2023-01-04

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.
 

MULTIWYSZUKIWARKA

 


 

/ ogólnodostępne

   / dostęp w sieci GUMed i poprzez system HAN

   / dostęp dla pracowników: UCK, UCMMiT oraz ochrony zdrowia z woj. pomorskiego

   / dostęp tylko w sieci GUMed

   / dostęp tylko w sieci Wydziału Farmaceutycznego GUMed

 

BAZY PODSTAWOWE

Bibliografia GUMed 

 
     

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)   

 
     

Medline: PubMed / OVID / Web of Science / EBSCO

Baza opracowywana w National Library of Medicine (NLM) w Stanach Zjednoczonych; największa na świecie bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych; podstawowe źródło naukowej informacji medycznej; zawiera kilkadziesiąt milionów rekordów bibliograficznych z czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i w innych krajach.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1946+

PubMed /
Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed - in process];
>> więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

Medline jest udostępniany dodatkowo w następujących oprogramowaniach:

Medline / EBSCOhost
>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN /
>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. / /wymagana rejestracja/

Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Medline / Ovid /
Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Medline / Web of Science /
Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Scopus

 
     

UpToDate

 
     

Web of Science

 
     

Journal Citation Reports / Impact Factor


     

 

ALFABETYCZNY WYKAZ BAZ
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

ZAcademic Search Ultimate / EBSCO


>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Pełnotekstowa baza czasopism firmy Ebsco. Zawiera ponad 9 tys. pełnotekstowych czasopism, ponad 8 tys. pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo, ponad 6,5 tys. pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo bez okresu embarga, ponad 5,2 tys. pełnotekstowych czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus i ponad 77 tys. materiałów video od Associated Press.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

AccessMedicine

 

Baza oferuje dostęp do blisko 130 tytułów książek elektronicznych z dziedziny medycyny wydawnictwa McGraw-Hill (w tym do Harrison's Online), a także do bazy monografii leków oraz rozmaitych materiałów multimedialnych: wykładów, badań lekarskich czy diagnostyki obrazowej. Treści książek wzbogacone są o liczne zdjęcia, filmy i animacje. Baza zawiera materiały dydaktyczne: fiszki i pytania do samooceny, informacje dla pacjentów i zbiór studium przypadków. Posiada możliwość wyszukiwania zagadnień i pobierania zawartości na telefon komórkowy.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

AccessPharmacy

Multimedialna platforma e-learningowa z zakresu farmacji dla studentów, wykładowców i specjalistów z tej dziedziny; oferuje m.in.:

>> kolekcję około 70 podręczników głównie z zakresu farmacji i farmakologii
>> ponad 20 funkcjonalnych kalkulatorów dawek, przewodniki po testach laboratoryjnych oraz zintegrowaną bazę leków
>> ponad 150 przypadków różnych terapii lekowych oraz instrukcji profesjonalistów
>> ponad 500 najważniejszych tematów z międzynarodowych programów nauczania
>> filmy video, ilustracje, grafy; pytania/testy z diagnozowania i dawkowania leków
>> multimedialne wykłady i prezentacje w PowerPoincie dla uczniów i wykładowców
>> szczegółowe opisy interakcji leków zaczerpnięte z Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

Zakres dziedzinowy: farmacja i farmakologia
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco

Interfejs: angielski
Tutorial: ang, broszura informacyjna

Agricola / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza bibliograficzna udostępniana przez firmę Ebsco, tworzona przez U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Obejmuje ponad 5,7 mln opisów artykułów z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.
Zakres dziedzinowy: rolnictwo
Zakres chronologiczny: 1970+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

AHFS Consumer Medication Information / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

AHFS Consumer Medication Information (baza danych firmy Ebsco) jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.
Zakres dziedzinowy: farmacja, farmakologia
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim i hiszpańskim
Tutorial: ang, pol

AIDSinfo

Baza danych opracowywana przez amerykański Department of Health and Human Services. Zawiera najnowsze informacje dotyczące badań klinicznych nad HIV/AIDS, zapobiegania zakażeniu i leczenia, wskazówki praktyczne dla osób zarażonych wirusem HIV, ich rodzin i otoczenia, służby zdrowia, naukowców i badaczy.
Zakres dziedzinowy: AIDS
Interfejs: angielski

Art & Humanities Citation Index  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 1700 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: architektura, lingwistyka, literatura, religioznawstwo, sztuka
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Badanie fizykalne pacjenta – filmy szkoleniowe GUMed

Cykl pięciu filmów edukacyjnych opracowanych przez pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki oraz gdańskiego filmowca Pawła Sudarę. Zasób zawiera nastepujące filmy:

>> Badanie fizykalne głowy i szyi
>>
Badanie klatki piersiowej
>>
Badanie fizykalne układu krążenia
>>
Badanie brzucha
>>
Dezynfekcja rąk i ochrona przed zakażeniami

Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski

Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed

zamknięta 31.12.2013 / doktoraty 2005-2013, habilitacje 1945-2013
kontynuacja: kolekcja e-doktoraty i e-habilitacje w katalogu online

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed w latach 2005-2013; zawiera opisy bibliograficzne prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed, a od 2005 r. także pełne teksty tych prac, o ile autor wyraził na to zgodę.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: prace habilitacyjne 1945-2013; prace doktorskie 2005-2013
Interfejs: polski

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

 

Pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed; zawiera opisy bibliograficzne i pełne teksty prac magisterskich i licencjackich powstających w GUMed.

Uwaga: Pełne teksty prac dostępne, o ile autor wyraził na to zgodę, tylko w Czytelni Informacji Naukowej oraz w Bibliotece Wydz. Farmaceutycznego GUMed

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2005+
Interfejs: polski

BazTech

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 470 czasopism technicznych oraz z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, wydawanych głównie przez uczelnie techniczne i instytuty PAN.
Zakres dziedzinowy: nauki techniczne, nauki ścisłe, ochrona środowiska
Zakres chronologiczny: 1998+

Interfejs: polski

Tutorial: pol

Bibliografia GUMed

Bibliograficzna baza danych tworzona w Bibliotece Głównej oraz w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego GUMed; zawiera informacje o opublikowanym dorobku naukowym i popularnonaukowym pracowników Uczelni, powstałym w okresie ich zatrudnienia w GUMed; umożliwia analizy bibliometryczne i tworzenie rankingów dla poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych i autorów.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne

Zakres chronologiczny: 1945+
Interfejs: polski
Tutorial:
pol

BioMed Central

Pełnotekstowa baza danych; zawiera artykuły z prawie 200 recenzowanych czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny, wydawanych przez BioMed Central; tworzona zgodnie z zasadą Open Access.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, farmakologia, biotechnologia
Zakres chronologiczny: 1999+
Interfejs: angielski

BMJ journals 

Pełnotekstowe czasopisma online z zakresu medycyny wydawane przez BMJ Publishing Group Ltd.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny

Interfejs: angielski

Books@Ovid

Kolekcja 35 książek medycznych wydawnictwa LWW na platformie Ovid; istnieje możliwość przeszukiwania wszystkich książek jednocześnie lub przeglądania po rozdziałach konkretnej pozycji.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: najnowsze edycje
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Bookshelf / NCBI

Baza na platformie PubMed, licząca ponad 700 tytułów i stale wzbogacana o nowe pozycje pełnotekstowych książek elektronicznych.
Zakres dziedzinowy: nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia
Zakres chronologiczny: 1977 +
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Business Source Ultimate / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Pełnotekstowa baza czasopism naukowych z dziedziny biznesu udostępniana przez firmę EBSCO. Zawiera ponad 3 tys. pełnotekstowych czasopism, ponad 2 tys. pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo, około 1,5 tys. pełnotekstowych czasopism recenzowanych naukowo bez okresu embarga, ponad 1 tys. pełnotekstowych czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus i ponad 77 tys. materiałów video od Associated Press.

Zakres dziedzinowy: ekonomia, finanse, gospodarka
Zakres chronologiczny: 1886 +; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Cambridge University Press


Pełna kolekcja czasopism wydawnictwa Cambridge University Press - pakiety: Medical/Vet, Business, Humanities&Social Sciences oraz Science, Technology and Medicine.

Chemical Abstracts – zob. SciFinder i SciFinder-n     

CINAHL Complete / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza CINAHL Complete to najobszerniejszy zbiór pełnotekstowych materiałów z czasopism z dziedziny pielęgniarstwa i opieki medycznej. Zawiera pełne teksty ponad 1300 czasopism zindeksowanych w bazie CINAHL bez okresu karencji (opóźnienia).
Zakres chronologiczny: 1937 +
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielski
Tutorial: ang, pol

Cochrane Library 

Bazy danych z zakresu Evidence Based Medicine, czyli medycyny opartej na dowodach; tworzone przez The Cochrane Collaboration – niezależną międzynarodową organizację typu non-profit; bazy zawierają systematyczne przeglądy i krytyczne analizy prowadzonych na całym świecie randomizowanych badań klinicznych, raporty i protokoły badawcze; informacje zawarte w bazach ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyjęcia odpowiedniego postępowania medycznego dla konkretnego przypadku.

The Cochrane Library tworzą następujące bazy:

 • The Cochrane Database of Systematic Reviews - protokoły i przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych,
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials - informacje o odbywających się na całym świecie badaniach z grupą kontrolną,
 • The Cochrane Clinical Answers - zbiór pytań i odpowiedzi z zakresu postępowania klinicznego przeznaczonych przede wszystkim dla lekarzy do stosowania "przy łóżku pacjenta".


Zakres dziedzinowy: medycyna

Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych baz

Interfejs: angielski

Tutorial: ang

Conference Proceedings Citation Index – Science  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, biochemia, chemia, fizyka, informatyka
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk społecznych.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka, socjologia
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Dentistry & Oral Sciences Source / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z zakresu stomatologii zawiera indeksy i abstrakty ponad 330 czasopism i kilkudziesięciu monografii. Ponadto baza obejmuje ponad 250 czasopism pełnotekstowych. Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty związane ze stomatologią, jak np.: endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.
Zakres dziedzinowy: stomatologia
Interfejs: angielski
Tutorial: ang, pol

Dimensions

Obszerna bazy danych tworząca system informacji badawczej nowej generacji, który obejmuje cały kontekst globalnych badań naukowych. Dimensions zawiera rekordy bibliograficzne i abstrakty z ponad 100 milionów publikacji (w tym odnośniki do pełnych tekstów w przypadku publikacji Open Access), ponad 4 miliardy cytowań, informacje o ponad 1,5 miliona zestawów danych, 5 milionach grantów, ponad 50 milionach patentów i blisko 600 tysiącach badań klinicznych.
W ramach darmowej wersji dostępne są rekordy publikacji i zestawy danych. Pozostałe elementy wymagają wykupienia subskrypcji.
Intefejs: angielski
Videotutoriale:
ang

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Pełnotekstowa baza, tworzona zgodnie z ideą OPEN ACCESS, zawierająca ponad 4.000 tytułów czasopism w wersji elektronicznej reprezentujących różne dziedziny nauki, m.in. medycynę, biologię, chemię. Baza opracowywana jest przez Lund University Libraries (Szwecja).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: polski

Tutorial: ang

eBook Collection (EBSCOhost)

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Pełne teksty książek elektronicznych.
Interfejs: angielski
Tutorial: ang, pol

EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

 

Platforma firmy Ebsco, udostępniająca kolekcję baz danych (pełnotekstowych i bibliograficznych).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

Bazy EBSCO:

 • Academic Search Ultimate  
 • Agricola  
 • AHF S Consumer Medication Information  
 • Business Source Ultimate  
 • CINAHL Complete
 • Dentistry & Oral Sciences Source  
 • eBook Collection (EBSCOhost)  
 • ERIC   
 • GreenFILE  
 • Health Source: Nursing/Academic Edition  
 • Health Source - Consumer Edition  
 • Library, Information Science & Technology Abstracts  
 • MasterFILE Premier  
 • MEDLINE  
 • MEDLINE Complete  
 • Newspaper Source  
 • OpenDissertations  
 • Regional Business News  

Edra Elibrary 

Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier, na której udostępniono 48 podręczników elektronicznych w języku polskim:

 • Anatomia Gray. Pytania testowe, t. 1-3, R. Maciejewski, G. Staśkiewicz, A. Torres, K. Torres
 • Anatomia. Podręcznik dla studentów. Gray, t. 1-3, R. Drake
 • Anestezjologia, t. 1-2, R. Larsen
 • Atlas anatomii człowieka Nettera. Angielskie mianownictwo anatomiczne, F. Netter
 • Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne, F. Netter
 • Biochemia, E. Bańkowski
 • Chirurgia, O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks
 • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii wyd. IV, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski, B. Solnica
 • Diagnoza kliniczna. Macleod, A.G. Japp, C. Robertson
 • Embriologia i wady wrodzone, K.L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia
 • Endokrynologia. Crash Course, R. O’Neill, R. Murphy, A. Lewiński
 • Genetyka medyczna, Jorde, M.J. Bamshad, J.C. Carey, L.B. Jorde
 • Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej, Zbigniew Kmieć
 • Histologia i embriologia jamy ustnej, D. Chiego
 • Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, M. Zabel
 • Histologia. Podręcznik i atlas, Wheather,  B. Young, J.S. Lowe, A. Stevens, J.W. Heath
 • Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego, A.K. Abbas, A.H. Lichtman, S. Pillai
 • Konturek Fizjologia czlowieka. Podrecznik dla studentów medycyny, wyd. II, S. Konturek
 • LEK last minute. Chirurgia, M.N. Opiłka
 • LEK last minute. Ginekologia i położnictwo, red. D. Sieroń, M.N. Opiłka, A. Sulewski
 • LEK last minute. Pediatria, red. D. Sieroń, M.N. Opiłka
 • Macleod. Badanie kliniczne wyd. II, G. Douglas, F. Nicol, C . Robertson
 • Metabolizm i żywienie. Crash Course, O. Vanbergen, R. Appleton
 • Mianownictwo anatomiczne polskoangielskołac., J.H. Spodnik
 • Mikrobiologia, P. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller
 • Netter. Atlas anatomii radiologicznej, E. Weber, J.A. Vilensky, S.W. Carmichael , K.S. Lee
 • Ortopedia i reumatologia. Crash Course, C. Elias-Jones, M. Perry
 • Patofizjologia, I. Damjanov
 • Patofizjologia kliniczna. Podręcznik, B. Zahorska-Markiewicz, E. Małecka-Tendera, M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek
 • Pediatria, G. Clayden, T. Lissauer
 • Pielęgniarstwo, t. 1-2, red. M. Kózka
 • Podręcznik radiologii, W. Herring
 • Podstawy pielęgniarstwa. Repetytorium, red. A. Krupienicz
 • Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, B. Bober-Gheek, M. Fleischer
 • Psychiatria, P. Gałecki, A. Szulc
 • Psychiatria. Crash Course, S. Birrell, K. Marwick
 • Rehabilitacja medyczna, t. 1-2, A. Kwolek
 • Stomatologia dziecięca, A. C. Cameron,  R. P. Widmer
 • Wheeler. Budowa zębów, fizjologia i okluzja, S.J. Nelson, M.M. Ash
 • Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna, S. Majewski
 • Zdajlek, B. Łęgowicz, M. Grobelna, A. Gaczkowska, M. Staniek, M. Łęgowicz, M. Strojny, W. Suchy


Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski
Tutorial: pol

Elsevier – zob. ScienceDirect

 

 

     

ERIC / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza ERIC (Educational Resource Information Center) udostępniana na platformie EBSCOhost zapewnia dostęp do zasobów z zakresu szeroko pojętej edukacji; zawiera prawie 1,6 miliona rekordów i oferuje dostęp do ponad 750.000 artykułów w pełnym tekście.
Zakres dziedzinowy: edukacja, pedagogika
Zakres chronologiczny: 1966 +
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielski
Tutorial: ang, pol

Esp@cenet Europejski Urząd Patentowy

Baza pełnotekstowa tworzona przez Europejski Urząd Patentowy; zawiera ponad 60 milionów dokumentów patentowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1836 +
Interfejs: angielski

Tutorial: ang

Espacenet Urząd Patentowy RP

Baza pełnotekstowa tworzona przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, zawierająca patenty zgłoszone w Polsce.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1924 +
Interfejs: polski
Tutorial: ang

European Pharmacopoeia, wyd. 10.6-10.8, 2020

UWAGA: Dostęp do publikacji dla maksymalnie 200 użytkowników!

W celu skorzystania z bieżącego wydania, należy:
-
założyć indywidualne konto użytkownika, podając adres email z domeny gumed.edu.pl;
-
oraz przesłać zarejestrowaną nazwę użytkownika - adres email na adres biblbazy@gumed.edu.pl celem autoryzacji, podając w temacie wiadomości: "European Pharmacopoeia aktywacja".

Po zaktywowaniu konta użytkownik otrzyma automatyczne potwierdzenie na swój adres email.

Zaleca się korzystanie z przeglądarki Safari

GreenFILE / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza udostępniana na platformie EBSCOhost zawiera ponad 1.000.000 abstraktów, ponad 4.700 pełnych tekstów publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych informujących o badaniach dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko, w tym ponad 14.000 pełnych tekstów w otwartym dostępie.
Zakres dziedzinowy: zanieczyszczenie środowiska, energia odnawialna, recycling, alternatywne źródła energii
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

Health Source  Consumer Edition / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza udostępniana na platformie EBSCOhost, zawierająca wieloaspektowe informacje w zakresie zdrowia skierowana do szerokiego kręgu odbiorców; oferuje pełnotekstowe artykuły z popularno-naukowych magazynów, broszur, książek, raportów o tematyce zdrowia publicznego.
Zakres dziedzinowy: zdrowie publiczne, żywienie, opieka nad dziećmi, medycyna sportowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

Health Source: Nursing/Academic Edition / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z kolekcji EBSCOhost zawiera ponad 320 pełnotekstowych czasopism naukowych głównie z zakresu pielęgniarstwa w wielu dyscyplinach medycznych; baza udostępnia także przewodnik w języku angielskim Lexi-PAL Drug Guide, zawierający informacje edukacyjne dla pacjentów na temat leków generycznych.
Zakres dziedzinowy: pielęgniarstwo, medycyna
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

IBUK Libra


Platforma IBUK Libra jest czytelnią online, na której znajduje się kilkaset książek naukowych, w tym podręczniki akademickie. Aby w pełni korzystać z bazy należy jednorazowo założyć osobiste konto myIbuk. Umożliwi to:

 • wyszukiwanie wewnątrztekstowe
 • dodawanie zakładek
 • zaznaczanie fragmentów tekstu
 • wprowadzanie własnych notatek
 • tagowanie fragmentów
 • eksport notatek > prześlij/udostępnij notatkę/zakładkę
 • tryb optymalny/zgodny
 • generowanie przypisów i bibliografii
 • gromadzenie materiałów do projektów


Uwaga: należy korzystać z aktualnych wersji przeglądarek Google Chrome, Safari lub Mozilli.

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Interfejs: polski

Tutorial: pol, FAQ
Video: Funkcje platformy IBUK Libra, Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN, Osobista półka myIBUK

InCites / Web of Science

Narzędzie służące m.in. do:

 • analizy trendów w badaniach,
 • porównywania dorobku naukowców i instytucji badawczych,
 • identyfikowania opcji współpracy,
 • wizualizacji analiz...


Do korzystania z InCites niezbędne jest osobiste konto na platformie
Web of Science.

Hasła do kont dotychczasowych użytkowników tej platformy zachowują ważność, należy jednak przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta WoS i wyczyścić dane przeglądarki.

Kompendium InCites

International Nuclear Information System (INIS)

Baza zawierająca ponad 3 miliony rekordów bibliograficznych oraz ponad 850.000 pełnotekstowych dokumentów w 63 językach, pochodzących z trudnodostępnej literatury, np. raportów technicznych, preprintów, dysertacji; tematyka bazy dotyczy szeroko pojętego pokojowego wykorzystania energii atomowej, w tym także w medycynie; baza jest opracowywana przez International Atomic Energy Agency (IAEA) we współpracy z ponad stu krajami członkowskimi.
Zakres dziedzinowy: energia atomowa
Zakres chronologiczny: 1970 +
Interfejs: angielski

Tutorial: ang

Journal Citation Reports / Impact Factor

Baza stanowiąca podstawowe i wszechstronne źródło pozwalające na ocenę wartości merytorycznej czasopism naukowych i porównanie ich między sobą w oparciu o odpowiednie analizy cytowań; cytowania są podstawą obliczania wartości wskaźnika IMPACT FACTOR (IF), określającego stopień oddziaływania konkretnego czasopisma; baza tworzona niegdyś w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), produkowana jest obecnie przez Clarivate Analytics; uwzględnia ponad 12.000 tytułów czasopism naukowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: Science Edition 1997 +
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

JoVE Research

JoVE (Journal of Visualized Experiments) to recenzowane naukowo i indeksowane w Web of Science i PubMed czasopismo publikujące wideoartykuły dotyczące metod badawczych z takich dziedzin, jak medycyna, genetyka, biologia, chemia, biochemia, neurologia, bioinżynieria i inne. Każda publikacja składa się z tekstu oraz ilustrującego go materiału video. Tym samym jest to baza zawierająca ponad 15 tysięcy nagrań, które wizualizują przeprowadzane eksperymenty, stosowane metody, ułatwiają powtarzalność doświadczeń i prezentują szczegóły, które mogą być trudne do przekazania tylko w formie tekstowej.

W ramach JoVE Research dostępny jest także moduł JoVE Encyclopedia of Experiments będący źródłem prezentującym zaawansowane techniki laboratoryjne wraz z protokołami z obszaru biologii i onkologii.

Materiały video z JoVE mogą też być wykorzystywane jako pomoc podczas zajęć dydaktycznych i prezentacji - dostępna jest funkcja wstawiania nagrań do tworzonych lekcji na, między innymi, platformie Moodle czy Microsoft Teams.

Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: angielski

Karger

Kolekcja kilkudziesięciu czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA  / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Specjalistyczna baza danych na platformie EBSCOhost o tematyce obejmującej zagadnienia z zakresu bibliotekarstwa, katalogowania, opracowania przedmiotowego, pozyskiwania i zarządzania informacją.
Zakres dziedzinowy: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
Zakres chronologiczny: 1960+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

LWW Health Library

 

Wielodziedzinowa kolekcja anglojęzycznych podręczników z Wolters Kluwer na LWW Health Library

sprawdź listę wszystkich dostępnych tytułów

Martindale: the Complete Drug Reference

Baza wydawcy Pharmaceutical Press; zawiera monografie stosowanych na całym świecie leków, ich nazw własnych oraz zasady ich stosowania w leczeniu chorób.
Interfejs: angielski; wyszukiwanie w języku angielskim

MasterFILE Premier / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Popularnonaukowa baza z kolekcji EBSCOhost; zawiera pełne teksty artykułów z czasopism z zakresu nauki, zdrowia, historii, edukacji, biznesu oraz m.in. zbiór zdjęć, map i flag.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

MasterFILE Reference eBook Collection / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Referencyjny zbiór książek elektronicznych; tematyka obejmuje biografię, historię, karierę, gotowanie, literaturę, genealogię, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, politykę, architekturę, naukę, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczno-emocjonalne, sport i podróże.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

MEDLINE Complete / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z dziedziny medycyny, wykorzystująca indeksowanie MeSH (Medical Subject Headings). Umożliwia wyszukiwanie cytowań z kilku tysięcy bieżących czasopism medycznych. MEDLINE Complete to również jedno z najobszerniejszych na świecie źródeł pełnotekstowych czasopism medycznych, zawierające pełny tekst ponad 2200 czasopism zindeksowanych w bazie MEDLINE.
Zakres dziedzinowy: medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, system opieki zdrowotnej, nauki przedkliniczne i wiele innych dziedzin.
Zakres chronologiczny: 1916+ (w przypadku niektórych czasopism występuje embargo od 6 do 18 miesięcy)
Interfejs: polski
Tutorial:
ang, pol

Medline  / EBSCO

Medline / OVID

Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Medline / Web of Science

Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

MEDtube

MEDtube to największy na świecie medyczny portal wymiany wiedzy dla lekarzy, wykorzystujący treści multimedialne, o zasięgu globalnym. W MEDtube można znaleźć m.in. filmy z operacji, zabiegów, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji medycznych. Materiały pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, a także z własnej produkcji MEDtube.
Interfejs: polski i angielski
Tutorial: pol

Nature Journals Online

 Na platformie Nature Publishing Group udostępniono następujące tytuły czasopism:

 • International Journal of Obesity: journal of the International Association for the Study of Obesity
 • Leukemia
 • Modern Pathology
 • Nature
 • Nature Genetics
 • Nature Medicine
 • Nature Reviews. Cancer


Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski

Nauka Polska

Przedstawia zawartość prowadzonej od 1990 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) bazy; w tym elektroniczną wersję "Informatora Nauki Polskiej”; baza zawiera dane na temat polskiego środowiska naukowego i prowadzonych na terenie naszego kraju badań.
Zakres dziedzinowy: nauka polska
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: polski
Tutorial:
pol

Poszczególne moduły bazy:

 • Badania
  prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Ludzie nauki
  osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób bez stopnia naukowego, pełniących funkcje kierowników prac badawczych lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego.
 • Instytucje
  jednostki naukowe, a także instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe.
 • Targi, wystawy i konferencje
  krajowe i międzynarodowe imprezy organizowanych przez krajowe placówki naukowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką, takie jak PAN, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe itp.

Newspaper Source / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z kolekcji EBSCOhost udostępnia pełne teksty 60 krajowych (USA) i międzynarodowych gazet, w tym The Washington Post, The Times (London) oraz wybrane pełne teksty z ponad 320 gazet regionalnych (z obszaru USA); ponadto zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

OpenDissertations / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza stworzona w celu zapewnienia pomocy badaczom w wyszukiwaniu zarówno historycznych, jak i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych.
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Ovid

Platforma firmy Wolters Kluwer oferująca dostęp do następujących zasobów:

 • Medline-Ovid
 • Your Journals@Ovid
 • Books@Ovid


Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang, pol

Oxford Journals Medicine

Kolekcja 115 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Oxford University Press.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny (w niektórych tytułach występuje embargo)
Interfejs: angielski

PEDro Physiotherapy Evidence Database

PEDro jest bezpłatną bazą danych zawierającą ponad 44 000 prób randomizowanych, systematycznych przeglądów i wytycznych dotyczących praktyki klinicznej w dziedzinie fizjoterapii. Baza jest tworzona w University of Sydney przez Musculoskeletal Health Sydney, School of Public Health. Baza jest rekomendowana przez Światową Konfederację Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy).
Zakres dziedzinowy: fizjoterapia
Zakres chronologiczny: 1929+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

POL-on

Platforma informatyczna tworzona z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pierwszy w Polsce Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2011-2013; obecnie serwis składa się z modułów:

 • Rejestr uczelni niepublicznych
 • Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego
 • Rejestr jednostek naukowych
 • Rejestr kierunków studiów

Interfejs: polski
Tutorial: pol

Polska Bibliografia Lekarska

Baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (GBL); podstawowe żródło naukowej informacji medycznej rejestrujące polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny szeroko definiowanej medycyny i nauk pokrewnych oraz popularną z zakresu oświaty zdrowotnej; rejestruje także informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1979+
Interfejs: polski

Tutorial: pol

ProQuest Ebook Central

Kolekcja ebooków różnych wydawców, w tym 32 subskrybowane tytuły, dostęp z sieci gumed i proxy lub spoza sieci po uprzednim zarejestrowaniu indywidualnego konta; założenie konta umożliwia też pobieranie całych ksiazek lub ich fragmentów. Uwaga! Dostęp do większości książek tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2007-2020
Interfejs: angielski

Tutorial: instrukcja, jak dotrzeć do kolekcji zakupionych tytułów

PSJD – Polish Scientific Journal Database

Baza prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki (CeON) gromadzi artykuły z polskich czasopism naukowych. Zawartość bazy jest udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Zakres dziedzinowy: nauki medyczne, farmaceutyczne, fizyczne, chemiczne oraz obszar nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Interfejs: angielski

PubMed

Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed - in process]; więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Uwaga! Wejście do bazy PubMed poprzez stronę Biblioteki pozwala na korzystanie z narzędzia FullText Finder.

Regional Business News / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i systemu HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z kolekcji EBSCOhost oferuje pełne teksty artykułów z ponad 70 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z obszaru Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Zakres dziedzinowy: biznes, ekonomia
Zakres chronologiczny: 1990+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Science Citation Index Expanded  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 7100 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, chemia, informatyka, fizyka, matematyka
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

ScienceDirect / Elsevier – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca około 2.000 tytułów czasopism wydawnictwa Elsevier, w tym znaczną kolekcję z dziedziny medycyny i nauk biologiczno-chemicznych. Udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+
Interfejs: polski

ScienceDirect / Elsevier – serwer wydawcy

Platforma grupy wydawniczej Elsevier udostępnia kolekcje:

 • czasopism (Journals) - zasób tożsamy z kolekcją dostępną w bazie Elsevier na serwerze ICM - 1819 tytułów czasopism Elsevier (1638 bieżących z rocznikami od 1995 roku i 181 czasopism archiwalnych; 19 czasopism z grupy Cell; 4 czasopisma Lancet).
  Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach do tworzenia bibliografii,
 • e-książek (Books) - 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych z lat 2011-2015;


Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+ (czasopisma); 2010+ (książki)
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

SciFinder

Zintegrowany dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS - oddział American Chemical Society) na platformie CAS SciFinder. Jest to największa na świecie chemiczna baza danych, indeksująca czasopisma, książki naukowe, materiały konferencyjne, raporty, sprawozdania i patenty. Zawiera zarówno dane bibliograficzne, jak i informacje o związkach i reakcjach chemicznych. Oprócz nauk chemicznych w bazie reprezentowane są także nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze, a także ochrona środowiska, geologia, górnictwo, energetyka.

Platforma obejmuje następujące bazy

 • CA Plus (literatura naukowa i patenty)
 • CAS Registry (substancje chemiczne)
 • CASREACT (reakcje chemiczne)
 • CHEMCAST (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców)
 • CHEMLIST - informacje o ponad 394.000 zarejestrowanych substancjach chemicznych, dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
 • CIN (Chemical Industry Notes)
 • MARPAT - ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 r.


Uwaga! Wymagana indywidualna rejestracja:

 • rejestracja odbywa się online na platformie SciFinder
 • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci GUMed, na którym został rozpoczęty
 • przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail o domenie gumed.edu.pl
 • w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
  • nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych)
  • hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków (kombinacja małych i wielkich liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych)
  • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy z komputerów podłączonych do sieci GUMed lub komputerów osobistych poprzez system HAN


Zakres dziedzinowy: chemia i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych modułów
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

SciFinder-n


Zintegrowany i rozszerzony dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS - oddział American Chemical Society) na nowej platformie CAS SciFinder-n. Jest to największa na świecie chemiczna baza danych, indeksująca czasopisma, książki naukowe, materiały konferencyjne, raporty, sprawozdania i patenty. Zawiera zarówno dane bibliograficzne, jak i informacje o związkach i reakcjach chemicznych. Oprócz nauk chemicznych w bazie reprezentowane są także nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze, a także ochrona środowiska, geologia, górnictwo, energetyka.

Platforma obejmuje następujące bazy

 • CA Plus (literatura naukowa i patenty)
 • CAS Registry (substancje chemiczne)
 • CASREACT (reakcje chemiczne)
 • CHEMCAST (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców)
 • CHEMLIST - informacje o ponad 394.000 zarejestrowanych substancjach chemicznych, dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
 • CIN (Chemical Industry Notes)
 • MARPAT - ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 r.
 • ChemZent - baza przetłumaczonych na angielski abstraktów z czasopisma "Chemisches Zentralblatt" od 1830 r.


Uwaga! Wymagana indywidualna rejestracja:

 • użytkownicy starej platformy SciFinder logują się na stronie SciFinder-n, korzystając z dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła
 • nowi użytkownicy natomiast muszą się zarejestrować poprzez formularz
 • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci GUMed, na którym został rozpoczęty
 • przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail o domenie gumed.edu.pl
 • w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
  • nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych)
  • hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków (kombinacja małych i wielkich liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych)
  • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy z komputerów podłączonych do sieci GUMed lub komputerów osobistych poprzez system HAN


Zakres dziedzinowy: chemia i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych modułów
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

Scival / Scopus

Narzędzie służące m.in. do:

 • analizy trendów w badaniach,
 • porównywania dorobku naukowców i instytucji badawczych,
 • identyfikowania opcji współpracy,
 • wizualizacji analiz...


Do korzystania z narzędzia SciVal niezbędne jest osobiste konto do serwisów Elsevier (ScienceDirect lub Scopus).

Wprowadzenie do SciVal (pol)

Wprowadzenie do SciVal (ang)

Tutoriale (online)

Serwis użytkowników SciVal Polska

Scopus

zobacz nowości z GUMed w SCOPUS

Baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca miliony rekordów z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, nauk o ziemi, fizyki, chemii oraz nauk społecznych; indeksuje wiele tysięcy tytułów czasopism różnych wydawców (w tym wszystkie umieszczone w Medline); blisko połowa tytułów czasopism pochodzi z Europy, zawiera rekordy z kilkuset polskich czasopism, w wynikach wyszukiwania prezentuje również informacje pochodzące z patentów, materiałów konferencyjnych, książek i serii książkowych oraz stron internetowych; podaje liczbę cytowań publikacji i prace ją cytujące (1970+), co pozwala na przeprowadzanie różnego typu analiz; posiada intuicyjny interfejs w języku angielskim, jednak z uwagi na zawartość rekordów z wielu polskich czasopism możliwe jest również prowadzenie wyszukiwania wg polskich terminów.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1970+
Interfejs angielski
Tutorial:
ang

Social Science Citation Index / Web of Science

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 5300 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka, socjologia
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Springer – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca 2235 tytułów bieżących czasopism grupy wydawniczej Springer i 395 czasopism archiwalnych oraz 57.000 książek wydawnictwa Springer; udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1997+
Interfejs: polski

Springer / SpringerLink – serwer wydawcy 

Platforma SpringerLink wydawnictwa Springer udostępnia m.in. kolekcje:

 • czasopism (tożsamą z kolekcją udostępnianą na serrwerze ICM),
 • książek (blisko 57.000 tytułów). 


Baza jest aktualizowana na bieżąco i daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1997+ oraz archiwa książek od 1840 r.
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Taylor & Francis Journals

Platformia wydawcy Taylor & Francis, udostępniająca czasopisma elektroniczne z dziedziny medycyny  w pełnych tekstach (201 tytułów).

Zakres chronologiczny: 1997+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

TOXNET – Toxicology Data Network

Kolekcja baz danych z zakresu toksykologii opracowywanych przez National Library of Medicine (NLM) w ramach programu Toxicology and Environmental Health Information Program (TEHIP):

 • ChemIDplus - Dictionary of over 370,000 chemicals
 • HSDB - Hazardous Substances Data Bank
 • TOXLINE - Toxicology Literature Online
 • CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System
 • DART - Development and Reproductive Toxicology Database
 • GENE-TOX - Genetic Toxicology Data Bank
 • IRIS - Integrated Risk Information System
 • ITER - International Toxicity Estimates for Risk
 • LactMed - Drugs and Lactation Database
 • TRI - Toxics Release Inventory
 • Haz-Map - Occupational Exposure to Hazardous Agents
 • Household Products Database
 • TOXMAP - Environmental Health e-Maps (USA)
 • CPDB - Carcinogenic Potency Database


Zakres dziedzinowy: toksykologia, niebezpieczne substancje chemiczne, wpływ stanu środowiska na zdrowie człowieka, odpady toksyczne

Zakres chronologiczny: 1965+
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

Umiejętności pielęgniarskie

Kurs online dostępny na platformie wydawcy Edra Urban & Partner. Zawiera około 60 filmów z zakresu opieki pielęgniarskiej. Filmy są w języku angielskim z polskimi napisami, czas trwania to 5 h.

Każdy film pokazuje, jak wykonywać określone procedury krok po kroku, m.in. z zakresu: kontroli zakażeń i środków bezpieczeństwa, kąpieli i ścielenia łóżka, ćwiczeń ruchowych, pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, higieny osobistej, pomiaru parametrów życiowych, pielęgnacji i pobierania próbek do badań.

Dostęp pod tym linkiem

UpToDate

Narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji klinicznych „przy łóżku pacjenta”. Wydawana przez Wolters Kluwer i tworzona przez ponad 7 tys. lekarzy, redaktorów i recenzentów baza ta zawiera m. in.:

 • informacje z zakresu ponad 11 tys. zagadnień klinicznych ujętych w 25 specjalności
 • informacje z zakresu edukacji pacjenta
 • alkulatory medyczne
 • monografie leków
 • wyszukiwarkę interakcji między lekami

Baza jest aktualizowana codziennie. Dostęp z komputerów podłączonych do sieci GUMed, a także zdalnie za pośrednictwem serwera proxy. Z UpToDate można także korzystać z każdego innego miejsca na urządzeniach mobilnych i komputerach poprzez indywidualne konto użytkownika, które wcześniej należy zarejestrować na komputerze podłączonym do sieci GUMed. Przewodnik

Web of Science

Platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca. Zasoby można przeszukiwać oddzielnie lub łącznie, a wyniki przenosić bezpośrednio do zintegrowanego z bazami programu EndNote.
W skład pakietu wchodzą następujące bazy:

>> Web of ScienceTM Core Collection (1945-present) wraz z indeksami cytowań:

> Science Citation Index Expanded (1945-present) 
> Social Sciences Citation Index  (1956-present) 

> Arts & Humanities Citation Index  (1975-present)

> Conference Proceedings Citation Index- Science  (1990-present)

> Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-present)

> Book Citation Index– Science (2010-present)
> Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2010-present)
> Emerging Sources Citation Index (2015-present)
> Current Chemical Reactions (2010-present; Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)

> Index Chemicus (2010-present)

>> BIOSIS Citation Index (2010-present)
>> Current Contents Connect
>> Data Citation Index (2010-present)
>> Derwent Innovations Index (2010-present)
>> KCI - Korean Journal Database (1980-present)
>> MEDLINE® (1950-present)

>> Russian Science Citation Index (2005-present)
>> SciELO Citation Index  (1997-present)
>> Zoological Records (2010-present)

Ponadto z platformy jest dostęp do:

>> Journal Citation Report
>> Essential Science Indicators
>> Publons
>> EndNote - program do tworzenia bibliografii

Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial: ang, pol

WHOSIS – WHO Statistical Information System

Interaktywna baza danych statystycznych zawierająca podstawowe dane w odniesieniu do zdrowia pochodzące z 193 krajów-członków WHO.
Zakres dziedzinowy: zdrowie, zdrowie publiczne, statystyka
Zakres chronologiczny: 1990+
Interfejs: angielski

Wiley Online Library

Platforma wydawnictwa Wiley, zawierająca czasopisma pełnotekstowe, e-książki  (zob. wykaz dostępnych książek) i inne zasoby elektroniczne; możliwy jest dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułu tylko w przypadku czasopism objętych subskrypcją.
Zakres dziedzinowy: medycyna, chemia
Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Informacja o bazach bibliograficznych, czasopismach i książkach dostępnych zarówno w licencji krajowej, jak i licencjach konsorcyjnych instytucji akademickich (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w skład których wchodzą zasoby wydawców:

 • Elsevier (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Springer (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Wiley (e-książki, e-czasopisama) / opis
  a także:
 • bazy EBSCO (pakiet podstawowy) / opis
 • baza Scopus / opis
 • zasoby Web of Science / opis
 • czasopismo Nature (bieżący rocznik i 4 roczniki archiwalne)
 • czasopismo Science (bieżący rocznik i archiwa od 1997 r.)


Interfejs: polski

Your Journals@Ovid

Baza pełnotekstowa medycznych czasopism naukowych udostępniana na platformie Ovid; oferuje dostęp do 293 tytułów wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins ukazujących się na bieżąco oraz archiwalnych (LWW Journal Legacy Archive) oraz 7 tytułów innych wydawców.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

DOSTĘPY TESTOWE

Prosimy o wyrażanie opinii o testowanych zasobach:

biblioteka.bazy@gumed.edu.pl

Administrator baz danych:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.bazy@gumed.edu.pl


Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.