2023-10-12

O ZJAWISKU DRAPIEŻNYCH WYDAWCÓW

 

Publikowaniu w ramach OA towarzyszy zjawisko tzw. drapieżnych wydawców. Zostało ono zdefiniowane i opisane w 2010 r. w artykule Predatory Open-Access Scholarly Publishers autorstwa amerykańskiego bibliotekarza Jeffrey'a Bealla. Określenie to odnosi się do wydawców, którzy wykorzystują  "złotą drogę" w modelu OA dla własnego zysku. Obecnie zjawisko to dotyczy także drapieżnych konferencji.

O metodach stosowanych przez drapieżnych wydawców (m.in. podszywanie się pod  renomowane czasopisma, fałszywe wskaźniki Impact Factor, "porywanie czasopism"), można przeczytać w artykułach:


Stanowisko Narodowego Centrum Nauki w sprawie "drapieżnych czasopism"

W Liście dyrektora NCN ws. "drapieżnych czasopism" (predatory journals), opublikowanym 21 września 2018 r., Narodowe Centrum Nauki definiuje to niebezpieczne zjawisko i ostrzega, że "w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy".
 


 

JAK ZWERYFIKOWAĆ CZASOPISMO/WYDAWCĘ?

 

Czasopisma z Impact Factor (IF)

  1. Sprawdzić wartość wskaźnika IF w bazie Journals Citation Reports.

  2. Nigdy nie należy sugerować się informacją o IF podaną na stronie czasopisma; jedynym źródłem informacji o IF jest baza Journal Citation Reports firmy Clarivate Analytics; podejrzenia wzbudzić powinna zwłaszcza wartość wskaźnika Impact Factor oznaczonego gwiazdką – wydawca zazwyczaj wyjaśnia, że to wartość nieoficjalna lub powołuje się na wskaźniki o podobnej nazwie.

 

Czasopisma bez IF

Sprawdzić, czy tytuł znajduje się w aktualnym wykazie czasopism punktowanych MNiSW (wykaz alfabetyczny -pdf, wykaz wg dyscyplin -xlsx).

Jeśli nie ma go na liście, to należy samodzielnie zweryfikować tytuł, czyli:

  1. Zapoznać się ze wskazówkami z serwisu Think-Check-Submit

  2. Sprawdzić, czy czasopismo jest na bieżąco indeksowane w bibliograficznych bazach danych, takich jak: Medline, PubMed, Scopus, Web of Science, Embase

  3. Sprawdzić, czy informacja o czasopiśmie/wydawcy pojawiła się na blogu Flaky Academic Journals.

  4. Sprawdzić wykaz potencjalnych drapieżnych wydawców na Beall's List (Updated)

Z dużą ostrożnością należy podchodzić do przesyłanych przez wydawców maili zachęcających do publikowania w czasopismach i udziału w konferencjach.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie wyboru czasopisma, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej i Promocji lub Pracowni Bibliograficznej

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach "Jak wybrać czasopismo, aby nie dać się oszukać drapieżnym wydawcom".
Termin, czas i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
>> więcej na temat szkoleń 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.