Tematyka 2015-03-13

Zachęcamy gorąco wszystkich do przygotowywania referatów.
Najlepsze wystąpienie, wyłonione głosami uczestników Konferencji, zostanie nagrodzone!


Sesje naukowe będą koncentrować się wokół następujących zagadnień:

Studenci obcojęzyczni w polskich bibliotekach medycznych - spojrzenie: studentów zagranicznych (badania wieloośrodkowe), studentów polskich, bibliotekarzy

Wpływ różnego typu systemów informacyjnych i rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie, organizację i zarządzanie nowoczesną biblioteką

Procesy projakościowe w bibliotekach

Możliwości i ograniczenia - biblioteka i jej środowisko