2024-07-15

jak uzyskać zdalny dostęp do zasobów elektronicznych

zobacz

jak korzystać z programu Zotero

zobacz

jak wykonać analizę cytowań swoich prac w Web of Science i obliczyć h-index

pobierz

jak ustalić aktualny kwartyl (Q) czasopisma w Web of Science Core Collection

pobierz

jak ustalić kwartyl (Q) czasopisma w Journal Citation Reports (dane od 1997 roku)

pobierz

jak uzyskać identyfikator ORCID (postępowanie przy rejestracji profilu ORCID)

pobierz

jak powiązać identyfikator ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science

pobierz

jak powiązać identyfikator ORCID z kontem POL-on (PBN)

pobierz

jak uwierzytelnić profil na Polskiej Platformie Medycznej w ORCID

pobierz

jak wyeksportować wyniki wyszukiwania w bazie Bibliografia GUMed do programów Word i Excel

zobacz filmy w serwisie youtube: export do programu Word oraz export do programu Excel

jak znaleźć w bazie Bibliografia GUMed informacje o slotach

zobacz film w serwisie youtube: informacje o slotach

jak uzyskać dostęp do sieci Eduroam z urządzeń z systemem Android

pobierz

jak zamówić online książkę do wypożyczenia

pobierz

 

zobacz też >> najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.