Czasopisma i e-czasopisma 2017-07-05

czasopisma w wersji drukowanej, e-czasopisma w zasobach Biblioteki
e-czasopisma w Internecie: polskie, zagraniczne

czasopisma w wersji drukowanej dostępne na miejscu w Czytelni 2

 

katalog online

 

zdigitalizowane katalogi kartkowe
zbiory do 2002 r. nieujęte w katalogu online

Zamawianie pozycji z katalogów odbywa się na tradycyjnych podwójnych rewersach.
Na każdy tom należy wypełnić osobny rewers.

                      pobierz rewers do wydruku
                      zobacz 
wzór prawidłowo wypełnionego rewersu na czasopismo


e-czasopisma w zasobach Biblioteki dostępne w sieci GUMed i poprzez proxy

Full Text Finder  - zarządza wszystkimi e-czasopismami i e-książkami Biblioteki /dawniej Serwis AtoZ/

 


  e-czasopisma w Internecie - polskie

ARIANTA opis
BazTech opis
PSJD – Polish Scientific Journals Database opis

A B C D E F G H  I J  K L Ł
M N O P Q R S T U V W X Y
Z Ż

A

Acta Angiologica (ISSN 1234-950X)  

Acta Agrobotanica (ISSN 0065-0951) 

Acta Bio-Optica et Informatica Medica (ISSN 1234-5563) 

Acta Biochimica Polonica (ISSN 0001-527X) 

Acta Biologica Cracoviensia series Botanica (ISSN 0001-5296) 

Acta Chromatographica (ISSN 1233-2356) 

Acta Clinica (ISSN 1642-2848) 

Acta Microbiologica Polonica (ISSN 0137-1320)
od 2004 r.(vol. 53) zmiana tytułu na Polish Journal of Microbiology (ISSN 0137-1320) 

Acta Mycologica (ISSN 0001-625X) 

Acta Neurobiologiae Experimentalis (ISSN 0065-1400)

Acta Neuropsychologica (ISSN 1730-7503) 

Acta of Bioengineering and Biomechanics (ISSN 1509-409X) 

Acta Palaeontologica Polonica (ISSN 0567-7920)  

Acta Parasitologica (ISSN 1230-2821) 

Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica (ISSN 1506-2759) 

Acta Poloniae Pharmaceutica (ISSN 0001-6837) 

Acta Protozoologica (ISSN 0065-1583)  

Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ISSN 0001-6977)

Acta Toxicologica (ISSN 1731-6383) 

Advances in Clinical and Experimental Medicine (ISSN 1230-025X)

Advances in Medical Sciences (ISSN 1896-1126)  

Advances in Palliative Medicine (ISSN 1898-3863) 

Aktualności Neurologiczne (ISSN 1641-9227) 

Akupunktura Polska (ISSN 1425-8838) 

Alergia (ISSN 1641-5728)  

Alergia, Astma, Immunologia (ISSN 1427-3101) 

Alergologia-Immunologia (ISSN 1731-9404)

alergologia.biz.pl 

Alkohol i Nauka (ISSN brak)  

Alkoholizm i Narkomania (ISSN 0867-4361) 

Anestezjologia Intensywna Terapia (ISSN 0209-1712)
lata 2001 – 2005 zobacz: Anestezjologia Intensywna Terapia (ISSN 0209-1712)  

Annales Academiae Medicae Bydgostiensis (ISSN 0860−2379) 
od 2005 r. zmiana tytułu na Medical and Biological Sciences (ISSN 1734-591X)  

Annales Academiae Medicae Gedanensis (ISSN 0303-4135)  

Annales UMCS, Sectio D, Medicine  (0066-2240) 

Annals of Agricultural and Environmental Medicine (ISSN 1232-1966) 

Aptekarz (ISSN 1230-8730)  

Archives of Medical Science (ISSN 1734-1922)  

Archives of Perinatal Medicine (ISSN 1505-0580) 

Archives of Psychiatry and Psychotherapy (ISSN 1509-2046) 

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (ISSN 0004-069X) 

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (ISSN 0208-5216)

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (ISSN 0324-8267)  

Aromaterapia (ISSN 1234-7019) 

Art of Dentistry dawniej As Stomatologii (ISSN 1731-500X) 

Aura. Ochrona Środowiska (ISSN 0137-3668) 


B

Balneologia Polska (ISSN 0005-4402) 

Bezpieczna Żywność (ISSN 1426-7918)

Bez Recepty (ISSN 1640-4823) 

Bibliotekarz (ISSN 0208-4333)

Bio-Algorithms and Med-Systems (ISSN 1895-9091) 

Biocybernetics and Biomedical Engineering (ISSN 0208-5216) 

Biological Letters (ISSN 1644-7700)

Biology of Sport (ISSN 0860-021x) 

Biotechnologia (ISSN 0860-7796) 

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej (ISSN 0006-3983) 

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów (ISSN 1230-3291) 

Ból (ISSN 1640-324X)

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (ISSN 0365-9445) 

Bulletin of the Sea Fisheries Institute (ISSN 0209-0708) 

Bulletin of Polish Academy of Sciences. Biological Sciences (ISSN 0867-1656) 

Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy (ISSN 0042-4872) 


C

Cardiology Journal (ISSN 1897-5593)
poprzedni tytuł: Folia Cardiologica (ISSN 1507-4145)

Cardiovascular Forum (ISSN 1425-3674)
poprzedni tytuł: Forum Kardiologów (ISSN 1425-3674)

Cellular and Molecular Biology Letters (ISSN 1425-8153)

Central European Journal of Immunology (ISSN 1426-3912)

Charaktery (ISSN 1427-695X)

Chemia Analityczna (ISSN 0009-2223) 

Chip: magazyn komputerowy (ISSN 1230-817X)

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska (ISSN 0009-479X)

Chirurgia Polska (ISSN 1507-5524)

Choroby Serca i Naczyń (ISSN 1733-2346)

Current Topics In Biophysics (ISSN 1232-9630) 

Czasopismo Aptekarskie (ISSN 1233-2755) 

Czasopismo Stomatologiczne (ISSN 0011-4553)

Człowiek i Ruch (ISSN 1732-3991)
od 2004 r. zmiana tytułu na Human Movement 


D

Dental & Medical Problems (ISSN 1644-387X)

Dental Forum (ISSN 1732-0801)

Dermatologia Estetyczna (ISSN 1507-661X)

Dermatologia Kliniczna (ISSN 1730-7201)

Diabetes Care (ISSN 1733-5671) 

Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna (ISSN 1643-3165) 

Diabetologia Kliniczna (ISSN 1640-8497) 

Diagnostyka Laboratoryjna (ISSN 0867-4043) 

Dziennik (ISSN 1895-6742)

Dziennik Bałtycki - Polska The Times  (ISSN 0137-9062)

Dziennik Ustaw (ISSN 0867-3411)


E

EBIB Biuletyn (ISSN 1507-7187) 

EkoŚwiat (ISSN1507-6520)

Endorynologia Pediatryczna (ISSN 1730-0282)

Endokrynologia Polska (ISSN 0423-104X) 

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii (ISSN 1734-3321) 

Endoscopy International Open (ISSN 2196-9736)

Epileptologia (ISSN 1230-5294) 


F

Family Medicine & Primary Care Review (ISSN 1734-3402) 

Farmacja Polska (ISSN 0014-8261) 

Farmakoekonomika (ISSN 1428-9318)

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii (ISSN 1234-8279) 

Fizjoterapia (ISSN 1230-8323) 

Fizjoterapia Polska (ISSN 1642-0136) 

Folia Biologica (ISSN 0015-5497) 

Folia Cardiologica (ISSN 1507-4145)
od 2007 r. zmiana tytułu na Cardiology Journal (ISSN 1897-5593)

Folia Histochemica et Cytobiologica (ISSN 0239-8508) 

Folia Morphologica (ISSN 0015-5659) 

Folia Neuropathologica (ISSN 1641-4640)

Forum Akademickie (ISSN 1233-0930) 

Forum Kardiologów (ISSN 1425-3674)
od 2006 r. zmiana tytułu na Cardiovascular Forum (ISSN 1425-3674) 

Forum Medycyny Rodzinnej (ISSN 1897-3590) 

Forum Nefrologiczne (ISSN 1899-3338) 

Forum Stomatologiczne (ISSN 1732-1751) 


G

Gabinet Prywatny (ISSN 1230-4719) 

Gastroenterologia Polska (ISSN 1232-9886) 

Gazeta AMG (ISSN 1506-9745)

Gazeta Lekarska (ISSN 0867-2146) 

Gazeta Wyborcza (ISSN 0860-908X)

Gerontologia Polska (ISSN 1425-4956) 

Gestalt (ISSN 1230-1558) 

Ginekologia i Położnictwo medical project (ISSN 1896-3315)

Ginekologia Polska (ISSN 0017-0011) 

Ginekologia Praktyczna (ISSN 1231-6407) 


H

Hematologia (ISSN 2081-0768) 

Herba Polonica (ISSN 0018-0599) 

Hereditary Cancer in Clinical Practice (ISSN 1731-2302)

Homeopatia Polska (ISSN 0867-6127) 

Human Movement (ISSN 1732-3991)
poprzedni tytuł: Człowiek i Ruch 


I

Implantoprotetyka (ISSN 1640-6540) 

Index Copernicus (ISSN 1730-4296)

Informator Medyczny (ISSN 1644-7492) 

Informator Nauki Polskiej (ISSN 0537-667X)

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Heath (ISSN 1232-1087)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (ISSN 1080-3548)

International Maritime Health (ISSN 1641-9251) 

International Review of Allergology and Clinical Immunology (ISSN 1232-9142) 

Inżynier i Fizyk Medyczny (ISSN 2300-1410) 


J

Journal of Animal and Feed Sciences (ISSN 1230-1388) 

Journal of Applied Genetics (ISSN 1234-1983) 

Journal of Fruit and Ornamental Plant Research (ISSN 1231-0948) 

Journal of Elementology (ISSN 1644-2296)

Journal of Medical Science wcześniej Nowiny Lekarskie (ISSN 2353-9798)

Journal of Physiology and Pharmacology (ISSN 0867-5910) 

Journal of Transfusion Medicine (ISSN 1689-6017) 


K

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (ISSN 1731-5530) 

Kardiologia Inwazyjna (ISSN 1507-1502) 

Kardiologia na co Dzień (ISSN 1896-7698) 

Kardiologia po Dyplomie (ISSN 1643-7713) 

Kardiologia Polska (ISSN 0022-9032)

Kliniczna Perinatologia i Ginekologia (ISSN 1230-6576) 

Klinika Oczna (ISSN 0023-2157) 

Klinika Pediatryczna (ISSN 1230-7637) 

Kontaktologia i Optyka Okulistyczna (ISSN 1509-4251) 

Kosmos (ISSN 0023-2157) 

Kultura Fizyczna (ISSN 0137-7671) 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (ISSN 0023-589X)

Kwartalnik Ortopedyczny (ISSN 1230-1043)


L

LAB. Laboratoria Aparatura Badania (ISSN 1427-5619) 

Lek w Polsce (ISSN 1231-028X) 

Lekarz Polski (ISSN 1429-5679)

Lekarz Rodzinny (ISSN 1426-2088)

Lekarz Wojskowy (ISSN 0024-0745) 


M

Magazyn Medycyny Estetycznej (ISSN 1644-6305) 

Magazyn Lekarza Okulisty (ISSN1897-760X) 

Magazyn Pielęgniarki i Położnej (ISSN 1425-6789)

Magazyn Stomatologiczny (ISSN 1230-0888) 

MATIO (ISSN 1429-8287) 

Medical Science Monitor (ISSN 1234-1010) 

Medicina Sportiva (ISSN 1429-0022) 

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia (ISSN 0025-8601) 

Medycyna Dydaktyka Wychowanie (ISSN 0137-6543) 

Medycyna Intensywna i Ratunkowa (ISSN 1506-4077)

Medycyna Metaboliczna (ISSN 1428-1430) 

Medycyna Nowożytna (ISSN 1231-1960) 

Medycyna Paliatywna (ISSN 2081-0016)

Medycyna Paliatywna w Praktyce (ISSN 1689-4898) 

Medycyna po Dyplomie (ISSN 1231-1812)

Medycyna Pracy (ISSN 0465-5893) 

Medycyna Praktyczna (ISSN 0867-499X) 

Medycyna Praktyczna-Chirurgia (ISSN 1428-2712) 

Medycyna Praktyczna-Diagnostyka Obrazowa (ISSN 1642-0063)
poprzedni tytuł Medycyna Praktyczna-Ultrasonografia 

Medycyna Praktyczna-Ginekologia i Położnictwo (ISSN 1507-5230)

Medycyna Praktyczna-Onkologia (ISSN 1896-4214)

Medycyna Praktyczna-Pediatria (ISSN 1507-2134) 

Medycyna Praktyczna-Ultrasonografia (ISSN 1429-4966)
od 2001 r. zmiana tytułu na Medycyna Praktyczna-Diagnostyka Obrazowa 

Medycyna Rodzinna (ISSN 1505-3768) 

Medycyna Sportowa (ISSN 1232-406X) 

Medycyna Środowiskowa (ISSN 1505-7054)

Medycyna Weterynaryjna (ISSN 0025-8628) 

Medycyna Wieku Rozwojowego (ISSN 1428-345X)

Menedżer Zdrowia (ISSN 1730-2935) 

Meritum – magazyn lekarzy (ISSN 1425-4255) 

Mikologia Lekarska (ISSN 1232-986X) 

Moja Praktyka (ISSN 1509-491X) 

Monitor Polski (ISSN 0209-214X) 

Monographiae Botanicae (ISSN 0077-0655) 


N

Nadciśnienie Tętnicze (ISSN 1428-5851) 

Nasza Dermatologia Online (ISSN 2081-9390) 

National Geographic Polska (ISSN 1507-5966)

Neurologia Dziecięca (ISSN 1230-3690)

Nefrologia i Dializoterapia Polska (ISSN 1429-1029) 

Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze (ISSN 1644-485X) 

Neurologia i Neurochirurgia Polska (ISSN 0028-3843)

Neurologia Praktyczna (ISSN 1642-316X) 

Neuropsychiatria i Neuropsychologia (ISSN 1896-6764) 

Neuroskop (ISSN 1509-1600)

New Medicine (ISSN 1427-0994) 

Newsweek Polska (ISSN 1642-5685)

Niebieska Linia (ISSN 1507-2916) 

Notes Wydawniczy (ISSN 1230-0624) 

Nowa Klinika (ISSN 1231-3025) 

Nowa Medycyna (ISSN 1233-5991) 

Nowa Pediatria (ISSN 1428-1848) 

Nowa Stomatologia (ISSN 1426-6911) 

Nowe Książki (ISSN 0137-8562) 

Nowotwory Journal of Oncology (ISSN 0029-540X)

Nowy Gabinet Stomatologiczny (ISSN brak) 

Nuclear Medicine Review (ISSN 1506-9680) 

Nukleonika (ISSN 0029-5922) 


O

Ogólnopolski Przegląd Medyczny (ISSN 1641-7348)

Okulistyka (ISSN 1505-2753)

Onkologia Polska (ISSN 1505-6732)

Onkologia w Praktyce Klinicznej (ISSN 1734-3542)

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (ISSN 1509-3492)

Otorynolaryngologia (ISSN 1643-658X)

Otolaryngologia Polska (ISSN 0030-6657)


P

PC World Komputer (ISSN 1232-3004) 

Pediatria po Dyplomie (ISSN 1508-0110) 

Pediatria Polska (ISSN 0031-3939) 

Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka (ISSN 1507-5532) 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne (ISSN 1897-3116)

Pielęgniarstwo Polskie (ISSN 0860-8466)

Pneumonologia i Alergologia Polska (ISSN 0867-7077) 

Polimery (ISSN 0032-2725) 

Polish Journal of Applied Chemistry (ISSN 0867-8928)

Polish Journal of Chemistry (ISSN 0137-5083) 

Polish Journal of Cosmetology (ISSN 1731-0083) 

Polish Journal of Environmental Studies (ISSN 1230-1485) 

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences (ISSN 1230-0322) 

Polish Journal of Medical Physics and Engineering (ISSN 1425-4689) 

Polish Journal of Microbiology (ISSN 0137-1320) 

Polish Journal of Pathology (ISSN 0031-3114) 

Polish Journal of Pharmacology (ISSN 1230-6002) 

Polish Journal of Radiology (ISSN 0137-7183) 

Polityka (ISSN 0032-3500)

Polska Medycyna Paliatywna (ISSN 1644-115X)
od 2007 r. zmiana tytułu na Advances in Palliative Medicine (ISSN 1898-3863)

Polska The Times - Dziennik Bałtycki  (ISSN 1898-3103)

Polski Merkuriusz Lekarski (ISSN 1426-9686)

Polski Przegląd Chirurgiczny - Polish Journal of Surgery (ISSN 0032-373X)

Polski Przegląd Kardiologiczny (ISSN 1507-5540)

Polski Przegląd Neurologiczny (ISSN 1734-5251)

Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny (ISSN 2084-5308)

Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (ISSN 0032-3772)

Pomorski Magazyn Lekarski (ISSN 1730-1149)

Postępy Biochemii (ISSN 0032-5422) 

Postępy Biologii Komórki (ISSN 0324-833X) 

Postępy Dermatologii i Alergologii (ISSN 1642-395X) 

Postępy Fitoterapii (ISSN 1509-8699) 

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (ISSN 0032-5449) 

Postępy Medycyny Lotniczej (ISSN 1641-6767) 

Postępy Mikrobiologii (ISSN 0079-4552)

Postępy Nauk Medycznych (ISSN 0860-6196)

Postępy Neonatologii (ISSN 1640–3959)

Postępy Psychiatrii i Neurologii (ISSN 1230-2813)

Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi (ISSN 1643-9279)

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej (ISSN 1734-9338)

Postępy Żywienia Klinicznego (ISSN 1896-3706)

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej (ISSN 1230-5529)

Prawo i Medycyna (ISSN 1506-8757)

Problems of Forensic Sciences (ISSN 1230-7483)

Problemy Alkoholizmu (ISSN 0032-9495)

Problemy Kryminalistyki (ISSN 0552-2153)

Problemy Lekarskie (ISSN 000-1323)

Problemy Pielęgniarstwa (ISSN 1233-9989)

Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review (ISSN 0033-2003)

Przegląd Dermatologiczny (ISSN 0033-2586)

Przegląd Epidemiologiczny (ISSN 0033-2586)

Przegląd Farmaceutyczny (ISSN 1426-4102)

Przegląd Flebologiczny (ISSN 1232-7174) 

Przegląd Gastroenterologiczny (ISSN 1895-4317) 

Przegląd Kardiodiabetologiczny (ISSN 1896-9666) 

Przegląd Lekarski (ISSN 0033-2240)

Przegląd Menopauzalny (ISSN 1643-8876) 

Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) 

Przegląd Pediatryczny (ISSN 0137-723X) 

Przegląd Urologiczny (ISSN 1610-5102) 

Przemysł Spożywczy (ISSN 0033-250X) 

Przewodnik Lekarza (ISSN 1505-8409)

Przewodnik Bibliograficzny (ISSN 0033-2518)

Psychiatria (ISSN 1732-9841) 

Psychiatria Polska (ISSN 0033-2674)

Psychiatria i Psychologia Kliniczna (ISSN 1642-4034) 

Psychiatria i Psychoterapia (ISSN 0033-2674) 

Psychiatria po Dyplomie (ISSN: 2449-934X)

Psychiatria w Praktyce Klinicznej (ISSN 1689-4901)
poprzedni tytuł: Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej (ISSN 1643-0956) 

Psychogeriatria Polska (ISSN 1732-2642)

Psychoonkologia (ISSN 1429-8538)

Psychoterapia (ISSN 0239-4170)


Q

Quintessence dla Lekarzy Stomatologów (ISSN 0944-3010) 

Quintessence Periodontologia-Implanty (ISSN 1643-2177) 

Quintessence Techniki Dentystycznej (ISSN 1430-418X) 


R

Remedium (ISSN 1230-7769)

Reumatologia (ISSN 0034-6233)

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (ISSN 1428-2267)

Reproductive Biology (ISSN 1642-431X)

Rocznik Biblioteki Narodowej (ISSN 0083-7261)

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (ISSN 0035-7715)

Ruch Filozoficzny (ISSN 0035-9599)

Rzeczpospolita (ISSN 0208-9130)


S

Seksuologia Polska (ISSN 1731-6677)

Sen (ISSN 1641-6007)

Służba Zdrowia (ISSN 0137-8686)

Sport Wyczynowy (ISSN 0239-4405)

Sprawy Nauki (ISSN 2081-8947)

Standardy Medyczne (ISSN 1641-4039)

Stomatologia Współczesna (ISSN 1231-3254) 

Studia Psychologiczne (ISSN 0081-685X)

Studia Socjologiczne (ISSN 0039-3371) 

Świat Medycyny i Farmacji (ISSN 1508-1850) 

Świat Nauki (ISSN 0867-6380)

Świat Problemów (ISSN 1230-6592)


T

Terapia (ISSN 1230-3917)

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia (ISSN 1506-4727)

TPS - Twój Przegląd Stomatologiczny (ISSN 1426-2789)

Tygodnik Powszechny (ISSN 0041-4808)


U

Udar Mózgu: problemy interdyscyplinarne (ISSN 1505-6740)

Ultrasonografia (ISSN 0867-3845)

Urologia Polska (ISSN 0500-7208)


V

Vilcacora. Żyj długo (ISSN 1509-0620)


W

Wektory Ginekologii (ISSN 1426-7217)
dawnej Wiadomości Położniczo-Ginekologiczne 

Wiadomości Botaniczne (ISSN 0043-5090)

Wiadomości Chemiczne (ISSN 0043-5104)

Wiadomości Lekarskie (ISSN 0043-5147)

Wiadomości Parazytologiczne (ISSN 0043-5163)

Wiadomości Psychiatryczne (ISSN 1505-7429)

Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne (ISSN 1895-4588)

Wiedza i Życie (ISSN 0137-8929)

Wprost (ISSN 0209-1747)

Wspólne Tematy (ISSN 1506-3690)

Współczesna Onkologia (ISSN 1428-2526)


Z

Z Zagadnień Nauk Sądowych (ISSN 1230-7483)

Zagadnienia Informacji Naukowej (ISSN 0324-8194)

Zakażenia (ISSN 1644-4957)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (ISSN 1731-7398)

Zdrowie Publiczne (ISSN 0044-2011)


Ż

Żyjmy Dłużej (ISSN 0514-4809)

Żywienie Człowieka i Metabolizm (ISSN 0209-164X)


e-czasopisma  w Internecie - zagraniczne (bazy i kolekcje)

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Medical Journals

Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER)

HighWire Press

Internet Scientific Publications

kolekcje czasopism Open Access:

BioMed Central

Bentham Open

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Medknow Publications

PLoS – Public Library of Science 


 

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl