2024-05-22

PRZYPOMINAMY

 

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.
 


 

MULTIWYSZUKIWARKA

 


BAZY PODSTAWOWE

 

Bibliografia GUMed 

 
     

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)   

 
     

Medline: PubMed / OVID / Web of Science / EBSCO

 

     

Scopus

 
     

UpToDate

 
     

Web of Science

 
     

Journal Citation Reports / Impact Factor

 

     

Embase / Elsevier

 
     

 


 

ALFABETYCZNY WYKAZ BAZ


 

A

B

C

D

E

F

G

H

 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

Z


 

/ ogólnodostępne

   / dostęp w sieci GUMed i poprzez system HAN

   / dostęp dla pracowników: UCK, UCMMiT oraz ochrony zdrowia z woj. pomorskiego

   / dostęp tylko w sieci GUMed

   / dostęp tylko w sieci Wydziału Farmaceutycznego GUMed

 


 

Academic Search Ultimate / EBSCO     

 

     

AccessMedicine     

 

     

AccessPharmacy     

 

     

Agricola / EBSCO     

 

     

AHFS Consumer Medication Information / EBSCO     

 

     

AIDSinfo     

 

     

Art & Humanities Citation Index  / Web of Science     

 

     

Badanie fizykalne pacjenta – filmy szkoleniowe GUMed     

 

     

Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed     

 

     
Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed      

 

 

     

BazTech     

 

     

Bibliografia GUMed     

 

     

BioMed Central     

 

     

BMJ journals      

 

     

Books@Ovid     

 

     

Bookshelf / NCBI     

 

     

Business Source Ultimate / EBSCO     

 

     
Cambridge University Press     

 

     

Chemical Abstracts – zob. SciFinder i SciFinder-n    

 

 

     

CINAHL Complete / EBSCO     

 

     

Cochrane Library     

 

     

Conference Proceedings Citation Index – Science  / Web of Science     

 

     

Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities / Web of Science     

 

     

Dentistry & Oral Sciences Source / EBSCO     

 

     

Dimensions     

 

     

DOAJ – Directory of Open Access Journals     

 

     

eBook Collection (EBSCOhost)     

 

     

EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

 

     

Edra Elibrary        

 

     

Elsevier – zob. ScienceDirect

 

 

     

Embase / Elsevier        

 
     

ERIC / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

Esp@cenet Europejski Urząd Patentowy     

 

     

Espacenet Urząd Patentowy RP     

 

     

European Pharmacopoeia, wyd. 10.6-10.8, 2020     

 

     

GreenFILE / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

Health Source  Consumer Edition / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

Health Source: Nursing/Academic Edition / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

IBUK Libra     

 

     

InCites / Web of Science     

 

     
International Nuclear Information System (INIS)     

 

     

Journal Citation Reports / Impact Factor     

 

     

Karger     

 

     

Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA  / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

LWW Health Library     

 

     

Martindale: The Complete Drug Reference + Martindale's ADR Checker    

 
     

MasterFILE Premier / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

MasterFILE Reference eBook Collection / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

MEDLINE Complete / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

Medline  / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

Medline / OVID     

 

     

Medline / Web of Science     

 

     

MEDtube     

 

     

Nature Journals Online     

 

     

Nauka Polska     

 

     

Newspaper Source / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

OpenDissertations / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/     

 

     

Ovid     

 

     

Oxford Journals Medicine      

 

     

PEDro Physiotherapy Evidence Database     

 

     

POL-on     

 

     

Polska Bibliografia Lekarska     

 

     
ProQuest Ebook Central     

 

     

PSJD – Polish Scientific Journal Database     

 

     

PubMed     

 

     

Regional Business News / EBSCO     

 

 

     

Sage STM (Science, Technology and Medicine)     

 
     

Science Citation Index Expanded  / Web of Science     

 

     

ScienceDirect / Elsevier – serwer ICM     

 

     

ScienceDirect / Elsevier – serwer wydawcy     

 

     

SciFinder     

 

 

     
SciFinder-n     

 

     

Scival / Scopus     

 

     

Scopus     

 

     

Social Science Citation Index / Web of Science     

 

     

Springer – serwer ICM     

     

Springer / SpringerLink – serwer wydawcy      

 

     
Taylor & Francis Journals     

 

     

TOXNET – Toxicology Data Network     

 

     

Umiejętności pielęgniarskie     

 

     
UpToDate     

 

     

Web of Science     

 

     

WHOSIS – WHO Statistical Information System     

 

     

Wiley Online Library     

 

     

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)     

 

     

Your Journals@Ovid     

 

     

 

DOSTĘPY TESTOWE

Obecnie nie testujemy żadnych zasobów

Prosimy o wyrażanie opinii o testowanych zasobach:

biblioteka.bazy@gumed.edu.pl

Administrator baz danych:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.bazy@gumed.edu.pl


Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.