych ESC / pod redakcją Jadwigi Nessler, Andrzeja Gackowskiego. 2016.
Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka. pod redakcją Barbary Gryglewskiej i Tomasza Grodzickiego ; [autorzy Barbara Bień i 20 pozostałych]. 2016.
Empatia pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużyczka. 2017.
Stomia : prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja / pod red. Tomasza Banasiewicza, Piotra Krokowicza i Marka Szczepkowskiego. 2017.

topMain Library of the Medical University of Gdańsk . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . phone: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Last updated: 2017-06-28 mgr M. Omilian-Mucharska . Main Library © 2009 - 2017 . omilian&blukis