Biblioteka Główna GUMed

Tematyka

Zachęcamy gorąco wszystkich do przygotowywania referatów.
Najlepsze wystąpienie, wyłonione głosami uczestników Konferencji, zostanie nagrodzone!


Sesje naukowe będą koncentrować się wokół następujących zagadnień:

Studenci obcojęzyczni w polskich bibliotekach medycznych - spojrzenie: studentów zagranicznych (badania wieloośrodkowe), studentów polskich, bibliotekarzy

 • czy i jak biblioteka może pomóc w integracji studentów z innych krajów ze środowiskiem polskiej uczelni?
 • konkurencja czy współpraca? - jak aktywować wszystkie strony do wzajemnego poznawania się i współdziałania?
 • czy my, w polskich bibliotekach medycznych, możemy wspólnie zaproponować korzystne działania polepszające stan obecny? jeśli tak, to jakie?

Wpływ różnego typu systemów informacyjnych i rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie, organizację i zarządzanie nowoczesną biblioteką

 • gromadzenie i stosowanie różnorodnych statystyk funkcjonowania biblioteki - wykorzystanie księgozbioru tradycyjnego, zbiorów elektronicznych, zaimplementowanych w bibliotekach narzędzi i systemów wewnętrznych;
 • czy umiemy wykorzystać gromadzone dane w praktyce dostosowywania biblioteki do zmieniających się wymogów i potrzeb użytkowników?
 • konieczność wprowadzania różnego typu informacji do systemów bibliotecznych, wewnątrzuczelnianych i zewnętrznych - zysk czy strata?
 • czy potrzebne są bibliotekom i ich użytkownikom kolejne systemy informacyjne i informatyczne, w tym także obecność bibliotek w mediach społecznościowych?
 • jeszcze bibliotekarz czy już tylko dostarczyciel danych?
 • informatycy w bibliotekach - w czym jeszcze mogą pomóc bibliotekom?

Procesy projakościowe w bibliotekach

 • wizje, stategie rozwoju, plany;
 • procedury;
 • opisy stanowisk;
 • oceny okresowe pracowników;
 • wymogi awansowania i nagradzania;
 • motywatory;

Możliwości i ograniczenia - biblioteka i jej środowisko

 • Open Access - krystaliczny projekt?
 • obecność nauki w sieci - zagrożenia;
 • współpraca polskich bibliotek medycznych - jaka przyszłość? wnioski płynące z doświadczeń lat minionych - czy już czas na nowe wspólne projekty?

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: konfbibl@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2016-01-22 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2015 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed