2023-10-12

REPOZYTORIA

 

to tematyczne lub instytucjonalne elektroniczne archiwa budowane przez środowiska akademickie, grupy badawcze czy też inne instytucje naukowe, które gromadzą preprinty, postprinty, artykuły recenzowane, prace dyplomowe oraz raporty z badań naukowych i udostępniają je bezpłatnie wszystkim użytkownikom
Przykładowe repozytoria:

 

REPOZYTORIA POLSKIE

 

Repozytorium CeON
prace udostępniane przez polskich naukowców na Platformie Otwartej Nauki. Repozytorium udostępnia materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie.

Repozytorium RepOD
pierwsze polskie, wielodziedzinowe repozytorium otwartych danych badawczych prowadzone przez Platformę Otwartej Nauki ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

POLECANE REPOZYTORIA ZAGRANICZNE

PubMed Central
otwarte archiwum informacji z zakresu nauk biomedycznych pochodzących z czasopism U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM).

Europe PMC
otwarte archiwum literatury biomedycznej, bazujące na PubMed Central, przeszukuje również kilkadziesiąt tysięcy grantów biomedycznych

HighWire
platforma czasopism i książek naukowych wydawców uniwersyteckich z zakresu nauk medycznych i pokrewnych

Zenodo
stworzone przez Komisję Europejską repozytorium artykułów naukowych i danych badawczych, których źródłem finansowania są projekty unijne; deponowanie zasobów przez naukowców ma na celu zarchiwizowanie ich, zapewnienie wolnego dostępu  oraz ponowne wykorzystanie danych badawczych w świecie nauki

DART-Europe
dostęp do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie

RCIN
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Medicine and Health Sciences Commons™
repozytorium zawierające m.in. artykuły recenzowane, prace naukowe i wyniki badań z ponad 200 amerykańskich uniwersytetów i instytutów naukowych

E-LIS
E-prints in Library and Information Science – repozytorium pełnych tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

medRxiv
bezpłatne internetowe archiwum preprintów z zakresu nauk medycznych, klinicznych i pokrewnych

bioRxiv
bezpłatne internetowe archiwum preprintów z zakresu nauk przyrodniczych

 


 

KATALOGI I WYSZUKIWARKI OA

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals / baza indeksująca recenzowane czasopisma naukowe OA; umożliwia także wyszukiwanie pełnych tekstów artykułów

OAIster / katalog ogólnodostępnych zasobów cyfrowych z całego świata

ROAR / katalog (agregat) repozytoriów OA

BASE / wyszukiwarka zasobów naukowych OA

DOAB / wyszukiwarka e-książek w wolnym dostępie

CORE / wyszukiwarka publikacji OA dostępnych w repozytoriach i na stronach wydawców czasopism

DOI / wyszukiwarka artykułów naukowych za pomocą numeru DOI (Digital Object Identifier)

Paperity / wyszukiwarka artykułów naukowych opublikowanych w otwartych czasopismach (typu gold i hybrydowych)

OpenAIRE / wyszukiwarka publikacji i danych badawczych OA

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.