2023-10-16

PRZEWODNICZĄCY

 

 

prof. dr hab. Michał Markuszewski

prorektor ds. nauki GUMed

 


 

CZŁONKOWIE

 

1.

dr Paulina Biczkowska

Biblioteka Główna

2.

prof. dr hab. Dorota Bielińska-Wąż

Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT

3.

mgr Katarzyna Falow

Biblioteka Główna, dyrektor

4.

prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

Wydział Lekarski

5.

dr hab. Paweł Konieczyński

Wydział Farmaceutyczny

6.

dr hab. Patrycja Koszałka

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

7.

mgr Agnieszka Milewska

Biblioteka Główna, Zastępca dyrektora

8.

dr hab. Krystyna Pieńkowska

Wydział Farmaceutyczny

9.

dr Piotr Rysztowski

Biblioteka Główna

10.

prof. dr hab. Katarzyna Sikorska

Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT

11.

prof. dr hab. Anna Starzyńska

Wydział Lekarski

12.

prof. dr hab. Ivan Kocić

Wydział Lekarski

13.

prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski

Wydział Lekarski

14.

mgr Katarzyna Wychodnik

przedstawiciel słuchaczy studiów doktoranckich

15.

mgr Michał Bystram

przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.