2022-06-20

LEK.tura na cito
inicjatywa kulturalno-edukacyjna Biblioteki Głównej GUMed

 

Współczesna biblioteka to nie tylko miejsce udostępniania informacji i materiałów naukowych, to również przestrzeń – rzeczywista i wirtualna – do realizacji społecznościowych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. Biblioteka Główna GUMed chce być takim miejscem, dlatego stworzyliśmy LEK.turę na cito, w ramach której:

  • promujemy prace naszych pracowników i studentów – podcasty LEK.tura na cito

 

#1 LEK.tura na cito – "Udary mózgu u dzieci i młodzieży",
prof. dr hab. Ewa Pilarska


 #2 LEK.tura na cito – "Niezbędnik lekarza dyżurnego SOR",
lek. Janusz Springer

 

.07.2022 

12.05.2022

6.04.2022 

9.03.2022

 

13.01.2022


16.11.2021

23.09.2021

 

15.09.2021

 

18.08.2021

 

 

 

 

14.07.2021

 

21.06.2021

 

2.06.2021

 

 

12.05.2021

 

 

 

28.04.2021

 

8.04.2021

   

 

 

Światowy Dzień Poezji z DKK
- GUMed czyta poezję

22.03.2021

 

 

8.03.2021

 

 

3.03.2021

 

 

17.02.2021


 

  • poznajemy zainteresowania pozamedyczne osób znanych i lubianych naszej uczelni - GUMed czyta

 

   

Zachęcamy do śledzenia naszych wydarzeń, oglądania nagrań oraz udziału w spotkaniach:

Email: lektura.nacito@gumed.edu.pl
 

Projekt koordynują:
Małgorzata Florianowicz, Biblioteka Główna GUMed
Gabriela Hryniewicz, studentka WL
Justyna Trawińska, Biblioteka Główna GUMed

Wsparcie techniczne:
Paweł Sudara, Sekcja ds. Komunikacji GUMed

Współpracują z nami:
Gazeta GUMed
Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Sekcja ds. Komunikacji GUMed

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.