2024-05-10

PRZYPOMINAMY

 

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.
 

 

Szukając artykułów, korzystaj z narzędzi, zasobów i możliwości:

 

BAZY PODSTAWOWE z linkami do pełnych tekstów

 

 

Polska Bibliografia Lekarska (PBL) 

 
     

Medline: PubMed / OVID / Web of Science / EBSCO


 

 

 

Baza opracowywana w National Library of Medicine (NLM) w Stanach Zjednoczonych; największa na świecie bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych; podstawowe źródło naukowej informacji medycznej; zawiera kilkadziesiąt milionów rekordów bibliograficznych z czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i w innych krajach.

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1946+

PubMed
Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed  in process]; więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

 

Medline jest udostępniany dodatkowo w następujących oprogramowaniach:

 

Medline / EBSCOhost
>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i poprzez serwer HAN /  

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /  /wymagana rejestracja/

Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

 

Medline / Ovid /
Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

 

Medline / Web of Science /
Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

 

Scopus

 
     

UpToDate

 
     

Web of Science

 
     
wszystkie bazy danych    
     

 


 

CZASOPISMA, w których znajduje się artykuł

 

 

Czasopisma online:

 

Czasopisma w wersji drukowanej:


 

ŹRÓDŁA WERYFIKACJI DANYCH BIBLIOGRAFICZNYCH ARTYKUŁU

 


 

ARTYKUŁ, którego brak w zasobach BG GUMed

 

 

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.