Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 2017-11-02

Jak zamówić i wypożyczyć książkę ze zbiorów Biblioteki?

Zamawianie książek do wypożyczenia odbywa się online w oparciu o:

W przypadku książek znalezionych w zdigitalizowanych katalogach kartkowych, zamówienia należy składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego po kliknięciu na wybraną kartę katalogową.

więcej informacji:
zobacz jak zamówić online książkę do wypożyczenia – tutorial,
zobacz też Usługi/wypożyczanie


Jak uzyskać kartę biblioteczną?

Karty biblioteczne wydawane są w Wypożyczalni, po dopełnieniu przez użytkownika uprawnionego do zapisania się do Wypozyczalni wymaganych formalności. Karta biblioteczna jest bezpłatna i nie wolno jej odstępować innym osobom.
Student posiadający legitymację studencką GUMed nie otrzymuje karty bibliotecznej, gdyż jej funkcję pełni legitymacja.


Jestem studentem GUMed, czy mogę automatycznie wypożyczać książki?

Studenci GUMed (z wyjątkiem studentów kierunków międzyuczelnianych, podyplomowych i doktoranckich) są automatycznie zapisani do Wypożyczalni i mogą wypożyczać książki na podstawie legitymacji studenckiej.

Studenci kierunków międzyuczelnianych, studiów podyplomowych i doktoranckich GUMed - aby móc wypożyczać książki - muszą zapisać się do Wypożyczalni poprzez wypełnienie online formularza zapisu co pozwoli na wystawienie im karty bibliotecznej GUMed i aktywację konta czytelnika.

Jeżeli wpisane w formularzu dane zostaną pozytywnie zweryfikowane, konto będzie aktywowane w przeciągu 30 minut od wysłania i po tym czasie istnieje możliwość zamawiania książek w oparciu o biblioteczny katalog online.

W przypadku nieprzyjęcia przez system wprowadzonych danych, należy zgłosić się do Wypożyczalni, znajdującej się w holu wejściowym budynku Biblioteki Głównej, gdzie można dopełnić wszelkich formalności.


Czy możliwe jest przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych książek?

Tak, prolongować wypożyczone książki można samodzielnie, poprzez katalog online. W tym celu należy:

 • zalogować się do swojego konta czytelnika,
 • przejść do opcji Moje konto,
 • wybrać pozycję do prolongaty i kliknąć przycisk Prolonguj.

Prolongować można:

 • tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,
 • każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,
 • tylko przed upływem terminu zwrotu, ale nie wcześniej niż 5 dni przed tą datą.

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.


Co się stanie jeżeli nie oddam książek w terminie?

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji następuje blokada konta czytelnika i system rozpoczyna naliczanie kary zgodnie ze stawką określoną w cenniku.


Czy można zarezerwować książkę wypożyczoną przez inną osobę?

Tak, ale nie wcześniej niż na 30 dni przed określonym w systemie terminem zwrotu do Biblioteki.

więcej informacji o rezerwowaniu książek


W jakim terminie od złożenia zamówienia mogę odebrać książki z Wypożyczalni?

Książki należy odebrać w ciągu 5 dni (wliczając niedziele i święta) od złożenia zamówienia, po tym okresie są one odsyłane do magazynu. Przed zgłoszeniem się do Wypożyczalni, należy w koncie czytelnika sprawdzić, czy zamówione książki mają status: do odebrania.


Jak rozliczyć się z Biblioteką po zakończonym roku akademickim?

Po zakończeniu roku akademickiego należy oddać książki wykorzystane i te, których nie można przedłużyć, a także uregulować w Wypożyczalni ewentualne należności wobec Biblioteki (np. kary za przetrzymane pozycje).

Studenci zobowiązani do uzyskania pisemnego poświadczenia rozliczenia się z Biblioteką, zgłaszają się do Wypożyczalni, gdzie po sprawdzeniu ich konta, takie poświadczenie można otrzymać.


Co należy zrobić, jeśli zgubiłem kartę biblioteczną?

Fakt zagubienia karty bibliotecznej należy jak najszybciej zgłosić w Wypożyczalni. Możliwe jest uzyskanie duplikatu karty, po uiszczeniu ustalonej w cenniku.


Zgubiłem wypożyczoną książkę, co mam zrobić?

W przypadku zagubienia książki wypożyczonej ze zbiorów Biblioteki należy zgłosić ten fakt w Wypożyczalni. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić egzemplarz tego samego lub najnowszego wydania zagubionej publikacji lub odkupić inną pozycję wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.


Gdzie można zwrócić książki poza godzinami pracy Wypożyczalni?

Wypożyczone książki można zwrócić do Biblioteki, poza godzinami pracy Wypożyczalni, wykorzystując do tego celu skrzynkę zwrotów umieszczoną w przedsionku bocznego wejścia do budynku Biblioteki (od ul. Dębinki) – dostępną przed godzinami otwarcia Biblioteki, tj.:

 • w poniedziałek w godz. 06:00-10:00
 • od wtorku do piątku w godz. 06:00-08:00.

Czy na terenie Biblioteki znajdują się stanowiska do korzystania z Internetu?

Tak, w Bibliotece można korzystać z Internetu, ale tylko w celach naukowo-dydaktycznych lub edukacyjnych. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się w:

 • Czytelni Informacji Naukowej,
 • Czytelni 1 (stanowiska dostępne tylko dla studentów oraz pracowników GUMed korzystających z drukarek, po zalogowaniu jak do sieci Extranet).

Czy w Bibliotece mogę korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu?

Tak, na terenie Biblioteki działają dwie bezprzewodowe sieci:

 • biblioteka (wybrać sieć: biblioteka, hasło: biblioteka; do przeglądarki wpisać adres strony: bgwifi.gumed.edu.pl i zalogować się, jak do poczty/extranetu GUMed)
 • eduroam (education roaming) - szczegóły dot. korzystania z eduroam.

Jak można uzyskać dostęp z domu do elektronicznych zasobów Biblioteki?

Pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, doktoranci oraz studenci GUMed mogą uzyskać dostęp do wszystkich e-zasobów Biblioteki, dzięki usłudze proxy.

Inni użytkownicy Biblioteki, tj. pracownicy UCK oraz UCMMiT oraz pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego mogą uzyskać indywidualny dostęp do baz EBSCO.

szczegóły - zobacz Usługi/zdalny dostęp

zobacz instrukcję, jak uzyskać zdalny dostęp do e-zasobów


Gdzie można kopiować materiały biblioteczne?

W budynku Biblioteki kserokopie dokumentów można wykonywać na dwóch samoobsługowych kopiarkach (na monety) usytuowanych w Czytelni 1. Koszt jednej odbitki formatu A4 wynosi 0,15 zł – uwaga: należy pamiętać o drobnych – kopiarki nie wydają reszty!


Czy w Bibliotece jest możliwość wydrukowania materiałów?

Tak, wydruki można wykonać samodzielnie, z komputerów w Czytelni 1 - obie  samoobsługowe kopiarki posiadają funkcję drukowania (koszt: 0,15 zł/A4 - wydruki czarno-białe).


Gdzie można zeskanować potrzebne materiały?

W Czytelni 1 dostępne jest 1 stanowisko (komputer + skaner A4) do samodzielnego skanowania materiałów; ze stanowiska do skanowania można korzystać nieodpłatnie. 
Należy pamiętać o własnym nośniku, np. pamięci USB lub płycie CD-ROM, można też zeskanowane materiały wysyłać pocztą elektroniczną.


Jak sprowadzić materiały biblioteczne niedostępne w zbiorach bibliotek Trójmiasta?

Sprowadzaniem materiałów bibliotecznych niedostępnych w bibliotekach Trójmiasta zajmuje się Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, na podstawie złożonego w tej agendzie zamówienia. Z jej usług mogą korzystać:

 • pracownicy GUMed, studenci GUMed oraz studenci kierunków międzyuczelnianych, studiów podyplomowych oraz doktoranckich GUMed,
 • pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego.

Koszty związane z realizacją zamówień międzybibliotecznych ponosi zamawiający.

Termin zwrotu wypożyczonych dzieł oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca. Sprowadzone z innych instytucji materiały oryginalne udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelniach.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed