2023-11-22

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę Bibliografia GUMed. W ramach bazy dostępne są także moduły: Analiza bibliometryczna i Rankingi GUMed. Baza obejmuje publikacje pracowników GUMed (wcześniej Akademii Lekarskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku) od roku 1945, powstałe w okresie ich zatrudnienia w Uczelni oraz publikacje doktorantów GUMed – od roku 2005 – opublikowane w trakcie ich studiów.

Wyszukiwanie publikacji w Bibliografii GUMed - filmy instruktażowe:

 1. Export do programu Word
 2. Export do programu Excel
 3. Analiza bibliometryczna
 4. Informacje o slotach
 5. Export (BibTeX) do ORCID

Są to m.in. artykuły w czasopismach naukowych oraz monografie i ich fragmenty, opublikowane materiały zjazdowe: referaty i streszczenia, prace doktorskie i habilitacyjne, patenty, prace pularnonaukowe. Opisy tworzone są z autopsji, na podstawie dostarczonego do Biblioteki materiału bibliograficznego. Rekordy uzupełniane są m.in. o typy formalne i merytoryczne publikacji, słowa kluczowe, odnośniki do pełnego tekstu, punktację (wg obowiązujących w danym roku zasad).

>> więcej o bazie Bibliografia GUMed


zobacz też opis nowych przydatnych funkcjonalności w interfejsie Bibliografii GUMed    


 

Wyszukiwanie publikacji danego autora:

 • wyboru autora dokonujemy z listy podpowiedzi, która wyświetla się na bieżąco, a do wyszukiwania przechodzimy po wybraniu nazwiska i kliknięciu przycisku „Szukaj”,

 • nadal istnieje możliwość wyboru jednego lub kilku autorów poprzez, po wpisaniu nazwiska, kliknięcie klawisza „Indeks”, zaznaczenie pola przy wybranych nazwiskach i naciśnięcie przycisku „Szukaj zaznaczonych”,

 • można również wyszukać autorów po numerze ORCID (opcja wyszukiwawcza „Nazwisko lub ORCID”).

Zawężanie wyników wyszukiwania: Wszystkie dotychczasowe opcje wyszukiwawcze i zawężania wyników nadal są dostępne, a dodatkowe filtry to m.in.:

 • dyscypliny autorów oraz dyscypliny czasopism,

 • prace Open Access, z tekstem dostępnym w Internecie lub linkiem na serwer wydawcy,

 • prace związane z projektami.

Raport slotów:  Opcja wyszukiwawcza „Nazwisko lub ORCID (raport slotów)” umożliwia zapoznanie się ze slotami wypełnionymi przez autora; raport jest dostępny po wpisaniu nazwiska autora lub jego numeru ORCID i kliknięciu umieszczonego po prawej stronie ekranu wyników klawisza „Sloty”.

Wyświetlanie i zarządzanie wynikami wyszukiwania:

 1. Rekordy z opisami bibliograficznymi zostały rozbudowane o nowe pola m.in. z informacją o Open Access czy afiliacją. Na ekranie wyników wyszukiwania, w polu opisu „Afiliacja” autorzy, którzy afiliowali daną pracę na GUMed są wyróżnieni i poprzez pojawiające się przy nazwisku autora okno, istnieje możliwość przejścia do profilu autora w bazie PBN i serwisie ORCID oraz jego biogramu. W zakładce „Biogram” znajdują się odnośniki do wykazu prac autora i jego analizy bibliometrycznej oraz wykazów prac jednostki i wydziału, a także analiz bibliometrycznych tych jednostek.

 2. Pod każdym rekordem, po jego podświetleniu, pojawiają się przyciski „Pobierz rekord” i „Usuń rekord”, pozwalające na pobranie rekordu w formacie BibTeX lub Excel lub też usunięcie go z wykazu.

 3. Po podświetleniu etykiet (np. Autorzy, Tytuł oryginału) pojawia się menu, które pozwala na przeniesienie wybranego pola w górę lub w dół opisu lub też jego usunięcie z opisu.

 4. Przycisk „Wersja do druku” pozwala skonfigurować wydruk wyników wyszukiwania poprzez usunięcie niepotrzebnych elementów z nagłówka oraz zatytułowanie zestawienia.

 5. Wyniki wyszukiwania można pobrać do pliku BibTeX lub Excel (okienko „Pobierz wyniki”), pliku tekstowego RTF (klawisz „Pobierz do edytora”), pliku CSV (klawisz „Pobierz plik CSV”).

 6. Nadal istnieje możliwość zmiany formatu wyświetlania wyników:

  • domyślnie ustawiono format „podstawowy”, format „pełny” zawiera wszystkie informacje o publikacji, a format „do analiz” jest najkrótszy,

  • nowością jest format „ewaluacja”, który pokazuje pod publikacją udziały jednostkowe (sloty) autorów w tej publikacji; format ten dotyczy tylko publikacji z lat 2017-2020 autorstwa pracowników GUMed, którzy złożyli oświadczenie o dyscyplinie naukowej i posiadają identyfikator ORCID.

 7. Wyniki wyszukiwania można przesłać do modułu analizy, po rozwinięciu okienka „Prześlij do modułu analizy” i wybraniu filtru, według którego ma zostać sporządzona analiza (najczęściej „wg charakterystyki formalnej”).

Nie używamy przycisku „wstecz” przeglądarki. Do strony startowej bazy przechodzimy poprzez kliknięcie zakładki „wyszukiwanie”, dostępnej w menu w lewym górnym rogu ekranu.

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.