Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Zapisy do Wypożyczalni 2014-11-24

studenci GUMed
inni uprawnieni

Wypożyczalnia

  (58) 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

studenci GUMed

Posiadacz elektronicznej legitymacji studenckiej GUMed jest automatycznie zapisany do Wypożyczalni, a legitymacja jest aktywną kartą biblioteczną.


inni uprawnieni - otrzymują kartę biblioteczną BG GUMed

Do Wypożyczalni mogą zapisać się:

 • studenci studiów doktoranckich oraz podyplomowych GUMed,
 • studenci kierunków międzyuczelnianych UG-GUMed i PG-GUMed,
 • pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne,
 • pracownicy i studenci innych państwowych uczelni Trójmiasta,
 • pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK oraz UCMMiT.

W celu dokonania zapisu należy:

 • wypełnić online odpowiedni formularz zapisu
 • okazać w Wypożyczalni wymagany dokument:
  • legitymację doktoranta lub studenta studiów podyplomowych GUMed,
  • skierowanie z biblioteki macierzystej uczelni,
   dot. pracowników i studentów innych państwowych uczelni Trójmiasta
  • prawo wykonywania zawodu w zakresie medycyny lub farmacji oraz uiszczenie kaucji zwrotnej (w wysokości 100 PLN)
   dot. pracowników ochrony zdrowia spoza GUMed

Zapisani do Wypożyczalni otrzymują wydawaną bezpłatnie kartę biblioteczną. Wystawienie duplikatu karty wymaga wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem.

Uwaga!
Karty bibliotecznej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej nie wolno odstępować osobom trzecim.
 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed