2023-10-12

Open Access (OA, otwarty dostęp) to światowy ruch społeczny powstały na początku lat 90 XX w., którego celem jest bezpłatny dostęp on-line do wersji cyfrowych publikacji naukowych, wyników badań i materiałów edukacyjnych  dla każdego użytkownika Internetu. Dotyczy to zwłaszcza publikacji i wyników badań finansowanych ze środków publicznych.
 


 

CO MOŻNA PUBLIKOWAĆ W OTWARTYM DOSTĘPIE?

 

  • artykuły w czasopismach naukowych

  • monografie i ich fragmenty

  • dane badawcze 
     

Aby dowiedzieć się, jak można publikować w Otwartym Dostępie bez barier prawnych, sprawdź Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki.
 


 

DLACZEGO WARTO PUBLIKOWAĆ W WOLNYM DOSTĘPIE?

 

 

 

Artykuły Open Access są dostępne online natychmiast, dla wszystkich, w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie. Docierają do znacznie większej grupy czytelników niż teksty wymagające płatnych subskrypcji. Dokumenty cyfrowe są też przyjazne dla środowiska.

Wyniki badań stają się dobrem powszechnym. W związku z tym można z nich bezpłatnie korzystać przy kolejnych badaniach lub wykorzystać w przemyśle, np. przy produkcji nowych leków.

Open Access to najlepsza droga, aby rozszerzyć zasięg artykułu. Większa dostępność tekstów przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ich cytowalności, co skutkuje lepszą oceną pracy naukowej.

Powszechny dostęp do wyników badań naukowych pozwala w większym stopniu kształtować opinię publiczną. Świadome społeczeństwo może wywierać presję na polityków, mających wpływ np. na zmiany klimatyczne czy politykę zdrowotną.

Artykuły dostępne bezpłatnie online trafiają także do naukowców zajmujących się innymi dziedzinami lub osób niezwiązanych bezpośrednio ze środowiskiem naukowym. Osoby te mają prawo wykorzystać opublikowane wyniki w twórczy sposób i podejmować nowe interdyscyplinarne zadania.

Od 2021 roku obowiązuje wymóg udostępniania w wolnym dostępie publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania.

Open Access to także oszczędność pieniędzy, których nie trzeba przeznaczać na zakup drogich subskrybowanych czasopism naukowych dla instytucji publicznych.

Dzięki dostępnym bezpłatnie na całym świecie publikacjom naukowym kontakty między naukowcami ożywiają się, komunikacja staje się łatwiejsza i powstają nowe interdyscyplinarne zespoły badawcze. Zasoby Open Access pozwalają też zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi badaczom z krajów rozwijających się, przeciwdziałając cyfrowemu wykluczeniu.

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.