Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Prace dyplomowe i dysertacje 2018-04-06

prace magisterskie i licencjackie powstałe w GUMed
prace habilitacyjne i doktorskie powstałe w GUMed
prace habilitacyjne spoza GUMed

prace magisterskie i licencjackie powstałe w GUMed

Jeżeli szukasz pracy magisterskiej lub licencjackiej to:

  • pracę powstałą po 2005 roku znajdziesz tylko w wersji elektronicznej – przeszukaj bibliograficzno-pełnotekstową

Bazę prac magisterskich i licencjackich GUMeddostęp do pełnych tekstów:
Czytelnia Informacji Naukowej BG i Biblioteka Wydz. Farm.

Z prac magisterskich i licencjackich można korzystać tylko na terenie Biblioteki.


prace habilitacyjne i doktorskie powstałe w GUMed

Jeżeli szukasz pracy habilitacyjnej lub doktorskiej, sprawdź:
 

  • katalog online,
    wybierz opcję zawężenia wyszukiwania do konkretnej kolekcji cyfrowej (w panelu po lewej stronie)

jeśli nie znalazłeś, sprawdź także (dla starszych prac):

Z drukowanych prac doktorskich można korzystać tylko na terenie Biblioteki.


prace habilitacyjne spoza GUMed

  • jeżeli szukasz pracy habilitacyjnej z innej uczelni, sprawdź

katalog online

  • jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie prace naukowe powstały w polskich instytucjach naukowych po 1999 roku, sprawdź:

Prace badawcze (Nauka Polska)

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed