2023-10-12

LICZBA CYTOWAŃ

 

Liczba cytowań jest miernikiem wartości danej pracy i wyników badań w niej opublikowanych; liczba ta może odnosić się do pojedynczej publikacji, całego dorobku autora, dorobku publikacyjnego jednostki, itd.

Głównymi bazami zawierającymi informacje o cytowaniach prac są:

 

 


 

H-INDEX (indeks Hirscha)

 

Indeks Hirscha określa zdolność do publikowania często cytowanych prac; jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej h cytowań

przykład:

h=17 oznacza, że 17 publikacji było cytowanych co najmniej 17 razy

>> zobacz instrukcję, jak obliczyć liczbę cytowań i h-index w bazie Scopus

 


 

KWARTYL CZASOPISMA (Q)

 

Kwartyl jest terminem z obszaru statystyki wskazującym położenie w zbiorze.

Baza Journal Citation Reports (JCR) podaje wskaźnik Impact Factor dla wybranych czasopism indekstowanych w bazie Web of Science Core Collection.
Podaje również kwartyl, w którym znajduje się czasopismo w dziedzinie(ach), do jakiej(ich) zostało przypisane.
Najwyższy kwartyl – Q1 – obejmuje 25% czasopism z najwyższym IF w danej dziedzinie. Czasopismo może należeć do kilku dziedzin (jeżeli publikuje artykuły z różnych dyscyplin naukowych) i w różnych dziedzinach może występować w różnych kwartylach. 

>> jak ustalić kwartyl (Q) czasopisma w Journal Citation Reports (dane od 1997 roku)

>> jak ustalić kwartyl (Q) czasopisma w Web of Science Core Collection (tylko aktualny)

>> zobacz wykazy czasopism z uwzględnieniem kwartyli, decyli, POBów i Clinical Medicine Rankingu Szanghajskiego 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.