katalog online
biblioteka online

Instytucje i organizacje 2017-02-16

instytucje z obszaru nauki
instytucje w ochronie zdrowia
polskie towarzystwa medyczne
wydawnictwa medyczne
statystyka medyczna

  instytucje z obszaru nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polska Akademia Nauk

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Urząd Patentowy RP

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Agencja Oceny Technologii Medycznych


 instytucje w ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku

Naczelna Izba Lekarska

Okręgowe Izby Lekarskie

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Naczelna Izba Aptekarska

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Główny Inspektorat Sanitarny

Państwowy Zakład Higieny

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

Światowa Organizacja Zdrowia WHO

Polski Czerwony Krzyż


 polskie towarzystwa medyczne

Kaliskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

Polskie Towarzystwo Akupunktury

Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Polskie Towarzystwo Andrologiczne

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą

Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Polskie Towarzystwo Epileptologii

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich

Towarzystwo Internistów Polskich

Polskie Towarzystwo Endodontyczne


wydawnictwa medyczne

MedPress

Medycyna Praktyczna

Medyk

Termedia - Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne

Wydawnictwo Czelej

Wydawnictwo ELAMED

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wydawnictwo Medyczne BORGIS

Wydawnictwo Medyczne Cornetis

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban&Partner

Wydawnictwo Medyczne MEDIPAGE

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Przegląd Lekarski

Wydawnictwo Via Medica


statystyka medyczna

Główny Urząd Statystyczny

Publikacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Biuletyny statystyczne Ministerstwa Zdrowia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny

WHO Statistical Information System (WHOSIS) opis

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-02-23 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed