2022-05-25

BIBLIOTEKI MEDYCZNE W POLSCE

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

 

  • biblioteki uczelni medycznych:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

  • biblioteki innych uczelni z wydziałami medycznymi i nauk o zdrowiu:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Biblioteka Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Biblioteka Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 

  • biblioteki instytutów medycznych:

Biblioteka Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Biblioteka Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi, Lublin

Biblioteka Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN, Łódź

Dział Informacji Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Biblioteka Naukowa Instytutu Kardiologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Reumatologii, Warszawa

Biuro Naukow-Badawcze Narodowego Instytutu Leków, Warszawa

Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa

Biblioteka Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa

Biblioteka Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN, Kraków

 

BIBLIOTEKI MEDYCZNE NA ŚWIECIE

The National Library of Medicine (NLM)

MIT Hayden Library

Mayo Clinic Libraries

Stanford School of Medicine - Lane Medical Library

Cambridge University Medical Library

Royal Society of Medicine Library

Royal College of Nursing Library

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

Zweigbibliothek der Medizin

Karolinska Institutet - University Library

University Hospital of Leicester Libraries

Wellcome Library, London

Library, King’s College, London

Royal College of Surgeons Library

University College London Library Services

 

BIBLIOTEKI TRÓJMIASTA

o korzystaniu z innych bibliotek Trójmiasta: Regulamin Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

PAN Biblioteka Gdańska

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Instytutu Oceanologii PAN

Biblioteka Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego

Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

 

BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIE W POLSCE

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Katowice

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

BIBLIOTEKI UCZELNI TECHNICZNYCH W POLSCE

Biblioteka Akademicka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

Biblioteka Politechniki Białostockiej

Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej

Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

BIBLIOTEKI CYFROWE

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczy w tworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

zobacz zasoby BG GUMed w p_b_c

Zasoby dostępne w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach mogą być wyszukiwane za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych

 

Zbiory w formie cyfrowej bibliotek, muzeów, archiwów i kolekcji audiowizualnych całej Europy (blisko 1500 instytucji) dostępne są poprzez Europeanę – Europejską Bibliotekę Cyfrową

 

ZOBACZ TEŻ

więcej o bibliotekach cyfrowych w Polsce
i na świecie

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.