REFERATY
 
WNIOSKI Z KONFERENCJI I POSTULATY
 

Referaty zgłoszone:

1.  Zmiany jakościowe w gromadzeniu zbiorów wyzwaniem dla nowoczesnej biblioteki naukowej
     mgr inż. Anna Grygorowicz (BG AM Gdańsk)
    
streszczenie

2.  Gromadzenie zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w latach 2000-2003 –     
     analiza wyników ankiety

     mgr inż. Anna Grygorowicz, mgr Małgorzata Gorczewska, mgr Kamila Mamorska (BG AM Gdańsk)
    
streszczenie

3.  Konsorcja jako nowy sposób gromadzenia dostępów do światowych zasobów
     informacji naukowej (historia konsorcjów i czasopism elektronicznych)
      mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk (BG AM Białystok)
    
 streszczenie

4.  Gromadzenie zbiorów czy zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy - kierunki działania Biblioteki
     Instytutu Medycyny Pracy
     dr Jolanta Przyłuska (Biblioteka Instytutu Medycyny Pracy Łódź)
     streszczenie

5.  Strategie rozwijania kolekcji i modelowania polityki gromadzenia zbiorów w świetle doświadczeń   
     Biblioteki Medycznej CM UJ
     mgr Anna Uryga, mgr Beata Bator (BM CM UJ Kraków)
     streszczenie

6.  Ocena współpracy Biblioteki Głównej AM w Poznaniu z wydawcami i dostawcami
     literatury polskiej i zagranicznej.
     mgr Krystyna Nyga, mgr Alicja Strzelecka (BG AM Poznań)
    
streszczenie

7.  Perspektywy gromadzenia zbiorów i oceny kolekcji w kontekście powszechnego
     stosowania mediów elektronicznych w bibliotekach medycznych
     mgr Ewa Busse-Turczyńska, mgr Renata Birska (BG AM Lublin)
     streszczenie

8.  Problemy standaryzacji w bibliotekach medycznych
     mgr Renata Sławińska (BG AM Wrocław)

9.  Bibliotekarze wobec ustawy: "Prawo zamówień publicznych"
      mgr Bolesław Howorka (BG AM Poznań)
     streszczenie

10. Czy informatyzacji dostępu do zbiorów towarzyszy w bibliotekach medycznych
     odpowiednia edukacja użytkowników? Wyniki sondażu.
     dr Barbara Niedźwiedzka (Zakład Informacji Naukowej Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ Kraków)
     streszczenie

11. Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia w Głównej Bibliotece
     Lekarskiej
     mgr Iwona Fryzowska-Chrobot mgr Jolanta Lasocka (GBL Warszawa)
     streszczenie

12.  Wymiana publikacji jako jedna z form współpracy bibliotek medycznych
      mgr Ewa Nowak (Śląska AM Katowice)

13. Washington Research Library Consortium (WRLC) - wspólna polityka gromadzenia zbiorów
      mgr Mirosława Modrzewska (BG AM Gdańsk)
     
streszczenie