2023-10-20

 

FORMULARZE ONLINE

 

 

Zapisy do Wypożyczalni

>> wypełnij  

Zdalny dostęp do baz EBSCO
(dla pracowników: UCK, UCMIMMiT,
ochrony zdrowia z woj. pomorskiego)

>> zgłoszenie na adres e-mail:
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl 

Zapisy na zajęcia dla doktorantów Wydziału Lekarskiego

>> wypełnij  

Zgłoszenie publikacji do zakupu

>> zgłoszenie na adres email:
biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl 

Zamówienie międzybiblioteczne dla czytelników

>> wypełnij  

Zamówienie międzybiblioteczne dla bibliotek

>> wypełnij  

 


 

DRUKI DO POBRANIA

 

Umowa licencyjna dot. prac licencjackich i magisterskich

 

pobierz umowę:
pdf

Pokwitowanie odbioru pracy - dot. studentów Wydziału Farmaceutycznego


pobierz pokwitowanie
 

Okładka na CD-ROM dot. prac doktorskich i habilitacyjnych

Umowa licencyjna dot. prac doktorskich (umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach)

Umowa licencyjna niewyłączna dot. prac doktorskich – wypełniana w przypadku braku zgody na licencję typu CC lub całkowitego braku zgody (umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach)

pobierz okładkę

wybierz umowę


pobierz umowę

Oświadczenia dotyczące:

  • afiliacji autora w artykule w czasopiśmie

  • afiliacji autora w książce

  • afiliacji autora w rozdziale

pdf, doc

pdf, doc

pdf, doc 

Wniosek o przygotowanie analizy bibliometrycznej

pdf, doc

Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych
lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich 

pdf, doc

Poświadczenie zarezerwowanych środków na realizację zamówień międzybibliotecznych

 

>> pobierz           

Ulotki informacyjne o:

  • Bibliotece

  • Strefa Nauki

  • Wypożyczalni

 

pobierz

pobierz

pobierz

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.