2023-10-17

   HISTORIA BIBLIOTEKI  

   NAGRODY / DUN / PROJEKTY  

 

NAGRODY I ODZNACZENIA

 

2012  „Pozytywista Roku 2011" – wyróżnienie w konkursie

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał wyróżnienie, uhonorowane dyplomem i medalem, w konkursie „Pozytywista Roku” za rok 2011 - inicjatywie Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”, w kategorii „Kultura i sztuka”. Wyróżnienie to zostało przyznane za koncepcję i realizację Projektu Partnerskiego Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w którym uczestniczy nasza Biblioteka. Partner wiodący projektu – Politechnika Gdańska – uzyskała nagrodę specjalną.

Zwycięzcą Nagrody „Pozytywista Roku 2011” w kategorii „Kultura i sztuka” okazała się Fundacja Braci Golec – za osiągnięcia w dotychczasowej działalności, tworzenie możliwości indywidualnego rozwoju dla dzieci muzycznie uzdolnionych oraz kultywowanie i upowszechnianie kultury regionu Karpat. Gratulujemy!

 

DYPLOM I ODZNACZENIE:

 

 

2010Bibliotheca Magna – Perennisque, tj. Biblioteka wielka i wieczna –  medal w uznaniu zasług dla polskiego bibliotekarstwa

To najwyższe odznaczenie nadawane organizacjom i instytucjom działającym w obszarze bibliotekarstwa, upowszechniania książki przyznał Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ceremonia wręczenia tego wyjątkowego medalu miała miejsce w dniu 23 września 2010 roku, w trakcie posiedzenia Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich, w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Pełniąca obowiązki dyrektora BG GUMed Anna Grygorowicz otrzymała medal z rąk Wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, pani Ewy Kobierskiej-Maciuszko.
Nasza Książnica jest, po Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, drugą biblioteką uczelni medycznej wyróżnioną tym laurem. Medal przyznawany jest przez SBP od 1995 roku, a zaprojektował go znany medalier Józef Misztela.

 

 

 

 

 

DYPLOM I ODZNACZENIE:

 

 

 

2004  / "Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich" – II nagroda w ogólnopolskim konkursie, ogłoszonym przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych i Komisję Automatyzacji przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kategorii biblioteki szkół wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji centralnych

 

DYPLOM:

 

 

 

 

 


 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

 

Biblioteka Główna GUMed została dwukrotnie beneficjentem środków przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Działalność Upowszechniającą Naukę. Fundusze zostały przeznaczone na realizację zadań:

  • 2016-2017 / Rozszerzenie informacji katalogowych zawartych w  katalogu online BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów

  • 2014 / Poszerzenie informacji dostępnych w katalogu elektronicznym BG GUMed poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów

 


 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

Badawcze:

  • 2003-2005 / Ocena i doskonalenie metodyki szkoleń bibliotecznych dla studentów i innych użytkowników informacji naukowej

  • 2006-2008 / Analiza porównawcza wykorzystania elektronicznych źródeł informacji naukowej udostępnianych użytkownikom sieci uczelnianej Akademii Medycznej w Gdańsku poprzez witryny internetowe Biblioteki

  • 2009-2011 / Badanie poziomu satysfakcji oraz oczekiwań użytkowników Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – badania ankietowe

 Unijne:

 

2020 / grudzień – uruchomienie platformy centralnej PPM

2020 / sierpień – uruchomienie platform lokalnych PPM, w tym PPM GUMed

2018 / uruchomienie nowego serwisu internetowego Biblioteki

2017 / Biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości: 4.329.656,06 PLN na realizację projektu: Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

2017 / nowa aranżacja holu wejściowego  i kawiarenki oraz stworzenie miejsca do konsumpcji

2016 /  mgr inż. Anna Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej, na listopadowym zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP), została po raz trzeci wybrana w skład ośmioosobowej Rady Wykonawczej KDBASP, na kadencję 2016-2020

2016 / 26 września 2016 r. Biblioteka udostępniła użytkownikom nowe i zmodernizowane przestrzenie

2016 / ukończona digitalizacja katalogu kartkowego przedmiotowego, zamykająca proces digitalizacji katalogów kartkowych BG GUMed

2015 / rozpoczęcie remontu i modernizacji budynku Biblioteki (listopad)

2015 / Biblioteka, już po raz czwarty, została organizatorem ogólnopolskiej XXXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych; tematem Konferencji była "Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości"

2015 / powstanie kolejnej koncepcji projektu rozbudowy budynku BG GUMed; listopad 2015 – rozpoczęcie remontu

2014 / Dyrektor BG GUMed ponownie wybrana – na drugą kadencję - przewodniczącą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM)

2013 / Dyrektor BG GUMed ponownie wybrana – na kadencję 2013-2017 - członkiem Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP)

2013 / zakończenie digitalizacji katalogów kartkowych: alfabetycznego, beletrystycznego, zbiorów specjalnych

2011 / powstanie pierwszego projektu modernizacji i rozbudowy budynku BG GUMed

2010 / Dyrektor BG GUMed wybrana:

  • przewodniczącą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM)

  • członkiem Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP)

2010 / likwidacja (od 1 lutego) Biblioteki Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

2009 / zmiana, z dniem 19 maja, nazwy Uczelni na Gdański Uniwersytet Medyczny, a w ślad za tym oficjalnej nazwy naszej książnicy na: Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2009 / uruchomienie nowego serwisu internetowego Biblioteki Głównej

2009 / rozpoczęcie realizacji, we współpracy z bibliotekami województwa pomorskiego, projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, przy wykorzystaniu środków unijnych

2008 / zainstalowanie klimatyzacji w czytelniach Biblioteki

2006 / rozpoczęcie udostępniania zbiorów czytelń na zasadzie wolnego dostępu dzięki zainstalowaniu systemu zabezpieczenia zbiorów

2005 / zapoczątkowanie realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami przy wykorzystaniu metody e-learningu; stworzenie i wprowadzenie do programu nauczania studentów I roku zajęć przez Internet pod nazwą Szkolenie biblioteczne online, które do 2009 roku zostało zakupione i wdrożone przez 6 polskich bibliotek akademickich

2005 / rozpoczęcie, we współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT oraz Kartoteką Haseł Przedmiotowych MeSH, współkatalogowania zbiorów

2005 / Biblioteka wyłoniła swój exlibris, w drodze konkursu ogłoszonego z okazji 60. rocznicy powstania Akademii Medycznej w Gdańsku i jej Biblioteki Głównej

2005 / Biblioteka formułuje misję i kierunki rozwoju na lata 2005-2010

2004 / Biblioteka organizatorem ogólnopolskiej XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych "Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych"

2004 / wdrożenie systemu VTLS VIRTUA w zakresie udostępniania zbiorów

2003 / przejęcie Biblioteki Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej

2001 / rozpoczęcie opracowywania zbiorów w systemie komputerowym VTLS VIRTUA

2000 / udostępnienie informacji o zbiorach Biblioteki w Internecie

1993 / Biblioteka organizatorem i gospodarzem XIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych "Działalność naukowa bibliotek medycznych. Komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych w bibliotekach medycznych"

1991 / instalacja pierwszych komputerów z przeznaczeniem do prac bibliotecznych (prowadzonych w systemie SOWA) oraz do prowadzenia działalności informacyjnej

1985 / powołanie Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego AMG

1981 / pierwsze spotkanie dyrektorów polskich bibliotek akademii medycznych oraz Głównej Biblioteki Lekarskiej rozpoczynające bliską współpracę i cykl corocznych ogólnopolskich konferencji problemowych bibliotek o tym profilu

1968 / przeniesienie Biblioteki do nowego gmachu, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 1 października 1968 r.; w budynku tym, przy ul. Dębinki 1, o kubaturze 13 tys. m3 i powierzchni całkowitej 3.979 m2  (w tym powierzchnia magazynów – 1.381,4 m2) Biblioteka Główna mieści się do chwili obecnej

1966 / początek realizacji projektu nowego budynku Biblioteki

1949 / rozpoczęcie starań o budowę nowej siedziby Biblioteki, z uwagi na zły stan techniczny pawilonu i brak miejsca zarówno dla rosnącej liczby czytelników,
jak i powiększających się zbiorów

1947 / Biblioteka otrzymuje pierwszą samodzielną siedzibę – pawilon nr 30 (o pow. 440 m2) na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1

1945 / rozpoczęcie tworzenia Biblioteki w kwietniu 1945 roku, równocześnie z uruchomieniem oddziałów szpitalnych ówczesnej Akademii Lekarskiej

 

Głosowanie