DLA DYDAKTYKÓW 2018-10-29

zaplanuj sylabus  /  poznaj ofertę Biblioteki  /  wystąp o zdalny dostęp do e-zasobów

 

 

Sprawdź, czy Biblioteka GUMed posiada polecaną w sylabusie literaturę:

>> jeżeli nie ma danej publikacji w naszych zasobach >> zgłoś do zakupu

>> zapoznaj się z nowo zakupionymi książkami

>> sprawdź zmiany w e-zasobach (w przygotowaniu)

 

 

 

 

 

>> umów siebie / studentów na szkolenie zgodnie z potrzebami (tematyka, zakres, forma, termin i miejsce – w tym w klinice/zakładzie GUMed)

>> zapoznaj się ze stałą ofertą szkoleń i poleć je studentom

>> zaproponuj temat szkolenia: biblinf@gumed.edu.pl

 

 

 

 

 

Procedura przyznania zdalnego dostępu dla osób zatrudnionych na zlecenia dydaktyczne:

 


 

 Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl