katalog online
biblioteka online

Biblioteka dzisiaj 2017-02-07

zbiory
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
użytkownicy i przestrzenie do nauki i pracy
dydaktyka

modernizacja i rozbudowa

zbiory 

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp.

Na księgozbiór Biblioteki składają się zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz bibliotek klinik i zakładów.

Większość zbiorów (elektronicznych i drukowanych) można przeszukiwać za pomocą multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service).

 • obecnie zbiory nasze liczą 443.431 jednostek
  (stan na 31.12.2016 r.), w tym:

  książek

  234.930

  wol.

  czasopism

  104.126

  wol.

  zbiorów specjalnych

  104.375

  jedn.


  W swoich zbiorach Biblioteka posiada kolekcję książek beletrystycznych.

 • na bieżąco wpływa 356 tytułów czasopism drukowanych:
  • 41 zagranicznych (31 w prenumeracie, a  10 tytułów drogą darów
   i wymiany)
  • 295 polskich (224 w prenumeracie oraz 71 tytułów drogą darów
   i wymiany)
 • w roku bieżącym posiadamy dostęp do 63 baz danych i kolekcji e-czasopism, w tym do 38 źródeł udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, czyli łącznie do:

  • ok. 24 000 e-czasopism (m.in. takich wydawców jak Elsevier, Springer, LWW, Wiley, BMJ, Karger),
  • ponad 33 000 e-książek, w tym ponad 280 książek w bazie IBUK libra, książki i archiwa serii książkowych wydawnictw Springer (ponad 27 000 książek), Elsevier (ponad 2 500 książek) i Wiley (ponad 2 400 książek).

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy, wraz z bibliotekami województwa pomorskiego, w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym ze środków unijnych.


użytkownicy i przestrzenie do nauki i pracy

Użytkownicy Biblioteki Głównej w liczbie 9.038 osób (stan na 31.12.2015 r.) mogą korzystać w siedzibie Biblioteki z Internetu z 27 stanowisk komputerowych oraz za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (biblioteka i eduroam).

Odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji Strefę Nauki obejmującą trzy czytelnie: Czytelnię 1, Czytelnię 2 oraz Czytelnię Informacji Naukowej, a także 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej.

Biblioteka dysponuje łącznie 236 miejscami, a do zbiorów zgromadzonych w czytelniach użytkownicy mają wolny dostęp.
 


dydaktyka

Biblioteka Główna prowadzi dla studentów naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu:

 • zapoznające z funkcjonowaniem Biblioteki oraz z zasadami korzystania z jej zasobów i usług - jako obowiązkowe w ramach przedmiotów:
 • doskonalące kompetencje informacyjne studentów w zakresie korzystania z nowoczesnych źródeł naukowej informacji medycznej:
  • jako obowiązkowe dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunki: elektroradiologia, fizjoterapia),
  • jako fakultatywne dla studentów Wydziału Lekarskiego (kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny).

Biblioteka realizuje także zajęcia w zakresie naukowej informacji medycznej jako obowiązkowe dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich GUMed.Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-04-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed