2022-04-04

Google Scholar

 

FreeFull PDF

Wyszukiwarka piśmiennictwa naukowego firmy GOOGLE; indeksuje m.in.: książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria. Uzyskane wyniki są uporządkowane od najbardziej wartościowych pod względem rangi autora, źródła, treści publikacji i ilości cytowań. Rekordy bibliograficzne można eksportować do programów zarządzających bibliografią załącznikową. 

Wyszukiwarka publikacji naukowych dostępnych w formacie PDF; przegląda ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji.

 

MedNar

 

Science Research

 Wyszukiwarka internetowych zasobów medycznych, w tym również tzw. ukrytego internetu (deep web resources).

Darmowa, publicznie dostępna wyszukiwarka ukrytego internetu.

 World Wide Science

DOI

 Wyszukiwarka federacji krajowych portali naukowych, przeszukująca wyniki badań państw uczestniczących w projekcie.

 Wyszukiwarka artykułów naukowych za pomocą numeru Digital Object Identifier.

   

HON / Health on the Net

 
   

OpenDOAR / akademickie repozytoria Open Access

 
   

ROAR / Registry of Open Access Repositories

 
   
   

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.