2018-09-06

Uleczyć z niewoli – sylwetki wybranych postaci walczących o niepodległość, związanych z historią naszej Uczelni

Autorzy:
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz (materiały archiwalne pozyskane w toku realizacji grantu z mnisw; grant nprh, 11h 11 011180, na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie)
oraz: Marek Bukowski, Małgorzata Florianowicz, Małgorzata Gorczewska, Grzegorz Gronda, Jakub Rusakow, Małgorzata Omilian-Mucharska, Elżbieta Tymińska;
opracowanie graficzne: Małgorzata Omilian-Mucharska;
prace introligatorskie: Janina Wąsicka.

Organizatorzy wystawy: Archiwum, Muzeum oraz Biblioteka GUMed.

Wystawa została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2018 (obchodzonego pod hasłem „(Do)Wolność Czytania”) oraz nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie zaprezentowaliśmy sylwetki profesorów: Stanisława Hillera, Włodzimierza Mozołowskiego, Tadeusza Pawlasa oraz doktora Józefa Tymińskiego.

Łączy je nie tylko miano bohaterów walczących o niepodległość, ale także fakt, że byli związani z medycyną, a 3 z nich z naszą Uczelnią.

Fascynujące, często mało znane, fakty z życia naszych bohaterów można było poznać dzięki zaprezentowanym dokumentom, wspomnieniom z czasów ich walki o Polskę i budowania Polski niepodległej. Udostępniliśmy nie tylko wybitnie ciekawe życiorysy tych osób, ale także oryginalne, o dużej wartości historycznej dokumenty, pochodzące z uczelnianego archiwum.

Część zaprezentowanych archiwaliów i zdjęć otrzymaliśmy od prof. Wiesława Makarewicza. Materiały te pozyskał w toku realizacji grantu na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którego historia zazębia się z dziejami naszej Uczelni.

Pomysł na wystawę i pamiątki rodzinne w postaci zdjęć i dokumentów, m.in. odznaczenie Krzyż Niepodległości, pochodziły od Państwa Tymińskich, których rodzina związana jest z Uczelnią od pokoleń.

Materiały uzupełniały artefakty medyczne od dra Marka Bukowskiego z  Muzeum GUMed (m. in. torba lekarska pradziadka pana doktora).

Dla zbudowania tła historycznego, na którym przedstawiliśmy bohaterów naszej wystawy, przypominliśmy także najważniejsze fakty z historii Legionów Polskich oraz sylwetkę nierozerwalnie z nimi związanego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mając na względzie charakter naszej Uczelni do wystawy włączyliśmy także materiały dotyczące organizacji legionowej służby zdrowia.

Zapraszamy zapoznania się z utworzoną na podstwie wystawy prezentacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność  i zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z otwarcia wystawy i Spotkania w Bibliotece 2018:

 

Wystawa konkursowa znaków graficznych (loga) dla programu PolSenior2

Autorzy: Studenci ASP w Gdańsku
Plakat: M. Omilian-Mucharska

W dniach 28.04-11.05.2018 r. można było zapoznać się z 21 logotypami, przygotowanymi przez studentów prof. Tomasza Zdrojewskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla programu PolSenior 2, którego koordynatorem jest Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed.

Konkurs na najlepszy projekt loga dla programu PolSenior 2 zdecydowaną większością głosów wygrał Taner Gorkem, student z Ankary przebywający w gdańskiej ASP w ramach wymiany międzynarodowej.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Galeria projektów:

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.