katalog online
biblioteka online

Wystawy zorganizowane w 2018 r. 2018-07-05

  Uleczyć z niewoli – sylwetki wybranych postaci walczących o niepodległość, związanych z historią naszej Uczelni

Autorzy:
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz (materiały archiwalne pozyskane w toku realizacji grantu z mnisw; grant nprh, 11h 11 011180, na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie)
oraz: Marek Bukowski, Małgorzata Florianowicz, Małgorzata Gorczewska, Grzegorz Gronda, Jakub Rusakow, Małgorzata Omilian-Mucharska, Elżbieta Tymińska
Opracowanie graficzne: Małgorzata Omilian-Mucharska
Prace introligatorskie: Janina Wąsicka

Organizatorami wystawy byli Archiwum, Muzeum oraz Biblioteka GUMed.

Wystawa została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2018 (obchodzonego pod hasłem „(Do)Wolność Czytania”) oraz nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na wystawie zaprezentowaliśmy sylwetki profesorów: Stanisława Hillera, Włodzimierza Mozołowskiego, Tadeusza Pawlasa oraz doktora Józefa Tymińskiego.

Łączy je nie tylko miano bohaterów walczących o niepodległość, ale także fakt, że byli związani z medycyną, a 3 z nich z naszą Uczelnią.

Fascynujące, często mało znane, fakty z życia naszych bohaterów można było poznać dzięki zaprezentowanym dokumentom, wspomnieniom z czasów ich walki o Polskę i budowania Polski niepodległej. Udostępniliśmy nie tylko wybitnie ciekawe życiorysy tych osób, ale także oryginalne, o dużej wartości historycznej dokumenty, pochodzące z uczelnianego archiwum.

Część zaprezentowanych archiwaliów i zdjęć otrzymaliśmy od prof. Wiesława Makarewicza. Materiały te pozyskał w toku realizacji grantu na opracowanie monografii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którego historia zazębia się z dziejami naszej Uczelni.

Pomysł na wystawę i pamiątki rodzinne w postaci zdjęć i dokumentów, m.in. odznaczenie Krzyż Niepodległości, pochodziły od Państwa Tymińskich, których rodzina związana jest z Uczelnią od pokoleń.

Materiały uzupełniały artefakty medyczne od dra Marka Bukowskiego z  Muzeum GUMed (m. in. torba lekarska pradziadka pana doktora).

Dla zbudowania tła historycznego, na którym przedstawiliśmy bohaterów naszej wystawy, przypominliśmy także najważniejsze fakty z historii Legionów Polskich oraz sylwetkę nierozerwalnie z nimi związanego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mając na względzie charakter naszej Uczelni do wystawy włączyliśmy także materiały dotyczące organizacji legionowej służby zdrowia.

Zapraszamy zapoznania się z utworzoną na podstwie wystawy prezentacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność  i zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z otwarcia wystawy na Spotkaniu w Bibliotece 2018:


Wystawa konkursowa znaków graficznych (loga) dla programu PolSenior2

Autorzy: Studenci ASP w Gdańsku
Plakat: M. Omilian-Mucharska

W dniach 28.04-11.05.2018 r. można było zapoznać się z 21 logotypami, przygotowanymi przez studentów prof. Tomasza Zdrojewskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla programu PolSenior 2, którego koordynatorem jest Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed.

Konkurs na najlepszy projekt loga dla programu PolSenior 2 zdecydowaną większością głosów wygrał Taner Gorkem, student z Ankary przebywający w gdańskiej ASP w ramach wymiany międzynarodowej.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Galeria projektów:

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-07-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed