Książki i e-książki 2017-07-27

książki w wersji drukowanej
e-książki dostępne w sieci GUMed i poprzez proxy
e-skrypty i e-podręczniki
w formie zdigitalizowanej
e-książki w Internecie

książki w wersji drukowanej

 

katalog online

 

zdigitalizowane katalogi kartkowe
zbiory do 1991 r. (włącznie) nieujęte w katalogu online


e-książki dostępne w sieci GUMed oraz poprzez proxy
 

IBUK libra / zobacz wykaz prenumerowanych tytułów
podręczniki akademickie, książki naukowe z zakresu medycyny i nauk pokrewnych - (wraz z darmowymi publikacjami z innych dziedzin - ponad 1.100 tytułów w
j. polskim)
           zobacz IBUK libra FAQ, pomoc

Elibrary
kolekcja 12 podręczników w języku polskim wydawnictwa Elsevier Urban & Partner

ClinicalKey
ponad 1.100 książek wydawnictwa Elsevier, w tym podręczniki (m.in. Braunwald’s Heart Disease, Nelson Textbook of Pediatrics, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Sabiston Textbook of Surgery,Textbook of Family Medicine)

Access Medicine
książki medyczne wydawnictwa McGraw-Hill, ale też wiele innych zasobów: baza leków, zdjęcia i pliki audio-video, testy diagnostyczne, wytyczne, bank przypadków klinicznych, testy kontrolne USMLEasy

AccessPharmacy
dostęp do pełnej kolekcji, tj. 53 podręczników z zakresu farmacji i farmakologii wydawnictwa McGraw-Hill

ScienceDirect
ponad 2,5 tys. e-książek grupy wydawniczej Elsevier,
w tym ok. 200 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych

Martindale: The Complete Drug Reference
Zawiera ponad 6 000 monografii leków stosowanych na całym świecie

 

European Pharmacopoeia, wyd. 9, 2017
UWAGA: Zaleca się korzystanie z przeglądarki Safari

 

Harrison's Online
Harrison’s Principles of Internal Medicine, wyd. 19 (w kolekcji Access Medicine)

kolekcja wydawnictwa Wiley
prawie 2,5 tys. książek na platformie Wiley Online Library
 

kolekcja Books@Ovid
książki medyczne wydawnictwa LWW na platformie Ovid

 

kolekcja wydawnictwa Springer
ponad 3.000 tytułów medycznych


  Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Poradnik dla świadczeniodawców,
      red. merytoryczna G. Moroz dostępne w sieci GUMed


e-skrypty i e-podręczniki
 

e-skrypty
dostępne
w sieci GUMed
zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych, wydanych przez GUMed, drukowanych skryptów ze zbiorów BG GUMed
e-skrypty
dostępne
w Extranecie GUMed
skrypty wydane przez GUMed w wersji elektronicznej

e-podręczniki
dostępne na wybranych stanowiskach

wybrane zdigitalizowane podręczniki dostępne tylko na komputerach:

  •  w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej /2 stanowiska/
  • w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego /1 stanowisko/

e-książki w Internecie
 

zasoby Biblioteki Głównej GUMed w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (p_b_c)
 
e-książki
ogólnodostępne
naukowe książki, atlasy medyczne oraz serwisy www (w wyborze)

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie książek. Liczba jednorazowo pobranych stron powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl