2023-10-12

GREEN, GOLD OPEN ACCESS

 

Dwa główne modele publikowania w otwartym dostępie to tzw. Green Open Access i Gold Open Access (zielona i złota droga).
 

Green Open Access / zielona droga otwartego dostępu

archiwizowanie własnych publikacji: preprintów (tj. pierwotnej wersji autorskiej przesłanej do wydawcy) oraz postprintów (tj. ostatecznej wersji, która po procesie recenzowania zatwierdzona została do druku) w otwartych repozytoriach. Przed zdeponowaniem pracy autor musi sprawdzić, np. w serwisie SHERPA/RoMEO lub na stronie wydawcy, jaka jest polityka wydawcy w tym zakresie 

Gold Open Access / złota droga otwartego dostępu

publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach, tj. czasopismach, które zapewniają "dostęp do wszystkich artykułów na swojej stronie internetowej bez barier technologicznych (na przykład bez konieczności logowania się), finansowych (za darmo) i prawnych (na otwartych licencjach lub przyjnajmniej w ramach gratis Open Access)"1.  Publikowanie w otwartych czasopismach często jest związane z wniesieniem przez autora opłat, tzw. APC (Article Processing Charges).
Niektórzy wydawcy tradycyjnych czasopism (tj. z dostępem tylko dla subskrybentów) stosują model hybrydowy, tzn. umożliwiają autorom  – po wniesieniu opłaty APC – na opublikowanie artykułu w modelu Gold Open Access.

 

 


 

GRATIS, LIBRE OPEN ACCESS

 

Ponowne wykorzystanie utworu do treści w otwartym dostępie regulują dwa modele prawne – gratis i libre open access:

  • Gratis Open Access / dozwolony użytek
    "darmowy dostęp do treści, które można jedynie czytać lub wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku prywatnego"2,
     
  • Libre Open Access / licencje creative commons
    "darmowy dostęp do treści z prawami do ich ponownego wykorzystania (modyfikowania czy komercyjnego wykorzystania), zapewniany dzięki publikacji na licencjach Creative Commons"3.

 

1,2,3 E. Majdecka, K. Strycharz: Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje. Warszawa: Centrum Cyfrowe 2018, s. 16.

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.