2024-04-29


 

PRZEDMIOTY W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Edukacja informacyjna (EI)

 

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku GUMed.

Zaliczenie w formie testu online: I termin: 30.09-22.12.2023 r. (3 podejścia),
II termin: 2.01-20.01.2024 r. (1 podejście)

Próg zaliczenia: 60%

 


 

Information Literacy (IL)

 

A mandatory subject for the first year students of English Division.

The assessment is in the form of a test: 1st term: 30.09-22.12.2023 (3 attempts),
2nd term: 2.01-20.01.2024 (1 attempt)

Final grade: no lower than 60% to pass
 

 


 

Podstawy naukowej informacji medycznej (online) / PNIM

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków:

                         
 

 

Zaliczenie w formie testu online:
I termin: 1-29.12.2023 r. (3 podejścia),
II termin (poprawkowy): 08.01-19.01.2024 r. (1 podejśćie)

Próg zaliczenia: 60%
 

 


 

Podstawy naukowej informacji medycznej (online) / PNIM


 

 
Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków:

Termin poprawkowy: 29.04-26.05.2024 (1 podejście),

Próg zaliczenia: 60%


 

Informacja naukowa / INP

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków:

Pielęgniarstwo stacjonarne - II stopnia, 1 rok
Pielęgniarstwo niestacjonarne - II stopnia, 1 rok

Położnictwo stacjonarne - II stopnia, 1 rok
Położnictwo niestacjonarne - II stopnia, 1 rok


Forma zaliczenia: test online
Termin zaliczenia: 24.05.2024 r. od godz. 8:00 - 26.05.2024 r. do godz. 20:00 (1 podejście)
Próg zaliczenia: 60%

 


 

Naukowa informacja medyczna / NIM PFK

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów II stopnia Wydziału Farmaceutycznego kierunku przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny.

 

Warunkiem zaliczenia jest przesłanie pracy zaliczeniowej.

Szczegóły zaliczenia:

Bibliografia stworzona w menedżerze bibliografii Zotero musi zawierać:
  • minimum 10 pozycji bibliograficznych,
  • minimum 5 odnośników w tekście,
  • odnośniki w tekście powinny być zamieszczone w nawiasach kwadratowych.

 


 


Basics of Scientific Medical Information / BSMI – Bachelor of Nursing 2nd year, 4th semester

Publishing. Impact Factor, Open Access, Research Data – practical guide (fakultet) – First MUG Doctoral School

 


 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW 2023/2024

 

 

Znajdź swój przedmiot

Kierunek / rok studiów / przedmiot obowiązkowy

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

 

lekarski / 1 rok / EI

lekarski English Division / 1 rok / IL

lekarsko-dentystyczny / 1 rok / EI

techniki dentystyczne (Io) / 1 rok / EI

 

 

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

 

 

analityka medyczna / 1 rok / EI

farmacja / 1 rok / EI

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny / 1 rok / EI oraz NIM PFK (zajęcia obowiązkowe)

Master of Pharmacy / 1 rok / IL

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I IMMiT

 

 

dietetyka (Io) / 1 rok / EI

dietetyka (IIo) / 1 rok / EI

elektroradiologia (Io) / 1 rok / EI oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia  (Io) / 1 rok / EI oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia (IIo) / 1 rok / EI oraz 2 rok / WZNIM

pielęgniarstwo (Io) / 1 rok / EI oraz 2 rok / PNIM

pielęgniarstwo (IIo) / 1 rok / EI oraz Informacja naukowa (INP)

położnictwo (Io) / 1 rok / EI oraz 2 rok / PNIM

położnictwo (IIo) / 1 rok / EI i Informacja naukowa (INP) oraz 2 rok EI/SBO

psychologia zdrowia / 1 rok / EI i PNIM

ratownictwo medyczne (Io) / 1 rok / EI

zdrowie publiczne (Io) / 1 rok / EI

zdrowie publiczne (IIo) / 1 rok / EI

zdrowie środowiskowe (Io) / 1 rok / EI

zdrowie środowiskowe i BHP (IIo) / 1 rok / EI

Bachelor of Nursing / 1 rok / IL

Bachelor of Nursing / 2 rok / BSMI

 


Uwaga! Szczegóły dot. zaliczenia dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów.

 


 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA DOKTORANTÓW 2023/2024


 


 

Przedmiot / rok  
   

Publishing. Impact Factor, Open Access, Reseach Data – practical guide (fakultet) / 1 rok Pierwszej Szkoły Doktorskiej / 1st year of The First MUG Doctoral School 

 

 
 

 

 

 

 

Sekretariat:

tel. 58 349 10 40,
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.