2021-04-28

W 1981 roku, w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku, miało miejsce pierwsze spotkanie dyrektorów polskich bibliotek akademii medycznych oraz Głównej Biblioteki Lekarskiej, rozpoczynające bliską współpracę i cykl corocznych ogólnopolskich konferencji problemowych bibliotek o tym profilu.

Do chwili obecnej Biblioteka Główna była gospodarzem 4 spotkań – cieszymy się, że w 2015 roku mogliśmy po raz kolejny gościć bibliotekarzy medycznych nad polskim morzem.

2015

XXXIII Problemowa Konferencja Bibliotek Medycznych
Gdańsk, 7-9 września 2015 r.
Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości

>> wnioski

2004

XXIII Problemowa Konferencja Bibliotek Medycznych
Gdańsk, 21-22 czerwca 2004 r.
Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych

>> materiały konferencyjne

>> wnioski

1993

XIII Problemowa Konferencja Bibliotek Medycznych
Gdańsk, 23-25 czerwca 1993 r.
Działalność naukowa bibliotek medycznych. Komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych w bibliotekach medycznych

1981

I Problemowa Konferencja Bibliotek Medycznych
Gdańsk, 5 grudnia 1981 r.
Wymiana informacji o posiadanych zbiorach

 

uczestnicy XXXIII Konferencji podczas spaceru po Parku Oliwskim (wrzesień 2015)

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.