2024-02-02

Google Scholar

Wyszukiwarka piśmiennictwa naukowego firmy GOOGLE; indeksuje m.in.:
książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria. Uzyskane wyniki są uporządkowane
od najbardziej wartościowychpod względem rangi autora, źródła,
treści publikacji i ilości cytowań. Rekordy bibliograficzne można eksportować
do programów zarządzających bibliografią załącznikową. 

 

FreeFull PDF

Wyszukiwarka publikacji naukowych dostępnych w formacie PDF;
przegląda ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji.

 

 

 

 

MedNar

Wyszukiwarka internetowych zasobów medycznych,
w tym również tzw. ukrytego internetu (deep web resources).

 

DOI

 Wyszukiwarka artykułów naukowych za pomocą numeru Digital Object Identifier.

 

 

 

 World Wide Science

Wyszukiwarka federacji krajowych portali naukowych, przeszukująca wyniki badań
państw uczestniczących w projekcie.

 

 

 

 

 

   

OpenDOAR / akademickie repozytoria Open Access

 
   

ROAR / Registry of Open Access Repositories

 
   
   

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.