2024-05-10

PRZYPOMINAMY

 

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.
 


 

CZASOPISMA I E-CZASOPISMA W ZASOBACH BIBLIOTEKI, dostępne również zdalnie poprzez system HAN

 

 

Katalog BIBLIOTEKA GUMED


Katalog BIBLIOTEKA GUMED służy do wyszukiwania
książek, e-booków, czasopism drukowanych i elektronicznych.
To najszybsza droga do znalezienia podręczników i czasopism.

 

Zdigitalizowane katalogi kartkowe / GUMed

Są to zeskanowane katalogi kartkowe zbiorów nieujętych w katalogu online.

 

 

 


 

E-CZASOPISMA W INTERNECIE / polskie

 

ARIANTA – wyszukiwarka naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych

e-czasopisma polskie (lista GBL)

PSJD – Polish Scientific Journals Database

 


 

E-CZASOPISMA W INTERNECIE / zagraniczne: ogólnodostępne i Open Access

 

CKCZ – Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journal Library)

Free medical journals (Geneva Foundation for Medical Education and Research)

Free Medical Journals (Amedeo)

DOAJ – Directory of Open Access Journals

 

Oddział Czasopism:
tel. 58 349 10 46,
biblioteka.czasopisma@gumed.edu.pl
 

Administrator baz danych:
tel. 58 349 10 45,
biblioteka.bazy@gumed.edu.pl 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.