Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Biblioteka dzisiaj 2018-08-02

zbiory
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
użytkownicy i przestrzenie do nauki i pracy
dydaktyka

modernizacja i rozbudowa

zbiory 

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp.

Na księgozbiór Biblioteki składają się zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz bibliotek klinik i zakładów.

Większość zbiorów (elektronicznych i drukowanych) można przeszukiwać za pomocą multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service).

 • obecnie zbiory nasze liczą 443.087 jednostek
  (stan na 31.12.2017 r.), w tym:

  książek

  234.323

  wol.

  czasopism

  104.265

  wol.

  zbiorów specjalnych

  104.499

  jedn.


  W swoich zbiorach Biblioteka posiada kolekcję książek beletrystycznych.

 • na bieżąco wpływają 283 tytuły czasopism drukowanych:
  • 27 zagranicznych (17 w prenumeracie, a  10 tytułów drogą darów
   i wymiany)
  • 256 polskich (184 w prenumeracie oraz 72 tytuły drogą darów
   i wymiany)
 • w roku bieżącym posiadamy dostęp do 66 baz danych i kolekcji e-czasopism, w tym do 38 źródeł udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, czyli łącznie do:

  • ok. 24 000 e-czasopism (m.in. takich wydawców jak Elsevier, Springer, LWW, Wiley, BMJ, Karger),
  • ok. 200 000 e-książek, w tym ponad 280 książek w bazie IBUK libra, książki i archiwa serii książkowych wydawnictw Springer (ok.
   190 000 książek), Elsevier (ok. 2 500 książek) i Wiley (ponad 2 450 książek).

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Od 2009 r. Biblioteka współuczestniczy, wraz z bibliotekami województwa pomorskiego, w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, dofinansowanym ze środków unijnych.


użytkownicy i przestrzenie do nauki i pracy

Użytkownicy Biblioteki Głównej w liczbie 9.776 osób (stan na 31.12.2017 r.) mogą korzystać w siedzibie Biblioteki z Internetu z 24 stanowisk komputerowych oraz za pośrednictwem sieci bezprzewodowych (biblioteka i eduroam).

Odwiedzający Bibliotekę mają do dyspozycji Strefę Nauki obejmującą trzy czytelnie: Czytelnię 1, Czytelnię 2 oraz Czytelnię Informacji Naukowej, a także 6 pokoi pracy indywidualnej i grupowej.

Biblioteka dysponuje łącznie 236 miejscami, a do zbiorów zgromadzonych w czytelniach użytkownicy mają wolny dostęp.
 


dydaktyka

Biblioteka Główna prowadzi dla studentów naszej Uczelni zajęcia dydaktyczne w formie e-learningu:

 • zapoznające z funkcjonowaniem Biblioteki oraz z zasadami korzystania z jej zasobów i usług - jako obowiązkowe w ramach przedmiotów:
 • doskonalące kompetencje informacyjne studentów w zakresie korzystania z nowoczesnych źródeł naukowej informacji medycznej:
  • jako obowiązkowe dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunki: elektroradiologia, fizjoterapia),
  • jako fakultatywne dla studentów Wydziału Lekarskiego (kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny).

Biblioteka realizuje także zajęcia w zakresie naukowej informacji medycznej jako obowiązkowe dla słuchaczy dziennych studiów doktoranckich GUMed.Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed