KOMUNIKATY


 

24.06.2004 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych,
których mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w Gdańsku, za ciekawe i konstruktywne obrady,
a także za stworzenie wspaniałej atmosfery.

Autorom referatów i prelegentom pragniemy podziękować za przygotowanie wystąpień i twórczy wkład w nasze obrady, moderatorom - za sprawne prowadzenie poszczególnych sesji, sponsorom - za hojność umożliwiającą przeprowadzenie konferencji oraz interesujące prezentacje.

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy!

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Anna Grygorowicz z Zespołem

 

Wnioski podsumowujące konferencję:
 

 1.      Przyszłość bibliotek należy wiązać z konsorcjami. Należałoby wspólnie zastanowić się nad sposobem tworzenia      
      konsorcjów silnych, z którymi wydawcy będą się liczyć.

 2.     Powraca problem specjalizacji zbiorów wobec ograniczonych środków finansowych i przy lawinowym wzroście
     piśmiennictwa. Poszczególne biblioteki powinny podjąć próbę wskazania dominującego profilu swoich zbiorów
     (np. medycyna hiperbaryczna, zarządzanie w służbie zdrowia itp.) zwłaszcza, że system doc@med pozwala
     na błyskawiczne dostarczanie dokumentów.

 3.    Należy zastanowić się nad sformalizowaniem współpracy w zakresie gromadzenia zagranicznych wydawnictw ciągłych
     w bibliotekach uczelni medycznych uzgadniając wspólnie listy nowych tytułów do prenumeraty
     i tytułów do skreślenia.

 4.      W odniesieniu do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich postuluje się ujednolicenie sposobu ich gromadzenia,
      opracowania i udostępniania.

 5.      W ramach racjonalizacji procesu gromadzenia zbiorów należy wykorzystać w pełni zintegrowane systemy pozwalające
      na oszacowanie zawartości kolekcji  każdej z bibliotek i stopnia jej wykorzystania, celem prawidłowego uzupełniania    
      zasobu.

 6.      Biblioteki w ramach współpracy powinny przekazywać sobie informacje o niesolidnych dostawcach
      w celu wyeliminowania ich z rynku.

 7.      Konferencja Bibliotek Medycznych powinna zwrócić się do gremium wiodącego (Krajowa Rada Biblioteczna, Biblioteka
      Narodowa, Ministerstwo Edukacji lub Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) o ujednolicone i zobowiązujące stanowisko  
      wobec interpretacji ustawy o VAT w kontekście usług bibliotecznych.

 8.      Zwiększenie oferty dostępu do źródeł informacji elektronicznej powinno być połączone z promocją usług
      i szkoleniem użytkowników. 

 9.      Postuluje się powołanie Komisji ds. Standaryzacji Nauczania Użytkowników celem ujednolicenia metod kształcenia
      w zakresie korzystania z zasobów wiedzy.

10.     Mimo trudności finansowych zachowanie wymiany pomiędzy bibliotekami uczelni medycznych jest celowe. 

11.     Warto zastanowić się nad problemem selekcji, czy nie poświęcić temu zagadnieniu osobnej konferencji zwłaszcza,
      że biblioteki uczelniane nie mają obowiązku archiwizowania zbiorów, dysponują coraz mniejszą ilością miejsca
      magazynowego przechowują tzw. zasób martwy (np. dokumenty audiowizualne).09.06.2004 r.

Wszystkich uczestników Konferencji uprzejmie informujemy, że na osoby
przyjeżdżające do Gdańska pociągiem w dniu 20 czerwca br. w godz.
12.00-23.00 będzie czekał mikrobus (z napisem XXIII Konferencja Problemowa
Bibliotek Medycznych), który odwiezie Państwa do hotelu.
Miejsce postoju mikrobusu: wejście główne dworca Gdańsk-Oliwa, plac Dworcowy


28.05.2004 r.

Wszystkich uczestników konferencji uprzejmie zawiadamiamy, że płatność za noclegi
w Hotelu „Rzemieślnik” może zostać uregulowana tylko i wyłącznie gotówką
– niestety nie będzie można płacić kartą.


14.05.2004 r.
 

Uprzejmie przypominamy wszystkim autorom referatów o nadsyłaniu - do końca maja br.
– pełnych tekstów wystąpień. Prosimy również autorów, którzy jeszcze nie nadesłali streszczeń,
o uczynienie tego możliwie jak najszybciej.
 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że czas przeznaczony na ustną prezentację każdego referatu z przyczyn
obiektywnych musi być niestety ograniczony do 20 minut - pełne wersje referatów będą dostępne dla uczestników
konferencji w wersji drukowanej.

Naszym celem jest, aby przygotowane i nadesłane przez Państwa referaty zostały udostępnione uczestnikom w momencie rejestracji w formie zbiorczych opublikowanych „Materiałów konferencyjnych” w wersji drukowanej, a także na płycie CD-ROM.
 

Z uwagi na chęć uzyskania jednolitej szaty graficznej wszystkich wystąpień,
będziemy wdzięczni za zredagowanie tekstu referatu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1.   Referat powinien być napisany przy pomocy edytora tekstów Microsoft Word
      czcionką ARIAL 12 pkt.
  

2.   Tekst powinien być napisany w odstępach 1,5 wiersza, wyjustowany,
      z pozostawieniem 2,5 cm marginesów (boczne, górny i dolny),
  
3.   Na pierwszej stronie referatu w kolejnych wierszach powinny zostać podane:

tytuł referatu (wielkimi literami, tj. wersalikami, wytłuszczoną czcionką),

-  imię i nazwisko autora(ów) referatu, tytuły naukowe,

-  miejsce pracy 
 

Prosimy o nadsyłanie tekstów referatów do 31 maja 2004 roku na adres
e-mail biura organizacyjnego konferencji, tj.: konfbibl@amg.gda.pl


Będziemy bardzo wdzięczni za dotrzymanie tego terminu.

Z góry serdecznie dziękujemy za dostosowanie się do naszej prośby.

30.03.2004 r.
Terminarz:

Zgłoszenia referatów:                                     do 15 kwietnia 2004 r.
Nadesłanie tematu referatu wraz z abstraktem:   do 10 maja 2004 r.
Nadesłanie pełnego tekstu referatu:                  do 31 maja 2004 r.

 

23.03.2004 r.
UWAGA!
Przypominamy o konieczności dokonania rezerwacji miejsc noclegowych do dnia 31 marca br.!

Opłata za udział w Konferencji wynosi 300,- PLN Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat ww. kwoty na konto:
Akademia Medyczna w Gdańsku Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Gdańsk 76 10901098-0000-0000-0901-5327
z konieczną adnotacją: XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych oraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Uprzejmie informujemy, że opłatę za udział w konferencji należy uiścić do dn. 14 maja 2004 r.16.03.2004 r.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie dostępne pokoje 1-osobowe zostały już zarezerwowane.