KARTA REJESTRACYJNA USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO BAZ

EBSCO

Imię i Nazwisko:
Nr karty bibliotecznej:
Miejsce pracy:
Instytut/Katedra/Zakład (adres):
Telefon Kontaktowy:
Adres e-mail:

Zobowiązuję się do korzystania z baz EBSCO tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb naukowych, edukacyjnych oraz poznawczych. Zobowiązuję się do nieudostępniania przyznanej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.

Wyrażam zgodę na przestrzeganie zasad prawa autorskiego i umów licencyjnych w myśl których: zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Kontakt: Czytelnia Informacji Naukowej - biblinf@gumed.edu.pl, tel. 58 349-10-45

Biblioteka Główna GUMed