2024-03-08

 

dotyczy pracowników, studentów i doktorantów GUMed

dotyczy uprawnionych osób SPOZA UCZELNI
posiadających kartę biblioteczną BG GUMed

 

 

 

 

 W związku z wejściem w życie ustawy o ochronie danych (RODO) konta wszystkich użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę, zostały usunięte lub zablokowane, co jest jednoznaczne z utratą zdalnego dostępu. W takim przypadku należy skontaktować się z Wypożyczalnią lub ponownie zapisać się do Biblioteki.

 


 

ZDALNY DOSTĘP POPRZEZ SYSTEM HAN

 

Zdalny dostęp poprzez system HAN pozwala na korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki spoza sieci uczelnianej, także z domu.

Narzędzie HAN znacznie upraszcza proces uzyskania zdalnego dostępu, ponieważ nie wymaga wypełniania formularza rejestracyjnego ani odpowiedniego skonfigurowania przeglądarki internetowej.

Jednakże zdalny dostęp do e-zasobów (e-czasopism i e-książek) możliwy jest poprzez:

 

Dostęp do książek i czasopism elektronicznych możliwy jest z poziomu "Biblioteka GUMed" (opcja KATALOG w oknie wyszukiwawczym na głównej stronie Biblioteki).

 

 

Dostęp do artykułów online możliwy jest z poziomu "Biblioteka GUMed + artykuły online" (opcja MULTIWYSZUKIWARKA w oknie wyszukiwawczym na głównej stronie Biblioteki).

 

Niemożliwe jest dotarcie do konkretnej publikacji poprzez wyszukiwarkę Google albo wpisując bezpośredni adres URL czasopisma.

 

Osoby uprawnione:

 • pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne,

 • studenci i doktoranci GUMed.

Kryteria do spełnienia:

 • aktualna karta biblioteczna BG GUMed lub elektroniczna legitymacja studencka GUMed,

 • brak zaległości wobec Biblioteki.

 

Autoryzacja dostępu następuje poprzez logowanie do Centralnej Usługi Uwierzytelniania (należy podać login i hasło takie samo jak w przypadku logowania do Extranetu albo poczty uczelnianej) po wybraniu odpowiedniego zasobu.

 

Najczęstsze problemy:

 1. Nie wiem, czy mam konto biblioteczne  /  zapomniałam/łem loginu i/lub hasła   >> skontaktuj się z Wypożyczalnią (tel. 58 349 10 51; biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl )

 2. Nie działa link do bazy/czasopisma   >> skontaktuj się z Oddziałem Informacji Naukowej i Promocji (tel. 58 349 10 45; biblioteka.informacja@gumed.edu.pl) lub z naszym informatykiem (tel. 58 349 11 43; biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl)

 

 


 

ZDALNY DOSTĘP DO BAZ EBSCO (nie dotyczy studentów i pracowników GUMed)

 

 
Osoby uprawnione:

 • pracownicy UCK, UCMMiT,

 • pracownicy ochrony zdrowia z woj. pomorskiego.

 
Kryteria do spełnienia:

 • należy zapisać się do Wypożyczalni  >> formularz zapisu,

 •  w Wypożyczalni osobiście okazać wymagany dokument – prawo wykonywania zawodu w zakresie medycyny lub farmacji. Pracownicy ochrony zdrowia spoza GUMed zobowiązani są także do wniesienia opłaty w wysokości 100 pln (płatność tylko kartą na miejscu w Bibliotece),

 •  nie można mieć zaległości wobec Biblioteki.


Procedura uzyskania dostępu:

 1. Sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria

 2. Skontaktuj się z Oddziałem Informacji Naukowej i Promocji w celu aktywowania zdalnego dostępu do baz EBSCO:
  biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 3. Wejdź na stronę >> WWW Biblioteka / Zasoby / bazy danych

 4. W alfabetycznym wykazie baz danych (pod literą E) wybierz bazę EBSCO

 5. Wybierz >> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom.

 

Informacja Naukowa:

tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.