katalog online
biblioteka online

Zapisy do Wypożyczalni 2014-11-24

studenci GUMed
inni uprawnieni

Wypożyczalnia

  (58) 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

studenci GUMed

Posiadacz elektronicznej legitymacji studenckiej GUMed jest automatycznie zapisany do Wypożyczalni, a legitymacja jest aktywną kartą biblioteczną.


inni uprawnieni - otrzymują kartę biblioteczną BG GUMed

Do Wypożyczalni mogą zapisać się:

 • studenci studiów doktoranckich oraz podyplomowych GUMed,
 • studenci kierunków międzyuczelnianych UG-GUMed i PG-GUMed,
 • pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne,
 • pracownicy i studenci innych państwowych uczelni Trójmiasta,
 • pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK oraz UCMMiT.

W celu dokonania zapisu należy:

 • wypełnić online odpowiedni formularz zapisu
 • okazać w Wypożyczalni wymagany dokument:
  • legitymację doktoranta lub studenta studiów podyplomowych GUMed,
  • skierowanie z biblioteki macierzystej uczelni,
   dot. pracowników i studentów innych państwowych uczelni Trójmiasta
  • prawo wykonywania zawodu w zakresie medycyny lub farmacji oraz uiszczenie kaucji zwrotnej (w wysokości 100 PLN)
   dot. pracowników ochrony zdrowia spoza GUMed

Zapisani do Wypożyczalni otrzymują wydawaną bezpłatnie kartę biblioteczną. Wystawienie duplikatu karty wymaga wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem.

Uwaga!
Karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej nie wolno odstępować osobom trzecim.
 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed