2022-04-04

Cennik usług został wprowadzony zarządzeniem Nr 74/2019 Rektora GUMed z 16.10.2019 r.

Opłaty uiszcza się w Wypożyczalni (płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych).

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1. Wydanie karty bibliotecznej

bezpłatnie

2. Duplikat karty bibliotecznej

10,- zł

3. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji udostępnionych przez Wypożyczalnię

0,50 zł/1 volumin/1 dzień

4. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wypożyczonych z czytelni

10,- zł/1 volumin/1 dzień

5. Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych

opłata ustalana każdorazowo przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów, nie mniej niż 10,- zł

6. Opłata aktywacyjna za wypożyczenia na zewnątrz

100,- zł

7. Zniszczenie szafki lub zamka do szafki

200,- zł

Wypożyczalnia:

tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

Głosowanie