Regulaminy Biblioteki 2016-11-16


regulaminy
zarządzenia Dyrektora Biblioteki


regulaminy

1 Regulamin Organizacyjny Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed (PDF)
2 Regulamin Rady Bibliotecznej GUMed (PDF)
3

Regulamin Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed (PDF)

4

Regulamin Wypożyczalni

5

Regulamin Czytelni 1 i 2

6

Regulamin Czytelni Informacji Naukowej

7

Regulamin korzystania z pokoi pracy

8

Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej

9

Regulamin Pracowni Bibliograficznej

10

Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach wchodzących w skład Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego (PDF)


zarządzenia Dyrektora Biblioteki

Zarządzenie dot. wypożyczania zbiorów pracownikom UCK i UCMMiT (PDF)
Zarządzenie dot. regulowania opłat za usługi biblioteczne (PDF)