Dydaktyka i szkolenia 2017-09-20

zajęcia dydaktyczne: dla studentów i dla doktorantów
szkolenia

Kontakt:
mgr Elżbieta Kraszewska

(58) 349 10 40
biblwww@gumed.edu.pl

zajęcia dydaktyczne online dla studentów

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Przedmiot   Termin Testy aktywne

Szkolenie biblioteczne online

SBO

I
II

03.10.-15.11.16 g.15:00
15.12.16-16.01.17 g.15:00

Library Training Online

LTO

I
II

03.10.-15.11.16 g.15:00
15.12.16-16.01.17 g.15:00

Podstawy naukowej informacji medycznej PNIM

I
II

 

05-16.12.2016 g. 15:00
09-20.01.2017 g. 15:00
elektroradiologia, fizjoterapia,
pielęgniarstwo Io
III rok

I
II

 

27.02.-10.03.2017 g. 15:00
27.03.-07.04.2017 g. 15:00
pielęgniarstwo Io II rok
położnictwo Io II i
III rok

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej

WZNIM

I
II

05-16.12.2016 g. 15:00
09-20.01.2017 g. 15:00

 

kierunek / rok studiów

1

2

3

4

5

6

Wydział Lekarski

lekarski

SBO

-

-

- -  -

lekarski - English Division

LTO

-

- - - -
lekarsko-dentystyczny SBO  -

-

 - - -
techniki dentystyczne (Io)

SBO

-  -  -  - -

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

farmacja

SBO

 - - - - -
analityka medyczna

SBO

 - - - - -

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT

dietetyka (Io)

SBO

- -   - -
dietetyka (IIo) SBO - - - - -
elektroradiologia (Io) SBO - PNIM      
fizjoterapia (Io)

SBO

- PNIM - - -
fizjoterapia (IIo)

SBO

WZNIM - - - -
ratownictwo medyczne (Io)

SBO

- - - - -
zdrowie publiczne (Io) SBO - - - - -
zdrowie publiczne (IIo) SBO - - - - -
zdrowie środowiskowe (Io) SBO - - - - -
pielęgniarstwo (Io)

SBO

- PNIM - - -
pielęgniarstwo (IIo)

SBO

- - -  - -
położnictwo (Io)

SBO

- PNIM - - -
położnictwo (IIo)

SBO

-  -  - - -

zajęcia dydaktyczne dla doktorantów

szczegóły dot. zaliczenia przedmiotów dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów

ROK AKADEMICKI 2016/2017

przedmiot rok forma zajęć
Naukowa informacja medyczna
1 wykład online
+
ćwiczenia

Terminy ćwiczeń w Czytelni Informacji Naukowej

Wszyscy słuchacze zobowiązani są do założenia indywidualnego konta
w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com

(niezbędne na 2. zajęciach)
zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl
 


Wydział Lekarski
zapisy online do grup

poniedziałki
(grupa 1)

15.05.2017
g.08:30-10:00

22.05.2017
g.08:30-10:00

wtorki
(grupa 2)

16.05.2017
g.13:30-15:00

23.05.2017
g.13:30-15:00

środy
(grupa 3)

17.05.2017
g.08:30-10:00

24.05.2017
g.08:30-10:00

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
+

Wydział Farmaceutyczny z OML

 

uwaga!
nowy termin zajęć:
19.05.2017
g.08:30-10:00
piątek

25.05.2017
g.08:30-10:00
czwartek

 

Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce

3 seminaria

Terminy seminariów w Czytelni Informacji Naukowej

Wydział Lekarski
zapisy online do grup

poniedziałek
(grupa 1)

29.05.2017
g.08:00-10:30

wtorek
(grupa 2)

30.05.2017
g.12:30-15:00

Wydział Farmaceutyczny z OML

środa

31.05.2017
g.08:00-10:30

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
czwartek

01.06.2017
g.08:00-10:30

 


szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.


szkolenia w Bibliotece Głównej – oferta stała

 

Przykładowa tematyka szkoleń:
1. Potrafię za Ciebie zrobić przypisy i bibliografię w dowolnym stylu! (tworzenie bibliografii załącznikowej w oparciu o program Mendeley)
2. Google to nie wszystko! Jak i gdzie szukać materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej
3.

Tyle tych baz… Która jest najlepsza dla mojej dziedziny? Wyszukiwanie informacji w wybranych zasobach Biblioteki

4. Mam czy nie mam dostęp do pełnego tekstu artykułu/książki? Gdzie i jak znaleźć materiały subskrybowalne przez Bibliotekę lub dostępne bezpłatnie w Internecie
5. Bibliografia GUMed wraz z modułami analizy bibliometrycznej i rankingów oraz baza Journal Citation Reports
6. Witryna internetowa Biblioteki Głównej oraz dostępne za jej pośrednictwem zasoby i usługi
7. Baza Polska Bibliografia Lekarska – prezentacja i możliwości wyszukiwawcze
8. Zagraniczne bibliograficzno-abstraktowe bazy danych: Medline i Scopus – prezentacja platform, struktury baz, metody prowadzenia wyszukiwań, stosowane narzędzia informatyczne (LinkSource)
9. Bazy czasopism pełnotekstowych – serwisy, platformy, dostępy i strategie wyszukiwawcze, narzędzie Full Text Finder

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób. Do udziału w zajęciach zachęcamy szczególnie młodych pracowników nauki oraz studentów przygotowujących się do pisania prac dyplomowych.

nie znalazłeś wśród poniższych tematów
interesującego Ciebie zagadnienia?
zaproponuj temat szkolenia


  szkolenia na życzenie grup użytkowników zgodnie z zapotrzebowaniem

Tematyka, zakres, forma i terminy szkoleń, zgodnie z potrzebami zainteresowanych osób, są każdorazowo indywidualnie ustalane z bibliotekarzami prowadzącymi szkolenia. Istnieje możliwość prowadzenia szkoleń zarówno w siedzibie Biblioteki, jak i bezpośrednio w klinikach i zakładach GUMed.

Kontakt:

mgr Mirosława Modrzewska
(58) 349 10 45
  biblinf@gumed.edu.pl

mgr Elżbieta Kraszewska
(58) 349 10 40
  biblwww@gumed.edu.pl