2023-10-16

 

DOSTĘP PRZEZ SIEĆ GUMed

 

W Bibliotece można korzystać, w celach naukowych i dydaktycznych, ze stanowisk komputerowych zlokalizowanych w:

  • Czytelni Informacji Naukowej

  • Czytelni 1 (stanowiska do drukowania i skanowania)

 


 

DOSTĘP PRZEZ SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ

 

Sieć "biblioteka"

Sieć "eduroam"/ education roaming

Dostępna w budynku Biblioteki Głównej i w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego

Logowanie do sieci:

  • wybrać sieć: biblioteka, hasło: biblioteka

  • do przeglądarki wpisać adres strony: bgwifi.gumed.edu.pl

  • zalogować się, jak do poczty / extranetu GUMed

Dostępna na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym w Bibliotece Głównej GUMed

>> informacje o eduroam w GUMed

>> jak zainstalować eduroam

>> jak uzyskać dostęp (Extranet)

>> więcej o eduroam w Polsce i na świecie

 

Informatycy:

tel. 58 349 11 43,
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

 

Czytelnia Informacji Naukowej:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

ZOBACZ TEŻ

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.