Regulamin Czytelni Informacji Naukowej 2017-10-06

§ 1

Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

§ 2

W Czytelni udostępnia się:

§ 3

1. Korzystanie z komputerów w Czytelni, za wyjątkiem stanowisk przeznaczonych do udostępniania Bazy prac magisterskich i licencjackich GUMed, wymaga zalogowania do sieci uczelnianej.

2. Czas dostępu do komputera dla jednego użytkownika wynosi 1 godzinę.

§ 4

1. Korzystający z Czytelni są zobowiązani:

2. Użytkownicy, którzy:

zobowiązani są ponadto do:

§ 5

Na komputerach dostępnych w Czytelni zabrania się:

a także:

§ 6

Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest wylogować się z sieci uczelnianej, skasować wprowadzone dane i doprowadzić miejsce pracy do stanu wyjściowego.