2022-04-04


PRZEDMIOTY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Edukacja informacyjna (EI) / Szkolenie Biblioteczne Online (SBO)

Information Literacy (IL)

Basics of Scientific Medical Information / BSMI

Podstawy naukowej informacji medycznej (online) / PNIM

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej (online) / WZNIM

Informacja naukowa / INP

Terminy zajęć dla studentów kierunków:

Test zaliczeniowy zostanie aktywowany w semestrze letnim  

Bibliograficzne aspekty publikowania w nauce / BAPwN (szczegóły w Extranecie)

Naukowa informacja medyczna (wykłady i seminaria online) / NIM PFK – zajęcia obowiązkowe

Naukowa informacja medyczna (wykłady i seminaria online) / NIM PFK (fakultet) - w roku akademickim 2021/2022 nie odbędzie się

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW 2021/2022

 

Znajdź swój przedmiot

Kierunek / rok studiów / przedmiot obowiązkowy

Wydział Lekarski

lekarski / 1 rok / EI/SBO

lekarski English Division / 1 rok / IL

lekarsko-dentystyczny / 1 rok / EI/SBO

techniki dentystyczne (Io) / 1 rok / EI/SBO

 
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

analityka medyczna / 1 rok / EI/SBO

farmacja / 1 rok / EI/SBO

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny / 1 rok / EI/SBO oraz NIM PFK (zajęcia obowiązkowe)

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny / 2 rok / NIM PFK (fakultet)

Master of Pharmacy / 1 rok / IL

 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT

 

dietetyka (Io) / 1 rok / EI/SBO

dietetyka (IIo) / 1 rok / EI/SBO

elektroradiologia (Io) / 1 rok / EI/SBO oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia  (Io) / 1 rok / EI/SBO oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia (IIo) / 1 rok / EI/SBO oraz 2 rok / WZNIM

pielęgniarstwo (Io) / 1 rok / EI/SBO oraz 2 rok / PNIM

pielęgniarstwo (IIo) / 1 rok / EI/SBO oraz Informacja naukowa (INP)

położnictwo (Io) / 1 rok / EI/SBO oraz 2 rok / PNIM

położnictwo (IIo) / 1 rok / EI/SBO i Informacja naukowa (INP) oraz 2 rok EI/SBO

psychologia zdrowia / 1 rok / EI/SBO i PNIM

ratownictwo medyczne (Io) / 1 rok / EI/SBO

zdrowie publiczne (Io) / 1 rok / EI/SBO

zdrowie publiczne (IIo) / 1 rok / EI/SBO

zdrowie środowiskowe (Io) / 1 rok / EI/SBO

zdrowie środowiskowe i BHP (IIo) / 1 rok / EI/SBO

Bachelor of Nursing / 1 rok / IL

Bachelor of Nursing / 2 rok / BSMI
Seminaria z BSMI odbędą się w  Bibliotece Głównej w semestrze letnim  (2 x 1 godz. 30 min)

 


Uwaga!
Szczegóły dot. zaliczenia dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA DOKTORANTÓW 2021/2022

Przedmiot / rok / forma zajęć  
   

Bibliograficzne aspekty publikowania w nauce / 1 rok Pierwszej Szkoły Doktorskiej / ćwiczenia


 

Grupa 1 / wtorek / 18.01.2022 / godz. 08:00-10:30

Grupa 2 / środa / 19.01.2022 / godz. 12:30-15:00

Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym.

Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia, w tym wzór pracy zaliczeniowej zostały umieszczone na stronie przedmiotu w Extranecie.

Bibliographic Aspect of Scientific Publishing / 1st year of The First MUG Doctoral School

25th January 2022 /  09:00-11:30

The practical classes wil be held online via zoom.us

Details are available at  the subject page at the Extranet 

 

Sekretariat:

tel. 58 349 10 40,
biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.