2023-10-12

O PLATFORMIE

 

 

Polska Platforma Medyczna GUMed  jest lokalną częścią innowacyjnego portalu udostępniającego publikacje, dane badawcze oraz bazę ekspertów z zakresu medycyny, farmacji oraz nauk o zdrowiu. Stanowi najpełniejsze źródło informacji o badaniach naukowych prowadzonych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Polska Platforma Medyczna to projekt wieloośrodkowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu są uczelnie medyczne z Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia (Lider) oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Portal umożliwia nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, ekspertami i biznesem.

Instytucje współtworzące PPM realizują w praktyce wytyczne otwartości w nauce. Zamieszczane w PPM treści utworów naukowych są udostępniane m.in. w ramach licencji Creative Commons. Gdański Uniwersytet Medyczny stosuje wzory licencji stanowiące załączniki do Zarządzenia Rektora nr 37/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zasad gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji cyfrowych dysertacji doktorskich, publikacji pracowników i doktorantów oraz danych badawczych powstających w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Naukowcy GUMed mogą wybrać jedną z kilku licencji:

 

Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY) – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2021 Rektora GUMed
Annex 1 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 1 to Order No. 6/2020 : Free non-exclusive licence agreement

Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-NC)  – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed
Annex 2 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 2 to Order No. 6/2020: Free non-exclusive licence agreement (CC-BY-NC)

Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-NC-ND) – Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed
Annex 3 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 3 to Order No. 6/2020: Free non-exclusive licence agreement (CC-BY-NC-ND)

Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-NC-SA) – Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed
Annex 4 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 4 to Order No. 6/2020: Free non-exclusive licence agreement (CC-BY-NC-SA)

Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-ND) – Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed
Annex 5 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 5 to Order No. 6/2020: Free non-exclusive licence agreement (CC-BY-ND)

Nieodpłatna umowa licencyjna niewyłączna (CC-BY-SA) – Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed
Annex 6 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 6 to Order No. 6/2020: Free non-exclusive licence agreement (CC-BY-SA)

Umowa licencyjna niewyłączna (w przypadku braku zgody na udostępnianie) – Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed
Annex 7 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 7 to Order No. 6/2020: Non-exclusive licence agreement

Umowa o nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych – Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed
Annex 8 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 8 to Order No. 6/2020: Agreement for free-of-charge transfer of property rights

Umowa licencyjna do danych badawczych – Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora GUMed 
Annex 9 to Order No. 37/2021 of the Rector of the MUG dated 05/05/2021 - amendment to Annex 9 to Order No. 6/2020: License agreement for research data

 

Polska Platforma Medyczna spełnia wymagania standardu WCAG 2.1 oraz wypełnia założenia otwartości na poziomie piątej gwiazdki w modelu 5-star Open Data.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi platformy, przedstawionymi na załączonych poniżej filmach oraz do zaznajomienia się nie tylko ze stroną główną Polskiej Platformy Medycznej, ale również ze stronami lokalnymi partnerów.

 

Film promocyjny - Polska Platforma Medyczna

 

Prezentacja potencjału Polskiej Platformy Medycznej

 

Film promocyjny PPM dla osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu

 

Prezentacja PPM przygotowana dla osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu

 

Film promocyjny PPM dla osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku

 

Prezentacja PPM przygotowana dla osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku

 

Spot reklamowy PPM - 1

Spot reklamowy PPM - 2

  

 

Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (PPM GUMed) - narzędzie typu Current Research Information System (CRIS), gromadzi, prezentuje oraz promuje sylwetki i osiągnięcia pracowników, doktorantów oraz studentów GUMed.

Baza jest dostępna bez logowania dla każdego użytkownika i zawiera informacje o dorobku publikacyjnym powstałym w naszym Uniwersytecie od 2013 roku do chwili obecnej. Informacja ta będzie na bieżąco aktualizowana poprzez API z bazy Bibliografia GUMed i uzupełniana o materiał z lat poprzednich.

Integralną częścią PPM GUMed jest Repozytorium GUMed umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym, pełnych tekstów m.in.: artykułów, monografii, rozdziałów, innych dokumentów, czy też surowych danych badawczych, zgodnie z licencjami OA, na których zostały opublikowane.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy, by baza PPM GUMed była kompleksowym źródłem informacji o osiągnięciach naukowych i aktywnościach naszej Uczelni, prezentującym jej potencjał i promującym dokonania.

 

 


 

POLECANE PUBLIKACJE

 

>> Dofinansowanie dla Biblioteki. Gazeta GUMed 2018 Nr 1 (325): 5.

>> Grygorowicz A. Biblioteka Główna buduje Polska Platforma Medyczna. Gazeta GUMed 2018 Nr 5 (329): 15.

>> Grygorowicz A. Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (PPM GUMed) - nowa jakość w otwieraniu nauki. Gazeta GUMed 2020 Nr 11 (359): 34-36.

>> Grygorowicz A., Kraszewska E. Uczelniane repozytorium czyli tysiące pełnych tekstów publikacji dostępnych dla wszystkich. Gazeta GUMed 2020 Nr 12 (360): 25-27.

>> Rysztowski P., Koelmer A. Nauka dla każdego, czyli o standardzie WCAG na Polskiej Platformie Medycznej. Gazeta GUMed 2021 Nr 1 (361): 45-47.

 

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.