ZAPROSZENIE I KONTAKT

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXIII Konferencji Problemowej
Bibliotek Medycznych, którą w dniach 21-22 czerwca 2004 roku organizuje Biblioteka Główna
Akademii Medycznej w Gdańsku.
Tematem tegorocznej konferencji jest:

Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów
w polskich bibliotekach medycznych
w dobie nowoczesnych technologii informatycznych

         
Pragniemy zaprosić bibliotekarzy i przedstawicieli firm współpracujących z naszymi
książnicami na wykłady i dyskusje do, położonego przy nadmorskiej alei spacerowej,

 
Hotelu RZEMIEŚLNIK
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
ul. Piastowska 206
80-341 Gdańsk-Jelitkowo
tel. (0 58) 553 00 57
fax (0 58) 553 14 11
www.rzemieslnik.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji prosimy nadsyłać pod adresem Biblioteki
Głównej AMG na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 30 III 2004.
Opłata za udział w Konferencji wynosi 300,-PLN. Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat ww. kwoty na konto:
Akademia Medyczna w Gdańsku Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Gdańsk 76 10901098-0000-0000-0901-5327
z konieczną adnotacją: XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych oraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.
Uprzejmie informujemy, że opłatę za udział w konferencji należy uiścić do dn. 14 maja 2004.

Serdecznie zapraszamy !!!
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Anna Grygorowicz z Zespołem
tel. (058) 349-10-40
e-mail: konfbibl@amg.gda.pl