2024-01-11

O ORCID

 

System Open Researcher and Contributor ID (ORCID) jest uniwersalnym systemem identyfikacji autorów prac naukowych poprzez nadanie rejestrującym się osobom indywidualnego unikalnego oznaczenia alfanumerycznego. Celem tego bezpłatnego międzynarodowego rejestru jest precyzyjna identyfikacja autora i właściwe powiązanie jego osoby z publikacjami w bazach danych.

Korzyści płynące z posiadania identyfikatora ORCID to przede wszystkim eliminacja problemów związanych z:

 • wieloma wersjami nazwiska i imienia, co wynika z błędnych zapisów danych autora,

 • występowaniem dwóch lub wielu autorów o tym samym nazwisku i imieniu ew. inicjale imienia,

 • zmianą nazwiska lub afiliacji.

 

 

film przygotowany przez Bibliotekę UAM w Poznaniu

 

 


 

ORCID W GUMed

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2018 Rektora GUMed z 28.06.2018 r., nauczyciele akademiccy i doktoranci GUMed zobowiązani są do:

 • uzyskania identyfikatora ORCID,
  uwaga: zaleca się udostępnienie w profilu ORCID pól afiliacja (Employment) oraz publikacje (Works) jako widocznych dla wszystkich (Everyone), co umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby,

 • przekazania informacji o numerze tego identyfikatora, celem umieszczenia go w bazie Bibliografia GUMed, do:

 • powiązania konta ORCID z pracami w bazach SCOPUS oraz Web of Science,
  uwaga: po powiązaniu identyfikatora ORCID z publikacjami w ww. bazach, należy pamiętać o późniejszej stałej aktualizacji konta, czyli sprawdzaniu czy zawiera ono wszystkie nowo opublikowane prace, a jeśli nie – dodaniu do konta ORCID kolejnych publikacji zarejestrowanych w Scopus i Web of Science.

 
>> instrukcja postępowania przy rejestracji profilu ORCID

>> instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science

>> instrukcja uwierzytelnienia profilu na Polskiej Platformie Medycznej w ORCID

 


 

POWIĄZANIE ORCID Z PBN I POL-on

 

Na cele przyszłej ewaluacji jednostek naukowych, jaką MNiSW przeprowadzi w 2021 roku, niezbędne jest powiązanie kont ORCID z indywidualnymi kontami w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz w systemie POL-on.

Zgodnie z komunikatem MNiSW z 24.01.2019, zamieszczonym na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), przetwarzanie w systemach POL-on i PBN zautoryzowanych, tj. potwierdzonych przez właściciela numerów ORCID będzie możliwe wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.

Krótka instrukcja postępowania:

 1. Wejdź na stronę: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

 2. Załóż konto lub zaloguj się.

 3. Wejdź w „Konto użytkownika” (zakładka pojawi się po kliknięciu znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu ikony z imieniem i nazwiskiem).

 4. Klinknij klawisz „POL-on" (teraz należy wpisać PESEL).

 5. Kliknij klawisz „Podłącz”,  a następnie klawisz "ORCID".

 6. Zaloguj się w rejestrze ORCID.

 7. Potwierdź autoryzację konta w PBN-ie - w tym momencie następuje powiązanie kont, a „Twoje konto” ma uzupełnione już wszystkie wymagane dane.

 


>> instrukcja powiązania konta PBN z kontem POL-on i identyfikatorem ORCID
 

Pomoc w zakładaniu konta ORCID, łączenia go z pracami w bazach Scopus i Web of Science, a także z kontami w PBN i POL-on można uzyskać w:

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl

 

Analizy bibliometryczne:
pok. nr 2, tel. 58 349 11 40
biblioteka.analizy@gumed.edu.pl

ZOBACZ TEŻ

filmy instruktażowe przygotowane przez Bibliotekę Politechniki Gdańskiej:

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.