2024-02-12

W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO  

       W TRAKCIE WAKACJI i FERII    

 

 

 

Strefa Nauki i Wypożyczalnia

Poniedziałek

10:00-17:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-15:00

Sobota

Niedziela

Biblioteka zamknięta

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych

Oddział Opracowania Zbiorów

Oddział Czasopism

Pracownia Bibliograficzna

Pracownia Introligatorska

Sekretariat

Poniedziałek

10:00-15:00

 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-15:00

 

Sobota

Niedziela

Biblioteka zamknięta

 

 

 

 

 

Strefa Nauki i Wypożyczalnia

tel. 58 349 10 51, biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

Poniedziałek

10:00-19:45

Wtorek-Piątek

08:00-19:45

Sobota

09:00-15:00

Niedziela

Biblioteka zamknięta


Czytelnia Informacji Naukowej


tel. 58 349 10 45, biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Poniedziałek

10:00-19:45

Wtorek-Piątek

08:00-19:45

Sobota

09:00-15:00

Niedziela

Zamknięte


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Pracownia Bibliograficzna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych

Oddział Opracowania Zbiorów

Oddział Czasopism

Pracownia Introligatorska

Sekretariat


tel. 58 349 10 51, biblioteka.miedzybiblioteczna@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 43, biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 49, biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 41, biblioteka.opracowanie@gumed.edu.pl

tel. 58 349 10 46, biblioteka.czasopisma@gumed.edu.pl

tel. 58 349 11 41

tel. 58 349 10 40, biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl

Poniedziałek

10:00-15:30

Wtorek-Piątek

08:00-15:30

Sobota-Niedziela

Zamknięte

 

 

Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.