Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.

catalogue online
Library online

New acquisitions 2016-11-29

we encourage you to visit exhibitions of new acquisitions in the Library's collection (Polish and other language books) presented in the Main Library Catalogue Hall


if you are interested what new items have been acquired by the Library, study the list below:


  • 2018
18. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym", Katowice, 22-24 XI 2018 r. / komitet naukowy Marcin Adamczak [i 15 pozostałych] ; komitet organizacyjny Andrzej Więcek [i 3 pozostałych]. 2018.
Hipertensjoonkologia : nadciśnienie tętnicze w chorobie nowotworowej / pod redakcją Krzysztofa J. Filipiaka, Filipa M. Szymańskiego, Sebastiana Szmita ; autorzy Agata Adamczuk-Nurzyńska [i 65 pozostałych]. 2018.
The Merck manual : of diagnosis and therapy / editor-in- chief Robert S. Porter [i 3 pozostałych]. 2018.
Ból przewlekły : ujęcie kliniczne i psychologiczne / redakcja naukowa: Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz. 2018.
Junqueira's basic histology : text and atlas / Anthony L. Mescher. copyright © 2018.
Żywność i żywienie człowieka - kierunki rozwoju : XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne : Białystok, 13-15 września 2018 : program i streszczenia referatów oraz plakatów / redaktor naukowy: Maria H. Borawska ; organizatorzy Sympozjum: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Bromatologii, Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Zespół Higieny Żywności i Żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Zespół Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN. [2018].
Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała / redakcja naukowa Krystyn Sosada, Wojciech Żurawiński. 2018.
Atlas mikrobiologii kosmetyków = Atlas of cosmetics microbiology / Piotr Nowaczyk, Kamila Korzekwa. copyright 2017.
Umiejętności komunikowania się z pacjentami / Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz and Juliet Draper ; tłumaczenie Magdalena Lewandowska. copyright 2018.
Biochemia / Denise R. Ferrier ; [tłumaczenie z języka angielskiego Edward Bańkowski i 10 pozostałych]. cop. 2018.
Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych. pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki. 2018.
Ultrasonography in Col-Cap : colour atlas / Artur Drużdż ; contributors Małgorzata Dec-Ćwiek, Wolfgang Jost, Bożena Kłysz, Przemysław Nowak, Agnieszka Przystańska, Laurent Tatu, Małgorzata Tyślerowicz ; translated by Dominika Sulka. 2018.
PICC i wkłucia pośrednie : wskazania, wprowadzanie, postępowanie / Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo ; redakcja wydania polskiego Waldemar Machała ; tłumaczenie z języka angielskiego Piotr Müller. copyright 2018.
Dermatochirurgia / redaktorzy wydania: Piotr Rutkowski, Witold Owczarek. 2018.
Mikrobiologia / redakcja naukowa Jadwiga Baj. 2018.
Pathology illustrated / edited by Fiona Roberts, Elaine MacDuff ; original illustrations by Robin Callander ; additional illustrations by Ian Ramsden. cop. 2019.
Diabetologia 2018 / Leszek Czupryniak, Krzysztof Strojek. 2018.
Nelson essentials of pediatrics / Karen J. Marcdante, Robert M. Kliegman. copyright © 2019.
Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży / Ewa Kamińska. 2018.
Smog : konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza / redakcja naukowa Henryk Mazurek, Artur Badyda ; autorzy Łukasz Adamkiewicz [i 15 pozostałych]. 2018.
Histologia / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. 2018.
Protokoły w anestezjologii i intensywnej terapii / autorzy: Abdelaziz Askri [i 61 pozostałych] ; redakcja naukowa polskiego wydania: Małgorzata Braczkowska, Michał Gaca, Katarzyna Kotfis, Małgorzata Malec-Milewska, Magdalena Mierzewska-Schmidt, Mariusz Piechota, Zbigniew Rybicki ; tłumaczenie Amadou Diakite [i 8 pozostałych]. 2018.
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. pod redakcją Andrzeja Więcka, Franciszka Kokota ; autorzy: Marcin Adamczak [i 40 pozostałych]. 2018.
Farmakoterapia w położnictwie / redakcja naukowa Grzegorz H. Bręborowicz, Marzena Dworacka. 2018.
Techniki chirurgiczne stosowane w leczeniu kręgosłupa osteoporotycznego : monografia / Krzysztof Zapałowicz. 2017.
Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego / redakcja: Grzegorz Wallner, Adam Dziki, Andrzej Dąbrowski. 2018.
Essentials of radiology / Fred A. Mettler. copyright © 2019.
Clinical anaesthesia / Matthew Gwinnutt, Carl L. Gwinnutt. 2017.
Macleod's clinical examination / edited by J. Alastair Innes, Anna R. Dover, Karen Fairhurst ; illustrations by Robert Britton and Ethan Danielson. 2018.
Urologia : ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów / redakcja naukowa Tomasz Drewa, Kajetan Juszczak. 2018.
Zarys onkologii okulistycznej dla studentów medycyny / Bożena Romanowska-Dixon. © copyright 2018.
Physiology / Linda S. Costanzo. copyright © 2019.
First aid for the USMLE Step 2 CS / Tao Le [i 3 pozostałych]. © 2018.
Davidson's principles & practice of medicine. 2018.

topMain Library of the Medical University of Gdańsk . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . phone: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Last updated: 2019-01-03 mgr M. Omilian-Mucharska . Main Library © 2009 - 2017 . omilian&blukis