2019-07-16

Open Access (OA) is a global social movement, created in the early 90s of the XXth century, which refers to free on-line access to digital versions of scientific publications and research results (especially if they are financed from public funds), and to educational materials.

 

WHAT CAN BE PUBLISHED IN OPEN ACCESS?

  • articles in scientific journals

  • monographs and their fragments

  • research data
     

WHY IS IT WORTH PUBLISHING IN OPEN ACCESS?

 

 


Artykuły Open Access są dostępne online natychmiast, dla wszystkich, w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie. Docierają do znacznie większej grupy czytelników niż teksty wymagające płatnych subskrypcji. Dokumenty cyfrowe są też przyjazne dla środowiska.


Wyniki badań stają się dobrem powszechnym. W związku z tym można z nich bezpłatnie korzystać przy kolejnych badaniach lub wykorzystać w przemyśle, np. przy produkcji nowych leków.


Open Access to najlepsza droga, aby rozszerzyć zasięg artykułu. Większa dostępność tekstów przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ich cytowalności, co skutkuje lepszą oceną pracy naukowej.


Powszechny dostęp do wyników badań naukowych pozwala w większym stopniu kształtować opinię publiczną. Świadome społeczeństwo może wywierać presję na polityków, mających wpływ np. na zmiany klimatyczne czy politykę zdrowotną.


Artykuły dostępne bezpłatnie online trafiają także do naukowców zajmujących się innymi dziedzinami lub osób niezwiązanych bezpośrednio ze środowiskiem naukowym. Osoby te mają prawo wykorzystać opublikowane wyniki w twórczy sposób i podejmować nowe interdyscyplinarne zadania.


Od 2020 roku planowane jest wprowadzenie wymogu publikowania w wolnym dostępie wyników badań ze wszystkich publikacji naukowych finansowanych ze środków publicznych. Podobny plan przygotowywany jest w zakresie udostępniania danych badawczych.


Skoro badania finansowane są z publicznych pieniędzy, to oczywiste wydaje się, że dostęp do nich powinien być jak najszerszy. Open Access to także oszczędność pieniędzy, których nie trzeba przeznaczać na zakup drogich subskrybowanych czasopism naukowych dla instytucji publicznych.


Dzięki dostępnym bezpłatnie na całym świecie publikacjom naukowym kontakty między naukowcami ożywiają się, komunikacja staje się łatwiejsza i powstają nowe interdyscyplinarne zespoły badawcze. Zasoby Open Access pozwalają też zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi badaczom z krajów rozwijających się, przeciwdziałając cyfrowemu wykluczeniu.

 

Scientific Information:
phone 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.