2021-06-09

Proxy
formularz
rejestracyjny

Proxy
konfiguracja
przeglądarki
 

Proxy
konfiguracja przeglądarki
dla bazy JCR

Proxy
zmiana hasła 

 

EBSCO
formularz
rejestracyjny

     
 

(TYLKO dla osób uprawnionych spoza Uczelni posiadających kartę biblioteczną BG GUMed)

 

ZDALNY DOSTĘP POPRZEZ SERWER PROXY

Zdalny dostęp poprzez serwer proxy pozwala na korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki spoza sieci uczelnianej, także z domu.

W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych (RODO) konta wszystkich użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę, zostały usunięte lub zablokowane, co jest jednoznaczne z utratą zdalnego dostępu. W takim przypadku należy skontaktować się z Wypożyczalnią lub ponownie zapisać się do Biblioteki, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny Proxy.


Osoby uprawnione:

Kryteria do spełnienia:

 
Procedura uzyskania dostępu:

 1. Sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria

 2. Wypełnij >> formularz rejestracyjny dostępu proxy

 3. Poczekaj na odpowiedź Administratora zdalnych dostępów

 4. Skonfiguruj przeglądarkę na ustawienia proxy >> zobacz instrukcję konfiguracji

 5. Wejdź na stronę WWW BG GUMed i wybierz bazę / e-książkę / e-czasopismo

 6. W pojawiającym się oknie wprowadź login i hasło, które nadałaś/łeś sobie w formularzu rejestracyjnym


Najczęstsze problemy:

 1. Zapomniałam/łem hasła  >> formularz zmiany hasła do dostępu proxy>> instrukcja, jak zmienić hasło do dostępu proxy

 2. Chcę korzystać z bazy Journal Citation Report   >> jak skonfigurować przeglądarkę na ustawienia proxy dla bazy JCR

 3. Zobacz instrukcję >> jak uzyskać zdalny dostęp do zasobów elektronicznych

 

ZDALNY DOSTĘP DO BAZ EBSCO

 
Osoby uprawnione:

 
Kryteria do spełnienia:


Procedura uzyskania dostępu:

 1. Sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria

 2. Wypełnij >> formularz usługi zdalnego dostępu do baz EBSCO

 3. Wejdź na stronę >> WWW Biblioteka / Zasoby / bazy danych

 4. W alfabetycznym wykazie baz danych (pod literą E) wybierz bazę EBSCO

 5. Wybierz >> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.