katalog online
biblioteka online

Dydaktyka i szkolenia 2017-04-13

zajęcia dydaktyczne: dla studentów i dla doktorantów
szkolenia

Kontakt:
mgr Elżbieta Kraszewska

(58) 349 10 40
biblwww@gumed.edu.pl

zajęcia dydaktyczne online dla studentów

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Przedmiot   Termin Testy aktywne

Szkolenie biblioteczne online

SBO

I
II

03.10.-15.11.16 g.15:00
15.12.16-16.01.17 g.15:00

Library Training Online

LTO

I
II

03.10.-15.11.16 g.15:00
15.12.16-16.01.17 g.15:00

Podstawy naukowej informacji medycznej PNIM

I
II

 

05-16.12.2016 g. 15:00
09-20.01.2017 g. 15:00
elektroradiologia, fizjoterapia,
pielęgniarstwo Io
III rok

I
II

 

27.02.-10.03.2017 g. 15:00
27.03.-07.04.2017 g. 15:00
pielęgniarstwo Io II rok
położnictwo Io II i
III rok

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej

WZNIM

I
II

05-16.12.2016 g. 15:00
09-20.01.2017 g. 15:00

 

kierunek / rok studiów

1

2

3

4

5

6

Wydział Lekarski

lekarski

SBO

-

-

- -  -

lekarski - English Division

LTO

-

- - - -
lekarsko-dentystyczny SBO  -

-

 - - -
techniki dentystyczne (Io)

SBO

-  -  -  - -

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

farmacja

SBO

 - - - - -
analityka medyczna

SBO

 - - - - -

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT

dietetyka (Io)

SBO

- -   - -
dietetyka (IIo) SBO - - - - -
elektroradiologia (Io) SBO - PNIM      
fizjoterapia (Io)

SBO

- PNIM - - -
fizjoterapia (IIo)

SBO

WZNIM - - - -
ratownictwo medyczne (Io)

SBO

- - - - -
zdrowie publiczne (Io) SBO - - - - -
zdrowie publiczne (IIo) SBO - - - - -
zdrowie środowiskowe (Io) SBO - - - - -
pielęgniarstwo (Io)

SBO

- PNIM - - -
pielęgniarstwo (IIo)

SBO

- - -  - -
położnictwo (Io)

SBO

- PNIM - - -
położnictwo (IIo)

SBO

-  -  - - -

zajęcia dydaktyczne dla doktorantów

szczegóły dot. zaliczenia przedmiotów dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów

ROK AKADEMICKI 2016/2017

przedmiot rok forma zajęć
Naukowa informacja medyczna
1 wykład online
+
ćwiczenia

Terminy ćwiczeń w Czytelni Informacji Naukowej

Wszyscy słuchacze zobowiązani są do założenia indywidualnego konta
w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com

(niezbędne na 2. zajęciach)
zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl
 


Wydział Lekarski
zapisy online do grup

poniedziałki
(grupa 1)

15.05.2017
g.08:30-10:00

22.05.2017
g.08:30-10:00

wtorki
(grupa 2)

16.05.2017
g.13:30-15:00

23.05.2017
g.13:30-15:00

środy
(grupa 3)

17.05.2017
g.08:30-10:00

24.05.2017
g.08:30-10:00

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
+

Wydział Farmaceutyczny z OML

 

uwaga!
nowy termin zajęć:
19.05.2017
g.08:30-10:00
piątek

25.05.2017
g.08:30-10:00
czwartek

 

Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce

3 seminaria

Terminy seminariów w Czytelni Informacji Naukowej

Wydział Lekarski
zapisy online do grup

poniedziałek
(grupa 1)

29.05.2017
g.08:00-10:30

wtorek
(grupa 2)

30.05.2017
g.12:30-15:00

Wydział Farmaceutyczny z OML

środa

31.05.2017
g.08:00-10:30

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT
czwartek

01.06.2017
g.08:00-10:30

 


szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.


szkolenia na życzenie grup użytkowników zgodnie z zapotrzebowaniem

Tematyka, zakres, forma i terminy szkoleń, zgodnie z potrzebami zainteresowanych osób, są każdorazowo indywidualnie ustalane z bibliotekarzami prowadzącymi szkolenia. Istnieje możliwość prowadzenia szkoleń zarówno w siedzibie Biblioteki, jak i bezpośrednio w klinikach i zakładach GUMed.

Kontakt:

mgr Elżbieta Kraszewska
(58) 349 10 40
  biblwww@gumed.edu.pl

mgr Mirosława Modrzewska
(58) 349 10 45
  biblinf@gumed.edu.pl


szkolenia w Bibliotece Głównej w czasie trwania roku akademickiego – oferta stała

nie znalazłeś wśród poniższych tematów
interesującego Ciebie zagadnienia?
zaproponuj temat szkolenia

 

Tematyka szkoleń:
1. Witryna internetowa Biblioteki Głównej oraz dostępne za jej pośrednictwem zasoby i usługi
2. Katalogi biblioteczne tradycyjne i komputerowe, ze szczególnym uwzględnieniem katalogu BG GUMed w systemie VIRTUA online, katalogi centralne
3. Baza Polska Bibliografia Lekarska – prezentacja i możliwości wyszukiwawcze
4. Zagraniczne bibliograficzno-abstraktowe bazy danych: Medline i Scopus – prezentacja platform, struktury baz, metody prowadzenia wyszukiwań, stosowane narzędzia informatyczne (LinkSource, RSS)
5. Bazy czasopism pełnotekstowych – serwisy, platformy, dostępy i strategie wyszukiwawcze, narzędzie Full Text Finder
6. Bibliografia GUMed wraz z modułami analizy bibliometrycznej i rankingów oraz baza Journal Citation Reports
7. Tworzenie bibliografii załącznikowej w oparciu o program EndNote lub Mendeley
  • minimalna liczba uczestników: 5 osób
  • czas trwania szkolenia: 60 minut
  • miejsce szkolenia / zapisy:
    Czytelnia Informacji Naukowej
    (58) 349 10 45
    biblinf@gumed.edu.pl

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób. Do udziału w zajęciach zachęcamy szczególnie młodych pracowników nauki oraz studentów przygotowujących się do pisania prac dyplomowych.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed