2024-03-22

Grupa Robocza ds. Zarządzania Danymi Badawczymi na Uczelniach Medycznych to nieformalna inicjatywa mająca na celu współpracę, podnoszenie kompetencji, wymianę doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów z zakresu szeroku rozumianego research data management. 

Zachęcamy do zapisania się do listy mailingowej dostępnej tutaj: https://groups.google.com/g/grzdbum

Spotkania grupy odbywają się online w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 11.00 – najbliższe spotkanie 26.03.2024.


Polecane materiały szkoleniowe
 

Kursy przygotowane przez ICM UW na zlecenie Narodowego Centrum Nauki:


Kurs dla data stewardów – poziom podstawowy

Kurs dla data stewardów – poziom średnio zaawansowany

Kurs dla naukowców – poziom podstawowy

Kurs dla naukowców – poziom średnio zaawansowany
 

Materiały szkoleniowe stowarzyszenia 4EU+ Alliance

Kurs Open for you! An introduction series to open science


Polska strona sieci EOSC

https://eosc.gov.pl/eosc/

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.